Canadas premiärminister och Reinfeldt i Knesset

Fredrik Reinfeldt i Knesset

Den som läser transkriptet från premiärminister Stephen Harpers tal igår (2014-01-20) förstår att Sveriges statsminister saknar kompetens att tala i Knesset.

Sverige saknar vänskap med Israel. Sverige stöder inte både Israel och Palestina. Sverige har inga handelsavtal med Israel. Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt – liksom Obama och Kerry – styrs av moralisk förvirring och politisk korrekthet. Till sist: det finns en uppenbar skillnad mellan statsman och politiker.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , ::

Dela detta!

Jesussajten

 

Imran Firasat utvisas till säker död

IMRAN FIRASAT (Se Ezra Levants YouTube) fick asyl i Spanien 2006. Nu vill Spanien kasta ut honom på grund av hans kritik av islam. Han anklagas för att vara ett hot mot landets säkerhet. “De skickar mig till min död”, säger Imran Firasat.H/T: Hans Erling Jensen

Imran Firasat, EU och Yttrandefrihet

Islamkritik i Spanien betyder utvisning eller slut med yttrandefriheten… Blir effektuerat i EU och Sverige? Vilka blir konsekvenserna för en blogg som MXp?

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , ::

Dela detta!

Jesussajten

 

Nya chocktal om antalet kriminella asylsökande

Bilden i Den korte Avis 14-01-20

BILD: Den Korte Avis 14-01-20

DEN KORTE AVIS skriver idag:
– Danmark har tydligen blivit ett paradis för kriminella asylsökande. Och det är inte bara de kriminella asylsökande som knarklangare i Nørrebro och Vesterbro i Köpenhamn, och med hjälp av Sandholm Centre i Nordsjälland som bas för deras brott.
Över hela landet, där Röda Korset driver häkten, vet både polisdistrikt och särskilt folket i problemen.
 
Ett aktuellt fall från Vejle visar att asylsökande är helt riskfritt att begå brott i Danmark. – Se Danmark til grin av DKA:s Poul Erik Andersen

Sverige “til grin”?

De senaste uppgifterna i Sverige om antalet kriminella asylsökande torde/borde vara lika chockerande! Men i Sverige har ju massmedia ‘tystnadsplikt’ i frågor som rör asylsökande och samhällskostnaderna som drabbar sjukvård, äldrevård, skola etc

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , ::

Dela detta!

Jesussajten

 

Historien om Mellanöstern började inte idag

Bokrecension Raphael Israeli: From Arab Spring to Islamic Winter
av Franz T. Cohn

DAGLIGEN matas vi med rapporter om nya hemskheter från Arabvärlden. Sprängdåd mot shiiter i Irak, bomber och nervgas mot den egna befolkningen och barn som mördas i Syrien, flyktingelände, hungersnöd, epidemier, maktskiften och risk för ekonomisk ruin i Egypten. De kristna minoriteterna i området, där exempelvis kopterna fanns i Egypten långt före de arabiska muslimernas ankomst på 600-talet, har kommit i kläm och flyr ifrån sina länder i stora antal. Vi hör om hotet från Iran och dess kärnvapen- och raketutveckling. Våra media försöker att ge oss någon bakgrund, så gott de kan med endast ett fåtal reportrar som kan det lokala språket och som endast sällan får intervjuer med de verkliga beslutsfattarna.

Vi får istället höra hur det ser ut på det Stora torget sett genom ett hotellfönster, vad taxichauffören, någon demonstrant eller ”skräddaren i Gaza” har för uppfattning om läget. Men vad som ligger bakom dagens händelser och vilka är de historiska orsakerna till omvälvningarna i de muslimska områdena får vi sällan läsa eller höra om.

Professorn i islamisk, kinesisk och Mellanösterns historia vid Hebreiska universitetet i Jerusalem, Raphael Israeli, har försökt klarlägga de verkliga orsakerna till konflikterna och deras åtföljande humanitära katastrofer.
Han gör det i sin senaste bok ”From Arab Spring to Islamic Winter” (Från arabisk vår till islamisk vinter) men börjar med att bryta upp den så kallade ”Arabvärlden” i distinkta grupper av länder och områden med besläktade politiska system. Han lägger Turkiet, Egypten, Tunisien och Pakistan i en republikansk modell. Saudiarabien, Gulfstaterna, Marocko och Jordanien tillhör hans grupp av monarkier. Syrien, Libyen Jemen, Afghanistan, Bosnien och Kosovo placerar han i en grupp av stater styrda av klaner. Iran, Irak, Libanon anses dominerade av shiiter. Algeriet, Mali, Sudan, Somalia samt palestinierna anser Israeli tillhöra den revolutionära modellen. Han går sedan igenom land för land.

