Utbyggnaden av 5G drivs igenom trots outredda hälsorisker

SAMMANSTÄLLNING – JULIA CAESAR 5G-KRITISKA ARTIKLAR:

Nr 1 5G: Ett experiment med outredda hälsorisker gör oss alla till försökskaniner

Nr 2 I experimentkommunen Umeå blir försökskaninerna barn, sjuka och gamla

Nr 3 Röster om 5G: ”Wake the hell up!”

Nr 4 5G – en brutalisering av vårt gemensamma luftrum

Nr 5 ”Regeringens ansvar att informera om strålning – en utbyggnad av 5G-nätet måste stoppas”

Nr 6 Allvarliga varningssignaler: kraftig ökning av hjärntumörer

Nr 7 Allvarliga varningssignaler II: Varför sjunker fertiliteten dramatiskt i Väst?

Nr 8 Politiker bryter mot lagen för att tvinga på Umeåborna 5G

Nr 9 Teknikindustrin gör dig beroende – utnyttjar hur din hjärna fungerar.

Nr 10 Varför är det så bråttom att driva igenom 5G trots outredda hälsoeffekter?

En känd före detta lobbyist i telekom-industrin, ska ha sagt: “Vi tänker inte vänta på gränsvärden”, ty “Regel nummer 1 är att teknologin ska styra politiken. Politiken ska inte styra teknologin”, enligt Tom Wheeler

5G:s outredda hälsorisker också i Sverige tyder på att teknologin styr 5G:s utveckling, och inte politiken…

Dela detta!

Stopp för det sjuka 5G-projektet i Umeå!

JCaesar


UMEÅ ska bli 5G-projektets huvudstad i Sverige.

“Vi är inga försökskaniner!” skriver man i Västerbottens Folkblad

MXp:s editor såg dagens ljus på Lasarettet i Umeå, i “Björkarnas stad”, som förvandlats till “5G-masternas stad”.

Den enorma mikrovågsstrålningen i Umeås 5G-experiment är ett oetiskt projekt av en handfull aktörer, där Umeåborna inte getts möjligheter att säga sin mening.

(S)tadens politiska färg har blivit den rödaste av alla kommuner.

Maktfullkomligheten i maktens korridorer bryr sig mer om vinst än om folket som kommer att drabbas…

UMEÅ 5G illustrerar den politiska maktens väg från demokrati till demokratur. Folket som valt politikerna har lämnats i sin vanmakt…

Dela detta!