Kompromissen är En svensk tiger – En svensk ryter! är Konfrontationen

ANDLIGT LEDARSKAP fungerar i Guds församling genom Apostlar, Profeter, Evangelister, Herdar och Lärare.

Inte sällan har de mera PK-mässiga människorna i kristenheten uppenbara problem med profeter…

POLITISKT LEDARSKAP “fungerar” i riksdag och regering bland sju av åtta partier. Demokratin har uppenbara problem med över 1 miljon väljare vars parti på grund av PK-sjukan anses vara rasistiskt. Profeter och SD har uppenbara problem med att ens få plats i andligt respektive politiskt ledarskap. Det är Sverige av idag.

Dessutom borde alla bönerörelser för Sverige av idag se på varandra som viktiga och värdefulla medbedjare för ett land i andlig kris i stället för att öppet och indirekt misskreditera Lars Enarson och Sverige 7:14. Eller hur!

Jesussajten
::

Dela detta!