Boken ger en inblick i de omvälvande förändringarna som pågår och visar på att vi ännu inte på länge ska förvänta oss något slut, i varje fall inte uppkomsten av någon verklig demokrati någonstans i regionen. Som en av de ledande analytikerna av Mellanöstern tar Israeli oss igenom de olika ländernas historia och utveckling. På så vis får läsaren en bättre uppfattning var varje land eller område befinner sig tidsmässigt i förhållande till ”våren” och ”vintern”.

Speciellt upplysande är Israelis analys av den roll som emiren av Qatar, härskaren av denna naturgasrika gulfstat spelar. Hans TV-kanal Al-Jazeera är områdets enda någorlunda objektiva nyhetsförmedlare och kan ha bidragit till att den arabiska våren tagit fart, spridit sig inom arabvärlden och blivit känd ute i världen, istället för att ha slagits ned under medietystnad. Samtidigt kör emiren också på ett annat spår och stöder de islamistiska s.k. befrielserörelserna med stora pengar, håller det Muslimska Brödraskapet, bl.a. Hamas i Gaza, under armarna och skickar vapen till de syriska rebellerna. Professor Israelis slutsats är att emiren på så sätt vill behålla sin oinskränkta maktställning och undgå att själv drabbas av ”våren”.

När det gäller Iran har boken som kom ut denna höst inte hunnit få med den nye presidentens framgångsrika förhandlingsuvertyrer men behandlar den maktstruktur som skapades av Ayatolla Khomeini under den första iranska ”våren” när shahens till synes upplysta men diktatoriska välde föll. Det är en hierarki av präster där högste mannen, Ayatolla Khamenei sedan 1989, har det sista ordet i alla viktiga frågor och därmed den verkliga makten. All opposition, exempelvis vid förra presidentvalet, har kvävts hänsynslöst. Frågan som måste ställas är då om det avtal med väst som landets utrikesminister och president skriver under i dessa veckor verkligen gäller. Det av Khamenei flera gånger uttalade hotet att Israel måste försvinna från kartan har sin grund i en religiös fanatism som måste tas på fullaste allvar och inte lättsinnigt avfärdas som retorik.

Raphael Israelis bok rekommenderas alla som i media bevakar utvecklingen i Mellanöstern och de som bedriver studier av områdets historia och religioner, liksom naturligtvis den engagerade lekmannen.

RAPHAEL ISRAELI: From Arab Spring to Islamic Winter, 317 sidor, Transaction Publishers 2013 New Brunswick (USA) och London. Finns hos Amazon inbundet och som Kindle-book.

Franz T. Cohn har varit chefredaktör för tidskriften Menorah 1995-2002 och ger sedan 2005 ut e-månadstidningen Från den ljusa sidan. Han har också gett ut antologin ”Politiskt inkorrekt – Tio år i motvind för Israel”.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ::

Dela detta!

Jesussajten

 

Header

Havsbilden ovan – bloggens ‘header’ – är hämtad från havsstranden i Israel, från stranden i Tel Aviv. Foto: Marcus Römer.

Dela detta!

Jesussajten

 

“DET REVOLUTIONÄRA NÄTVERKET”

DET REVOLUTIONÄRA NÄTVERKET

E-bok om högerns och vänsterns agenda

Författare saknas.
E-boken refererar till Jan Gillberg i nedanstående avsnitt

sid. 3
Gramscivänstern

I två utmärkta artiklar i tidskrifterna Makt & Media 5/95 och Den Svenska Marknaden 2/95, avslöjade
samhällsdebattören Jan Gillberg hur den svenska 60-talsvänstern skapades.

Gillberg skrev:
“Det var då – åren före 1968 – som ‘nyvänstern’ byggdes upp till den mäktiga politiska
rörelse den sedan blev. Och det var inom ‘det etablerade samhällets strukturer’ det skedde. Det
skedde inte inom den politiska partistrukturen – inte i första hand. I första hand skedde det inom
massmedierna – den nya tidens, informationsålderns reella maktcentra.”

