Sparka riksdagen, ta in kunnigt folk! – SwebbTV Lördagsintervju 84

SwebbTV:s intro:
ARNE WEINZ är entreprenör och har varit VD i flera stora bolag. I det här programmet berättar han om sitt arbete som företagare. Arne Weinz har också ett brinnande samhällsintresse och är orolig för utvecklingen i Sverige.
EU går nu ut med stora stöd till södra Europa där även Sverige står som borgenär. Arne tror att Sverige därigenom blir så skuldsatt att vi aldrig kan lämna EU.
Han har gett ut skönlitterära romaner som beskriver hur Sverige blir utsatt för ett islamistiskt angrepp med start år 2027. Och det är något vi talar mer om i slutet av programmet.

Tillsammans med två kompanjoner startade Arne Nordens första call-center med namnet Datasvar år 1991. Verksamheten hamnade efter lite övervägande i Sveg i Härjedalen. Redan från Start anställdes 10 personer för att arbeta med PC-support åt privatpersoner. Så småningom fick de istället uppdrag som support åt Lotus och Microsoft vilket var mer lönsamt.

1996 sålde de Datasvar till ett amerikanskt bolag med liknande verksamhet som drev verksamheten vidare i Sveg, en verksamhet som fortfarande pågår.

Några år senare, år 1999, beslutade Arne Weinz tillsammans med sina tidigare kompanjoner att starta ett nytt bolag som fick namnet Excellent. Verksamheten växte och hade så småningom uppemot 2000 anställda.

Arne berättar att affärskulturen har stora skillnader i de Nordiska länderna. Arne tror därför inte att en union eller motsvarande mellan de Nordiska länderna är möjlig.

Han bedömer att en viktig orsak till de svenska företagens framgångar i många fall är att vi har våra råvaror, exempelvis trä och järnmalm. Detta har gett upphov till bolag som jobbar med dessa ting och som sedan blivit framgångsrika internationellt.

Deras bolag Excellent köptes 2006 av riskkapitalbolaget Nordic Capital som slog ihop det med ett bolag som hette Tradimus. Även en mängd andra bolag införlivades i koncernen som fick namnet Aditro.
Tradimus ledning fick bli chefer för koncernen vilket enligt Arne berodde på att de hade hög lönsamhet. Detta byggde på ett mycket lönsamt hemligt kontrakt. De hade också sålt in sig som ett utvecklingsbolag. Det visade sig senare att det lönsamma kontraktet inte existerade men då hade ledarna för Tradimus tagit sin köpeskilling och lämnat verksamheten som nu hade fått betydligt sämre lönsamhet.

Efter en tid visade det sig att koncernen hade misskötts allvarligt och att verksamheten gick med 10 miljoner per månad i förlust. Då kontaktades Arne Weinz och hans kompanjoner av Nordic Capital och de fick frågan om de var intresserade av att försöka rädda verksamheten. De var tveksamma men efter att säljaren stoppat in en rejäl summa i kassan för att klara driften, beslutade de att ta över bolaget.

De rensade upp i verksamheten och lyckades göra sig av med en förlustbringande verksamhet i Danmark där Danmarks statsministers son var VD. Arne menar att det är svårt att göra affärer i Danmark p.g.a. att vi har så olika sätt att samarbeta.

I Sverige hade de goda relationer med personalen som ställde upp för att rädda verksamheten och efter någon tid var verksamheten lönsam. Då kunde Arne och hans kompanjoner sälja bolaget med god förtjänst.
När det gäller företagsledning är hans princip att ha öppenhet och omtanke om medarbetarna med rimliga avtal. Det är principer han gärna skulle se i ledningen av Sverige.

I sin bok “Den snabbaste Vägen” berättar han om sina erfarenheter som entreprenör.

Vi går över till att diskutera styrningen av samhället och Arne Weinz säger att han skulle ge riksdagen sparken om han kunde. Han anser att de saknar både utbildning och erfarenhet. Vi har en skadlig åldersfixering i Sverige, menar han, vilket gör att personer utan erfarenhet får alldeles för stora ansvar.

Vi går över till att diskutera hans böcker “Perfekt Storm” och “Landet som ingen ägde”. De handlar om ett scenario som innebär ett islamistiskt övertagande av Sverige.

Arne är orolig över situationen i Sverige och att vi inte har någon kontroll över vilka som vistas i landet. Han menar att det är många företagare som delar hans oro. Om ledarskap i ett bolag skulle fungera som Sveriges ledarskap skulle bolaget omgående sluta fungera, tror Weinz.

Han skulle vilja se en politik som arbetar för medborgarnas bästa. EU går nu ut med stora stöd till södra Europa där även Sverige står som borgenär. Arne tror att Sverige därigenom blir så skuldsatt att vi aldrig kan lämna EU.

Jesussajten
::

Dela detta!