POLITIK Ett folk Ett parti

Historien om ett parti som själva anser sig vara ett “anständigt parti” men som samtidigt vägrar erkänna sin egen historia. När den dagen kommer då Socialdemokraterna vågar erkänna sitt förflutna och ber svenska folket om ursäkt, den dagen statliga public service är opartiskt på riktigt, den dagen sociala medier inte censurerar regimkritiskt innehåll, den dagen våra barn får lära sig Sveriges sanna nutidshistoria i skolan eller den dagen socialister slutar anklaga andra partier för sin egen historia tills dess måste sanningen om Socialdemokraterna och dess blodröda historia spridas!

 

Visste Du att Socialdemokraterna tvångssteriliserade över 63,000 svenskar som de inte ansåg vara värdiga att få bilda familj i det svenska folkhemmet?

 

Visste Du att Socialdemokraterna uppförde 14 hemliga och hårdbevakade koncentrationsläger i Sverige och att Tage Erlander var högste chef för dessa slutna läger?

 

Visste Du att Socialdemokraterna med Barcelonaavtalet och avtal med Sveriges Muslimska Råd ger muslimer och islam fritt utrymme att ta över Sverige från svenska befolkningen?

 

Visste Du att Socialdemokraterna är det enda politiska riksdagsparti som uteslutit deltagare på politiska möten pga av sin etnicitet och hudfärg?

 

Visste Du att Socialdemokraterna krävde att nazisterna skulle stämpla ett rött ”J” i alla judars pass, så man lättare skulle upptäcka judarna vid svenska gränsen och skicka de tillbaka?

 

Visste Du att Socialdemokraternas partiledare, tillika Sveriges statsminister, Stefan Löfvens föräldrar och morfar var aktiva nazister i nazistiska organisationer?

 

SE denna exklusiva video (1 tim 45 min)

En utmärkt långfilm i politiskt höstmörker:

Ett folk Ett parti

 

 

KÄLLA: https://www.s-sanningen.com

Dela detta!

PLANERAD FRÅN BÖRJAN

Som chef på en abortklinik hade Abby medverkat tlll 20.000 fosterfördrivningar. Hon trodde att hon handlat rätt tills hon blev ombedd att själv assistera vid en abort.

Abby Johnson trodde på Gud. Hon ville också hjälpa kvinnor i kris. Oplanerade graviditeter förde kvinnor genom hennes dörrar på Planned Parenthood, där hon
arbetade som klinikchef. Ingen växer upp och vill ha en abort, sa Abby. Men aborter var lagliga och Abby trodde att laglig innebar att det måste vara okej.

Abby trodde på de lögner hon hade lärt sig om fostren i livmodern – lögner hon upprepade för de kvinnor som sökte hennes råd. Det är inte en bebis. Det är bara en vävnadsklump. Hon försvarade dessa lögner i flera år, och övertygade kvinnor om att det rätta var att döda det egna barnet. Men en ödesdiger dag förändrades vad hon såg allt. Hon hjälpte till med en ultraljudsstyrd abort och fick se hur ett tretton veckor gammalt foster kämpade för sitt liv. Det ögonblicket insåg Abby att hon också hade lurats.

En abort lämnar dolda ärr efter sig som löper djupt. Både Ja till livet-grupper och abortpositiva grupper har identifierat fem vanliga känslomässiga reaktioner som påverkar kvinnor som genomgått en eller flera aborter: Sorg, Skuld, Skam, Ånger, Depression.

Autentisk abortscen (3 min):

Originaltext från andaktsboken: Planned from the Start, sid 14 (nedladdning av pdf-fil på 23 MB). Författare: Lorraine Marie Varela

Översättning: Adrian Merlin

Jesussajten
::

Dela detta!