Om Värdegrundssekten, sprattel-gummor och kraftlösa män

“På nätet finns det gott om skarp analys och kritik som rör invandring, värdegrund och klimathot, som förtigs i regimlojal media. MSM:s journalister ignorerar medvetet dessa debatter, vilket inte betyder att de är faktaresistenta utan faktaignoranta. Det som kan antas störa den rätta värdegrunden får varken diskuteras eller kritiseras.

Ideologins världsbild utgår från idéer om förtryckta och förtryckare, där etablissemanget genom den rätta värdegrunden framställer sig som de förtrycktas räddare,” skriver PER HAGENÄS.Jesussajten
::

Dela detta!

“ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE” är en bluff

Formuleringen “alla människors lika värde” kommer från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. På engelska lyder texten: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights” (inte ”value and rights”. På franska har dignity blivit ”dignité”, på spanska ”dignidad”, på italienska ”dignità”, på tyska ”Würde” och på danska ”vaerdighed”. På dessa språk saknas alltså betydelsen ”värde”.

Jesussajten
::

Dela detta!