DEN HELIGA FAMILJEN – Maria, Josef och JesusbarnetJesussajten
::

Dela detta!

GENDER! Är “hen” verkligen lika?

Den s.k. “gender-vetenskapen” (läs: gender-galenskapen) påstår att flickor/kvinnor och pojkar/män är lika.

Alf B Svensson hävdar enligt en debattartikel i Göteborgs-Posten att Pojkar och flickor är olika.

Män och kvinnor är lika OCH olika! Män OCH Kvinnor är skapade att komplettera varandra. De är lika men olika. Vi behöver varandra.

Se upp! Se här: Kvinnochauvinismen… och Feminismen skadar kvinnor och män

Relaterat JULIA CAESAR: PK-landet på Snaphanen.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , ,
:: Update 14:20 ::

Dela detta!

“Familjen först” eller Hen, Gender och ”Död åt familjen”?

KÄLLA Infobarrel


FOTO ovan från Debattartikeln Familjen är samhällets grundläggande enhet
Screenshot/MXp DSr

FAMILJEN FÖRST – en nystartad tankesmedja – skriver på DN Debatt (31 oktober) att ”Familjen är samhällets grundläggande enhet” och…

att kulturmarxismens slagord ”död åt familjen” ska bemötas med ”liv åt familjen”.

Alf Svensson, Elisabeth Sandlund, Kjell Blückert, Mikael Oscarsson och Rolf Åbjörnsson är artikelns undertecknare, vilka alla på olika sätt värnar familjen först.

Den politiska adeln – Mainstream media och de flesta riksdagsledamöterna – avfärdar förstås initiativet för Familjen som moralpanik, religiös extremism eller gammaldags KDS-politik.

Livgivande livgivaraktioner som denna tas emot med glädje av alla – oavsett politisk partitillhörighet – som ser familjen som samhällets grundläggande enhet.

UTDRAG: Familjen är samhällets grundläggande enhet

Inom hälso- och sjukvården får inte minst barnens och de ungas själsliga hälsa stor och rättmätig uppmärksamhet. Situationen i familjen är ofta orsaken när unga mår dåligt och den är också avgörande för lösningen till unga psykiska ohälsa.

Trots detta når inte signalerna fram till politikerna på nationell nivå. I stället får familjen tjäna som medel för att uppnå ideologiska mål, medan fakta, det som verkligen är viktigt för människor och den familjemänniskorättsliga grunden, osynliggöras.

ATT använda familjen som medel i kampen för diverse ideologiska mål måste anses vara ingenting annat än ett politiskt spel med mänskoliv som insatser. Hur många drabbas inte nu och i framtiden!?

Grundläggande ABC-kunskaper om familjen är en bristvara: Vad innebär det i praktiken att familjen i människorättsligt perspektiv är unik som gemenskap? Hur mår familjen i Sverige i dag? Vilka konsekvenser får sakpolitiska beslut för familjen – barnen och de vuxna? Hur kan stat och samhälle skydda och stödja familjen bättre? Ska en saklig diskussion kunna föras behövs mer fakta, grundade på seriös forskning, och mindre löst tyckande med enbart ideologiska utgångspunkter.

FAMILJEN FÖRST vill förutom att utarbeta en Faktabas också verka opinionsmässigt:

[…V]i vill också bilda opinion med utgångspunkt i de mänskliga fri- och rättigheterna. Vår ambition är att bidra till ett omtänk inom politiken, inte minst för att möta de allvarliga utmaningar som barns och ungas tilltagande psykiska ohälsa utgör. Denna trend är ett stort problem i sig och dessutom symtom på ett feltänk som går djupare, en väckarklocka som manar till handling. För att lösa dagens samhällsproblem måste vi börja från grunden och ge familjen det skydd och det stöd den har rätt till. Och bortom partipolitiken söka framtidsinriktade lösningar på de verkliga utmaningar vi står inför i dag.

DEBATTARTIKELN: dn.se/debatt/familjen-ar-samhallets-grundlaggande-enhet

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,
::

Dela detta!