Skrämselpropagandan kring klimatet… Hur kan vi stoppa den?


Kära FB-vänner

Skriver detta någon vecka efter det klimathysteriska crescendot vid EU-valet. Denna text blir lång och jag vill att ni läser allt, och att Ni själva bildar er en uppfattning. Jag behöver inga likes, ni får gilla om ni vill, ni får dela, ni får tycka det är skit det jag skriver, ni får kommentera eller helt enkelt tiga. Vi har åsiktsfrihet i landet, även om det börjar bli tveksamt. Min insändare till NT om ”Jorden blir grönare…” blev refuserad av som det heter, ”policyskäl”. Jag uppfattar det som censur. Är yttrandefriheten och därmed demokratin på väg bort. Det är en av flera anledningar som jag skriver detta.

En av mina FB-vänner undrade om mitt FB-konto hade blivit kapat på grund av mina delningar om klimatet, eller har Arne blivit ”Klimatförnekare”?!! Nej mitt konto har inte blivit kapat. Alltså är jag då en s.k. ”Klimatförnekare”. Ett märkligt nyspråksord (se boken 1984 av George Orwell). Med denna etikett brukar följa andra etiketter som högerextremist, högerpopulist, rasist, eller kanske nazist och potentiell terrorist. Det kan jag leva med. Vad betyder förresten höger och vänster i detta sammanhang. Förklara det!!

NEJ. Jag förnekar inte att vi har ett eller flera klimat på jorden, beroende på hur man definierar det. Det skulle vara lika svårt att förneka som att solen värmer jorden. Jag förnekar inte att klimatet på jorden förändras, har förändrats i alla tider och kommer med all säker att förändras i framtiden. Jag förnekar inte att jordens medeltemperatur har ökat med 0,7 till 1 grad C sedan 1850 och förmodligen mer sedan lilla istiden med sin kalla lågpunkt på 1600-talet. Jag förnekar inte att i Sverige har temperaturökningen varit större, 1,7 grader C (enl. SMHI). Det märkliga är att ingen har dött av denna temperaturökning inte ens i Sverige då vi redan överstigit FN-klimatpanels mål på max 1,5 grader C. Jag förnekar heller inte att koldioxiden har en s.k. växthus påverkande effekt, och att koldioxidhalten har ökat sedan man började mäta 1958. Jag förnekar inte att människan har släppt ut koldioxid genom förbränning av bl.a. fossila bränslen och att detta har ökat. Idag ca 11GtonC/år. Det var minst 6 icke förnekanden. Jag förnekar heller inte att vattenångan (upp till 100 ggr mer än koldioxidhalten) molnbildningen och övriga naturliga variationer påverkar klimatet. Dessa naturliga variationer verkar förnekas av Greta och hennes följe som TROR på henne. Man kan undra vem som är Klimatförnekare?

Det finns i sammanhanget, bland allt meningslöst okunnigt pladder om klimatet och sammanblandningar med andra miljöfrågor, endast en mycket viktig grundfråga; kommer mer tillförsel av koldioxid till atmosfären göra jorden varmare? Man kan komplettera denna enkla fråga med hur mycket mer koldioxid och hur mycket varmare? Är det farligt? Är det av godo? För vem, vilka? Svaret på den första grundfrågan är helt naturvetenskaplig, inget annat! Vilken vetenskaplig evidens finns det för att besvara frågan med ett JA? Vad betyder ett JA? Är det 99%-ig evidens, 50%, 5% eller bara några delar av procent. Procentsatsen är helt avgörande för om de enorma kostnaderna på klimatåtgärder i världen, 35 000 000 000 kr/PER DAG är meningsfulla eller totalt meningslösa för klimatet.

FN:s klimatpanel (IPCC), som är en politisk organisation utan egna forskare, säger i sin senaste rapport att det sedan 1960-talet och fram till nu är ”extremt troligt att människan, genom förbränning av fossila bränslen har en avgörande påverkan på jordens temperatur och därmed klimat.”

