AGENDA 2030 en kupp! Se det kommunistiska manifestet…

Jesussajten
::

Dela detta!

Sverige går i täten för Agenda 2030 och Världsregering om 12 år

Till
Kristna, Ljumma kristna,
Kompromissande kristna, PK-kristna

AGENDA 2030 OCH ÄNDENS TID är temat för dagens blogg. AGENDA 2030 är anledningen till att Sverige saknar en regering. Målet för Löfven är inte bara en regering för Sverige, utan fastmer en Världsregering om 12 år enligt Agenda 2030. Inte undra på att det tar tid för Löfven & Co…

SVERIGE har lovat – enligt Stefan Löfven – att gå i spetsen för Agenda 2030. I praktiken betyder det att Sverige verkar för en antikristen världsdiktatur.

KYRKOR OCH SAMFUND backar upp Agenda 2030. Är deras evangelium. Och stöder en antikristen utveckling i Sverige. Märklig “kristen” hållning! Tidningen DAGEN förfasar sig över Lars Enarson och bönerörelsen Sverige 7:14. Däremot förmedlar DAGEN många obibliska budskap via många falska profeter. Läs Bibeln och inte DAGEN!… Lars Enarson visar i videon nedan att han är en sann förkunnare av det profetiska Ordet.

UPPRYCKANDET som en flykt undan lidande och vedermöda är ett av frikyrkornas och samfundens obibliska budskap. Det är ett antikristligt sockerpiller. Kristna påstås ska dra iväg uppåt, när antikrist härjar. Så undervisade inte kyrkan från början. Sanningen är att Gud kommer ned till oss och Guds rike utvecklas så som också Erling Utnem skriver i boken ‘Visst skal jorden bli ny! Det bibelske framtidshåp’ (1987).

LARS ENARSON och ERLING UTNEM är eniga om BUDSKAPET…

Erling Utnem

Inför talmannens och Stefan Löfvens besked om regeringsbildningen denna vecka rekommenderas 90 minuter med Lars Enarson om AGENDA 2030 OCH ÄNDENS TID…


Updated 15:37

Dela detta!

AGENDA 2030 är den ateistiska humanismens verk

Agenda 2030 talar om en värld fri från fattigdom, rädsla och våld.

Utifrån ett autentiskt bibliskt kristet betraktelsesätt försöker man åstadkomma det som Gud har lovat oss genom Jesus.

Men utan Kristus så blir det ett antikristet samhälle.


VarldenIdag

Den rådande världsbilden, den ateistiska humanismen, innebär att JAGET är Alltings mål, mått och medel.

Denna världsbild råder och regerar i samhällets alla sektioner… och skall råda total-globalt…

MERA om Agenda 2030 i Världen Idag.

Dela detta!

FN: ‘Open Your Borders!’ Det är vad AGENDA 2030 också innebär!

VAR ÄR STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN om en månad – den 14-15 december?

LÖFVEN är i MARRAKECH Marocko för att signera FN-avtalet för Sverige, AGENDA 2030.

AGENDA2030

AGENDA 2030 utmanar med sina mål demokratin.

VEM VILL på grund av AGENDA 2030 ha en Världsregering, en Världsekonomi, en Världsarmé, en Världsreligion?

STEFAN LÖFVEN och hans regering vill det; tillsammans med Riksdagens övriga PK-partier. Men vill hela svenska folket detta? Knappast!

Dela detta!

FN-planen AGENDA 2030 är INTE kompatibel med Demokrati

AGENDA 2030 har Sverige genom Stefan Löfven sagt sig vilja gå i spetsen för.

Den 14-15 december finns Löfven i Marrakech för att signera FN-avtalet för Sverige.

Problemet är bara att AGENDA 2030 INTE är kompatibel med Demokrati. Det globala Världssamhället med sin universalism toppstyrs.

Demokratin är nog faktiskt i praktiken blott ett minne… där en gång all makt utgick från folket.

AGENDA 2030 utmanar med sina mål både demokratin och kyrkor och samfund.

VEM VILL på grund av AGENDA 2030 ha en Världsregering, en Världsekonomi, en Världsarmé, en Världsreligion?

STEFAN LÖFVEN och hans regering vill det. Vill Talmannen detta? Vill hela svenska folket detta?

NEJ, tack! är svaret från miljoner svenskar.

KRISTENHETEN I SVERIGE + AGENDA 2030 = SANT

Kristenheten i Sverige d.v.s. de kristna kyrkorna, samfunden, de kristna organisationerna, ja, hela den samlade kristenheten tycks ansluta sig till FN-planen AGENDA 2030.

Efter denna otrohetsaffär har den kristna autenticiteten totalt devalverats. Kristenhetens andliga kris har lett bönerörelsen Sverige 7:14 att bedja om väckelse och omvändelse för svensk kristenhet.

Updated 20:40

Dela detta!