Regeringen som medvetet smittar ner det egna folket

YANEER BAR-YAM professor i pandemier från Boston, USA, pratar med göteborgsprofessorn i allergologi JAN LÖTVALL om Sveriges coronastrategi, jakten på flockimmunitet, om hur västvärldens läkemedelskonst borde skämmas idag och varför det är dags för det svenska folket att stå upp mot sin egen regering.

Jesussajten
::

Dela detta!

FLOCKIMMUNITET till Midsommar

“Professor em. i infektionssjukdomar SVEN BRITTON förklarar i detta samtal med Mikael Willgert olika frågor rörande virus och speciellt Coronasmittan. – Inledningsvis berättar Sven om erfarenheter från arbetet med HIV och mekanismer för hur virus smittar.

Corona drabbar i första hand luftvägarna. Skadorna på lungorna kan också öppna för bakterieinfektioner som också kan leda till döden. I Sverige har vi inte utbredd antibiotikaresistens vilket är ett stort problem i södra Europa. Detta kan påverka dödstalen i länder med hög antibiotikaresistens.

Det är ännu lite för tidigt att bedöma vad dödligheten till sist blir när allt är sammanräknat, säger Sven. Ett problem är att man inte vet hur många som är smittade. Sven räknar med att det totalt blir en dödlighet på 0,3-04 % vilket skulle kunna innebära uppåt 40.000 döda. Hans son matematikprofessor Tom Britton har räknat med 20.000 döda.

Angående immunitet förklarar Sven att det troliga är att immunitet uppstår, och att den gäller i flera år. Men det vet vi inte förrän senare när det finns erfarenhet. De uppgifter som kom från Sydkorea om att personer blev smittade en andra gång byggde på felaktig information. Personerna hade kvar virus som aldrig hade försvunnit vilket gav utslag i testet.

Smittsamt virus kan finnas i luftvägarna redan innan man får symptom och man kan smitta trots att man har en infektion som inte har lett till påtagliga symptom.

Normalt smittar man inte längre när man har börjat utveckla immunitet. Sven Brittons bedömning är att man är smittfri efter 7 – 10 dagar efter insjuknande.

Sven säger att de införda åtgärderna har bromsat smittspridningen. Hans bedömning är att Stockholmsområdet når flockimmunitet framåt midsommar. Det svarar mot att 40% är infekterade.

De mest rörliga personerna i samhället är då smittade. Återstår de mindre rörliga personerna vilket gör att smittan kommer fortsätta uppemot 60% eller högre men i ett lägre tempo.

Det tog ett tag innan folkhälsomyndigheten insåg hur smittsamt viruset var. Ett mål blev då att hindra överbelastning av intensivvården.

Sven Britton tycker att Sveriges hantering av smittspridningen på det hela taget har fungerat. Den frivilliga sociala distanseringen har fungerat utan ingripande av poliser.
Spanien har trots stränga påföljder och bevakning klarat sig betydligt sämre. Det kan möjligen kopplas till en fotbollsmatch mellan Italien och Spanien som spred smittan bland de mest rörliga personerna.

Svens kritik mot Folkhälsomyndigheten gäller att man inte utnyttjade tiden initialt då smittan blev känd men ännu inte hade nått Sverige. Vi använde inte tiden till att bygga upp beredskapen inom sjukvården med skyddsutrustning, läkemedel och annat samt att förbereda tester.

Sven anser att omställningen av sjukvården till att öka mängden intensivvårdsplatser har gått över förväntan. Allt annat som inte har varit akut har fått vänta vilket gör att det blir en hel del arbete med att hinna ifatt. Dessutom har personer med andra problem fått vänta på vård. Personer som har cancer kan få en väldig ångest av att vänta med operation.

Vi kommer in på dödstalen inom äldreboenden och användande av syrgas. Sven säger att han inte är så insatt i frågan så han lämnar det öppet om det är något som borde ändras så som läkaren Jon Tallinger kräver.

Enligt information som kommit nu verkar det inte bli någon lättnad i reglerna kring folksamlingar under sommaren.
Sven menar att det viktigaste vi har att göra nu är att hantera smittan inom äldrevården. Det är ett riktigt nederlag att så många äldre dött av smittan. Om det kommer fram ett vaccin är det i första hand de äldre som ska vaccineras.

Mikael berättar om info från en anställd inom äldrevården att det är en problem med kompetensnivån i vissa personalgrupper. Det är en utmaning bara att få alla att tvätta händerna. Sven menar att äldrevårdspersonalen behöver mer utbildning och få en högre status för att attrahera kompetens.