ALLA, hela etablissemanget, från regering till alla riksdagspartier, myndigheter, universitet, mainstream media, SVT, TV4 och t.o.m. industrins ledningar refererar till och litar fullt ut på FN:s klimatpanel. (IPCC). Man säger att debatten är över och att det råder forskarkonsensus att mer tillförsel av koldioxid gör jorden allt varmare och med ökat extremväder som följd. Ingenting kan vara mer felaktigt och lögn än detta. För det första, det har aldrig förekommit någon debatt i Sverige. Jag har sett debatter i USA, där alarmisternas argument är luddiga. Inga riktiga klimatforskare har fått möjlighet att i svensk TV presentera data och forskningsresultat som bestrider vissa av IPCC:s påstående. Inga svenska journalister, vad jag vet, har gjort någon kritisk granskning av IPCC:s förehavande. IPCC är kantat av flera skandaler med bl.a. manipulation av temperaturdata. (Climate Gate 2009).

Däremot säger över 31.000 av världens klimatforskare, däribland mer än 9.000 med doktorsgrad att ”Ökad tillförsel av koldioxid till atmosfären” har en MYCKET BEGRÄNSAD PÅVERKAN PÅ JORDENS MEDELTEMPERATUR OCH KAN INTE LEDA TILL NÅGON KATASTROF. Den ökande koldioxidhalt vi haft under de senast 70 åren vi mätt har varit av godo och GJORT JORDEN GRÖNARE med ökade skördar och krympande öknar som följd.

Se http://ossfoundation.us/projects/environment/global-warming/myths/31000-scientists-say-no-convincing-evidence

Det saknas vetenskaplig evidens för IPCC:s påstående om en kommande katastrof. Det tar för mycket text nu att förklara alla fakta. Den som vill veta mer kan gå in på den svenska faktasidan ”Klimatupplysningen”.

Det som talar emot IPCC:s hypotes gäller förhistoriska data, data från människans egen historia, temperaturdata från vår tid; datamodeller för framtida prognoser, koldioxidens fysikaliska egenskaper, kolets kretslopp, naturens egna variationer i form av solaktiviteter, molnbildning, vulkanaktiviteter mm.

För ett år sedan resonerade jag och tänkte ungefär som Du och som de allra flesta gör åtminstone i Sverige angående klimatet. I mina kurser i miljöteknik fanns bl.a. Al Gores film ”En obekväm sanning” och självklart propagerade jag för s.k. grön el från sol och vind.

Av en ren tillfällighet såg jag en föreläsning av Fred Goldberg, svensk polarforskare på en internationell klimatkonferens i USA från 2016. Fred ifrågasatte FN:s klimatpanels tes att människans utsläpp av koldioxid skulle ha en avgörande påverkan på jordens temperatur. Detta blev inledningen till mina flera månaders studier av ämnet. Fram till idag har jag lagt ner flera hundra timmar på nätet, läst böcker och vetenskapliga artiklar. Jag har lyssnat på ett stort antal klimatforskare, (jag skickar info om ni vill se vilka) sett deras presentationer, utfrågningar i amerikanska senaten, datasammanställningar och med väl kända fysikaliska och kemiska samband. Jag har även studerat bakgrunden till bildandet av IPCC. Läst IPCC:s policydokument för beslutsfattare samt SMHI-s och naturvårdsverkets presentationer av dessa. Allt detta har varit mycket omtumlande och en ögonöppnare. Att okunnigheten i samhället är så stor, hade jag inte kunnat tänka mig, att begrepp och data kring miljö och klimat blandas ihop så fullständigt, blev för mig helt uppenbart. Det har gett mig ett helt annat perspektiv på denna s.k. klimatkris! Det gäller såväl orsaker, verkan och lösningar på de problem och möjligheter som mänskligheten står inför. Mitt stora intresse för naturvetenskap och historia har varit drivande. Jag är definitiv inte någon expert, men jag har upptäckt att frågan som i grunden är naturvetenskaplig med tiden blivit mer och mer politisk och är nu en religion, där pengar och makt är drivkraften.

Den religiösa dogmen får inte ifrågasättas eller diskuteras. Detta gäller i västvärlden och i allra högsta grad i Sverige. Liknelserna och begrepp i kyrkan på medeltiden är slående.

Klimatavtryck = Arvsynd,

Utsläppsrätter = Avlatsbrev,

Klimatlagen = dåtidens kyrkolagar,

Koldioxidskatterna = Tiondet till kyrkan,

Flygskam = Vi skall känna skuld och skam för att vi syndat mot Klimatguden/Demonen.