Vidare:
“Men ingendera kommer av sig självt. Nätverken måste spinnas och tidsandan måste i varje fall
förlösas. Med tillgång till starka och välfungerande nätverk är det också möjligt att manipulera
tidsandan – ge den ideologiskt innehåll. För det senare krävs mer än skickligt hantverk – det krävs
en strategi”. Idén till den strategi vänstern utarbetade hämtades från den italienske socialisten
Antonio Gramsci. Gramscis tanke var att hans anhängare skulle ta sig in bakom det borgerliga
samhällets institutionella murar för att där utveckla och sprida det nya slags förnuft som vänstern
ville inympa – ett socialistiskt förnuft.

sid. 4
Joakim Israel, professor i sociologi och en av Gramscis svenska lärjungar, beskrev vad man menade i
Stockholmstidningen den 27 februari 1966. Under rubriken “Det obegränsade socialistiska
inflytandet” skrev Israel: “Vi måste bygga vår strategi på en sociologisk analys av samhällets
maktcentra och gå in för att använda den politiska makten till att systematiskt skaffa oss
inflytande över alla samhällets institutioner.”

Gillberg hävdar att det var en samordnad aktion i vilken hela Europas kommunister deltog. Som bevis
anförde han att publiceringen av Gramscis skrifter i Europa kulminerade åren före 1968, framför allt i
Frankrike och Tyskland. Gramscis viktigaste bok “En kollektiv intellektuell” gavs ut på svenska 1967.

Jan Gillberg skrev vidare om Expressenmedarbetaren Anders Ehnmark, som 1963 – 68 var
kultursidans särskilde utrikesredaktör med placering i Rom. Gillberg har f ö hämtat
information om Gramscivänstern från just Ehnmarks memoarer. Ehnmark placerades i Rom
inte för att rapportera till Expressens läsare om dagens händelser i Italien utan för att
utbilda sig i italienskt socialistiskt tänkande med Gramsci som centralfigur.

Från Rom gjorde Ehnmark utstickare till Kuba och ett antal nya afrikanska socialistiska
statsbildningar. Gillberg kommenterade: “denna märkliga verksamhet, som skulle få så
stor betydelse för det svenska mediaklimatet och därmed för samhällsutvecklingen,
finansierades således av Bonnierkoncernen – d v s av den institution som jämte Sveriges
Radio-TV utgjorde hjärtat i den ‘befästning’ bakom vars murar det gällde att ta sig.”

sid. 5
Närmast ansvarig för detta var tidningens dåvarande kulturchef och senare chefredaktör, Bo
Strömstedt.

Politisk religiositet
Extremvänstern kan snarast beskrivas som en religiöst färgad trosriktning, i vilken Karl Marx
utopi om det klasslösa kommunistiska samhället har en central funktion. I motsats till de
traditionellt religiösa samfunden, som förväntar sig att deras utopier skall förverkligas först i
livet efter detta, strävar extremvänstern efter att förverkliga sina ideal i denna världen.

Dess möjligheter till parlamentariskt inflytande har varit svagt. Inte ens under sin storhetstid
under slutet av 60-talet och 70-talet lyckades man mobilisera mer än en ytterst marginell
del av väljarna. Mätta magar gör ingen revolution. I ett politiskt stabilt samhälle med hygglig
levnadsstandard låter sig inte medborgarna förföras av utopiska locktoner.

Inom extremvänstern är man givetvis medveten om detta, och har inriktat sin verksamhet
på att bryta ner det “borgerligt kapitalistiska samhället” för att kunna “skapa ett
revolutionärt samhällsklimat”. Demokratins fri- och rättigheter utnyttjas hänsynslöst för att
avskaffa densamma. När man väl kommit i maktställning avser man givetvis att förvägra
meningsmotståndarna samma rättigheter.

Trender och tendenser, som man hoppas på sikt skall söndra samhället, underblåses, och
viktiga institutioner, som bär upp samhället, misskrediteras. Familjen, traditionerna, Luther
och den numera avskaffade svenska hederligheten och arbetsmoralen – allt står i vägen för
extremvänsterns maktambitioner. – Det revolutionära nätverket (pdf)

H/T: PortSalut

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ::

Dela detta!

Jesussajten