Vi kommer in på hur länder successivt ska kunna öppna upp. Det finns en risk att andra länder inte vill ta emot svenskar eftersom Sverige anses ha många infekterade. Sven frågar sig om det är klokt av oss att ha en helt egen strategi för att hantera infektionen och om vi inte borde agera samordnat. Den svenska strategin bygger också på att svenskarna har tillit till myndigheterna vilket inte fungerar i alla länder.
De länder som inte snabbt får flockimmunitet har större risk att få nya vågor av infektioner. Detta gör att de inte kan tillåta resor vare sig in eller ut utan vidare. En annan intressant iakttagelse enligt Sven, är att låginkomstländer exempelvis i Afrika inte har stor spridning.

Sven tror avslutningsvis att det snart kommer fram ett vaccin”, enligt Swebbtv:s presentation av videon nedan.

Jesussajten
::

Dela detta!

Julia Caesar: Om rösterna inifrån


julia_caesar

Vittnesmål från sjukvårdspersonal, som läkaren Peter Lindmark förmedlat via Facebook, avslöjar stora svårigheter för folket i frontlinjen. Och för de coronadrabbade riskgrupperna.

Jesussajten
::

Dela detta!

JULIA CAESAR: “Vem bestämmer vem som ska få leva?”

Drabbade av dödsdomen – i förcoronatid – förra året berättade en av sköterskorna förtroligt för mig: “Läkarna har just meddelat att Brita inte kommer att få tillgång till uppehållande resurser om det skulle behövas.”

MXp-bloggaren har en del frågor som Julia Caesar berör. Frågorna är påtagligt nära eftersom bloggaren lever med patienten Brita sedan 56 år tillbaka.

Socialstyrelsens direktiv om vilka resurser som ska ställas till förfogande eller inte avgörs av ett par läkare med eller utan överläkarens konsultation? Vem ska få leva? är ingen lätt fråga…

Jesussajten
::

Dela detta!

POST-CORONAKYRKAN och DEN YTTERSTA TIDEN

Ledarkrönikören Sven Almkvist skriver följande:

Jag ser en kyrka med mindre betoning på stora byggnader, väldiga projekt och svällande konferenser.

Jag ser en kyrka som ännu mer rustar de enskilda troende att fungera som präster i sin vardag.

Jag ser en kyrka som än mer hjälper människor att leva i frihet och enkelhet.

Jag ser en kyrka vars intresse för Bibelns profetiska texter om den sista tiden växer.

varldenidag

CORONA-epidemin omnämns i Matteus evangelium (kap.24) där Jesus talar om att vi lever i den yttersta tiden med bl.a. farsoter; dvs. [corona-]epidemier.

Jesu återkomst närmar sig.

Hur står det till med beredskapen i kyrkor och samfund?

DAGEN

Jesussajten
::

Dela detta!

Dödshjälp på grund av bristen på syrgastuber

Dödshjälp i praktiken på grund av bristen på syrgastuber. Kan det vara så sjukt?

exakt24

Frågan är om morfin är billigare än syrgastuberna för att rädda liv?

Den viktigaste frågan är huruvida dödshjälp legitimeras genom att behovspröva hälsa och liv.

Se EXAKT24: Läkare förskräckt: Dödshjälp i stället för behandling av äldre coronasjuka.

Jesussajten
::

Dela detta!

USA och Kina samarbetade för att skapa ett dödligt Coronavirus

Amerikanska och kinesiska forskare – finansierade av Förenta staterna och Kinas regering – samarbetade för att skapa ett dödligt nytt Coronavirus som är extremt lika i dess effekter jämfört med Coronaviruset som orsakar den aktuella pandemin.

Forskningen beskrivs i detalj i en vetenskaplig artikel i december 2015 publicerad i prestigefyllda Nature Medicine.
Artikeln och hela bibliografin finns på www.breggin.com tillsammans med en blogg av Dr. BREGGIN om konsekvenserna.

I den här videon beskriver Dr. Breggin hur det amerikansk/kinesisktillverkade Coronaviruset efterliknade nästan alla aspekter av SARS-CoV-2, inklusive lunginflammation, ökad dödlighet hos äldre och/eller handikappade möss och resistens mot behandling.

Forskningen varnar också för att 2015-viruset var resistent mot vacciner. Det är osannolikt att USA har finansierat ett samarbete med Kina som involverar skapandet av ett Coronavirus som har alla attributen till ett förödande biologiskt vapen.
Kineserna kom från det nu beryktade Wuhan Institute som var känt för att ha dåliga säkerhetsåtgärder och direkta kopplingar till den kinesiska militären. NIH, inklusive Institutet för allergi och infektionssjukdomar, fortsatte stödet för forskningen även efter att varningar om dess faror hörts av forskarsamhället.

Jesussajten
::

Dela detta!