Gör vi inte bot och bättring väntar domedagen den s.k. tippingpoint. Vi kan liksom fariseerna på Jesu tid rädda oss från klimatdemonens straff genom goda klimatsmarta gärningar och lyssna på våra profeter = alarmisterna. Ni känner igen profeterna/alarmisterna i Per Holmberg, Johan Rockström från TV. Den störste översteprästen är Al Gore. Dessa profeter och präster håvar in stora pengar. Al Gore har blivit mångmiljardär på sina lögner om klimatet. Detsamma var det på kyrkans tid. Prästerna levde gott på folkets pengar.

Det värsta är att man skrämt upp en hel generation unga med frälsargestalten Greta i förgrunden. De strejkar i stället för att studera naturvetenskap och historia. Jag läste i NT härförleden: ”Greta är ett föredöme för oss socialdemokrater”. Jag baxnade! Det kunde nästan varit vilket parti som helst i dagens politiska Sverige. Det betyder med andra ord att tro, skrämsel, propaganda, vidskepelse och ett fullständigt förkastande av fakta och vetenskap är våra politikers ledstjärnor. Vi är på god väg in i medeltidens mörker! Klimatsekten har helt tappat verklighetskontakten. Jag blir rädd på riktigt!

Vi kan bara titta på den utbildningsnivå som våra beslutsfattare har ang. miljö- och energifrågor. Isabella Lövin, f.d. journalist på Svensk Damtidning och Alice Bah Kuhnke barnprogramledare för Bolibompa. Bland politiker och myndigheter finns en fruktansvärd naiv tro på FN som något rättrådigt, sanningsenligt, närmast ädelt och fredsbevarande.

Lever minnet av Dag Hammarskjöld kvar? Själv var jag en stolt ”fredsbevarande” FN-soldat på Cypern 1974. DÅ tyckte jag FN var något fint! Vi vet att FN är en gigantisk byråkrati, och min uppfattning har ändrats.

Med domedagsskräcken inhamrad (läs hjärntvätt) i svenskarnas medvetande störtar Sverige in i det fossilfria vind- och solkraftssamhället, med MILJÖMÄSSIGA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER VI INTE HAR EN ANING OM. Studera modiga civ.ing Elsa Widding, som bl.a. jobbat på Vattenfall och Näringsdepartementet och hennes artikel på Klimatupplysningen. Hon är en av många tusentals som genomskådat pågående galenskap. Min oro är definitiv inte klimatet. Det kan vi inte göra något åt. Jag oroar mig för vår framtida energi- och matförsörjning och andra miljöproblem som helt kommer i skymundan p.g.a. klimathysterin.

Varför har vi hamnat här? Regering, politiker och folk må vara naiva och okunniga! Finns det krafter i världen som driver detta helt medvetet? Förtiger statstelevisionen och gammelmedia vad som pågår? Jag återkommer i nästa och kommande inlägg om bakgrunden till klimathotet samt frågan om de förnyelsebara energikällorna verkligen är så miljösmarta!

Att uttala sig som jag gör och gå emot etablissemanget kräver mod. Inte av mig eftersom jag har karriären bakom mig. Men av alla er andra som har jobb, familj och karriär att tänka på. Som jag sa ovan, du får gilla, du får ogilla, dela eller kommentera eller tycka det jag säger är dumheter. Var och en borde skaffa sig så mycket kunskap som möjligt i ämnet och ställa våra politiker till svars. Det är vår förbannade plikt. Vi, folket är medberoende till de politiker och den regering vi har. Gillar vi inte det vi har måste vi sluta rösta på dem, eller lämna landet. Jämför analogin med att vara medberoende till en alkoholist.

Sök på några av dessa sidor: ”Klimatupplysningen”, ”Klimatsans”, ”Heartland Institute USA”, ”NIPCC” (Non Govermental Panel on Climate Changes), WUIT;
Sök även på alternativa media; Swebbtv, med många intressanta intervjuer och samtal, inte bara klimatet, utan även annat som händer i Sverige idag. Kolla oberoende alternativa media; Nya dagbladet, Nya tider, Samhällsnytt, Fria tider m.fl. och jämför med SVT, TV4, DN, SvD, NT eller de tidningar Du läser…”

H/T: Thoralf Alfsson
::

Dela detta!