SwebbTV: LARS BERN Granskning av makthavare

SwebbTV: “Vi sveper över en mängd frågor kopplade till maktmissbruk, energifrågan, hållbarhet, klimatpolitiken och hur den förda politiken drabbar landsorten.

Vi börjar med att kommentera EU-valet och att Sverige inte ens har 3% av mandaten i parlamentet. Dessutom är parlamentet inte det högsta organet i EU och saknar rätt att formulera lagar. Beslutsprocessen är dessutom oerhört komplicerad.

Skattereglerna för parlamentariker och EU-tjänstemän innebär, som vi tidigare gått igenom, miljontals skattefria kronor under en mandatperiod.

Lars Bern kommenterar att politikerna inför EU-valet inte kunde säga något om vad klimatåtgärderna kostar eller om de överhuvudtaget gör nytta.

En följd av klimatåtgärderna är att vi kommer få elbrist i Stockholm och Göteborg mm. Tunnelbaneutbyggnaden hotas av elbrist. Regeringen har också höjt skatten på el från kraftvärmeverk så att flera av dessa planeras läggas ner, vilket spär på elbristen.

Lars kommenterar Miljöpartiets krav om obligatoriska solceller på nybyggnationer.

Han menar att regeringen har sett till att elförsörjningen styrs i en planekonomi som erfarenhetsmässigt aldrig fungerar. Detta gör också att regeringen har hela ansvaret.

Vindkraften har en kraftig subventionering från andra kraftslag vilket gör att dessa blir mindre lönsamma eller till och med olönsamma. Vindkraften är helt olönsam om man räknar bort subventionerna och tar med kostnader från annan kraft som ska stå i beredskap.

Myndighetspersoner borde tala klartext om elsituationen men Lars Bern menar att myndigheterna har blivit så politiserade att myndighetspersoner inte törs yttra sig av rädsla för att bli sparkade.

Vi kommenterar intervjun med Karl Hedin som menar att myndigheterna har blivit befolkade med aktivister som inte följer lagarna. Lars Bern bekräftar att det stämmer med hans bild av myndigheter som arbetar med livsmedel. Dessa styrs till alltför stor del styrs av veganer.

Tysk vindkraft dödar 1200 ton insekter årligen. Insekterna har minskat globalt med 75% sedan 1990. Lars Bern menar att även om främsta orsakerna till insektsdöden är industrijordbruket och dess gifter, är vindkraften allt annat än hållbar.

Det har kommit fram att hållbarhetsindex gynnar banker men missgynnar industri vilket styrker våra tidigare diskussioner om att hållbarhetsindex riskerar leda investeringar fel.

Vi kommer in på bilderbergmötet och att Johan Rockström blivit inbjuden. Lars Bern menar att detta är ett bevis för att de inte är intresserade av hur det faktiskt står till med klimatet eftersom de då hade bjudit in en seriös klimatforskare. Rockström är inte en forskare utan en lobbyist.

Plastkassarna har blivit en formidabel kassako för butikerna. Genom att förespegla klimathänsyn har priserna på kassar successivt höjts utan reaktioner från kunderna.

Moderaternas samverkan med MP i Stockholm har lett till att vägarna förfaller. Klimatinriktningen har också gjort att alla möjliga slags elfordon tillåts köra på trottoarerna med risk för personskador.

Klimatinriktningen gör också att man struntar i säkerheten för små barn som t.o.m. placeras i en liten låda framför cykeln, mer eller mindre helt oskyddade.

Politikerna vill ha en speciell lagstiftning avseende brott mot politiker, vilket Lars Bern anser vara mycket upprörande. Vi måste, enligt Lars, ha samma lagar för alla medborgare. Förslaget är ett feltänkande som är avslöjande.

Vi avslutar med att diskutera Skolupproret i Luleås landsbygd och ser klipp av Anna-Mi Svedjekrans som också har spelat in en speciell sång om detta som finns på vår hemsida under inskickade klipp. Hon har tidigare haft framgång i “Idol”. Vi ser också klipp från deras demonstrationer.”

::

Dela detta!