Bedrev journalistik – riskerar fängelsestraff på grund av islamkritik

JOURNALISTER med tillsammans 60 års yrkeserfarenhet är åtalade och rättegången i Helsingborgs tingsrätt inleds den 2 november. Åklagare är den inte obekanta Linda Seger. De  åtalade journalisterna är Maria Celander och Ingrid Carlqvist.

 

 

 

SVERIGE hotas av en ideologi som döljer sig bakom en religion som säger sig vara en “fredens religion”. 

 

SANNINGEN om den politiska och mediala mörkläggningen av denna “religionsideologi” måste avslöjas av flera än dessa två Ingid & Marie, eller hur!

 

+++

 

Dela detta!

Varför Livets Ord attackerar SD och Böneuppropet Sverige 7:14

YouTube

TROSRÖRELSEN – utgörs av 27 församlingar av vilka Livets Ord är den största – erbjöds förra året att bli medlem i Sveriges Kristna Råd. Vid trosrörelsens årsmöte accepterades denna inbjudan, varför Livets Ord och Trosrörelsen är observatörer i SKR

Att LIVETS ORD & dess pastor Joakim Lundqvist under veckan har attackerat Sverigedemokraterna är helt följdriktigt då man nu är observatörer i SKR.

Att vara medlem i SKR innebär i praktiken att man är “godkänd” av Svenska staten med dess världsbild & värdegrund. Kyrkorna och samfunden i SKR är således så politiskt korrekta som maktapparaten kräver.

Joakim Lundqvists predikan i söndags är därför framför allt en predikan för Sveriges Kristna Råd och för den statliga makteliten.

När Lundqvist “predikade” om SD:s ideologi med nazistiska rötter så predikar han Löfvens rasista & nazista.

Dag Selander
ed. MXp

* * *

LarsEnarson

Joakim Lundqvist går ut mot SD

Med anledning av Pastor Joakim Lundqvists politiska utspel under Livets Ords sommarkonferens och eftersom vi ber inför valet om en ny regering i höst bestående av SD, KD och Moderaterna där SD blir största parti, vill jag göra följande bemötande.

 
Joakim Lundqvist har inte gjort upp med sin egen församlings andliga avfall till katolska villoläror, vilseledande ekumenik och djupt obiblisk nyandlighet.[1] Jag var för tio år sedan ganska ensam om att påpeka allvaret i detta. Därför är det med stor frimodighet som jag nu går tillrätta med hans politiskt falska och vilseledande uttalanden. 

 
Hans påståenden om SD bygger inte på en andlig profetisk klarsyn utan på direkt okunnighet och felaktiga fakta. Det handlar om en kalkylerad kyrkopolitisk populism med bakgrund i det tragiska pastorsuppropet mot SD efter förra valet, som välkomnades av Sveriges avkristnade media och vår liberalteologiska ärkebiskop.

Alla riksdagspartierna har haft kopplingar till nazism

Alla riksdagspartierna har en bakgrund som är mer eller mindre influerad av nazism. Det gäller framför allt socialdemokraterna med deras rasbiologiska institut, Centern med deras öppna rasism på 30-talet, KD där en av grundarna varit en ledande nynazist och Vänsterpartiet som stödde Hitlers Nazityskland under Andra Världskriget.

 
Men alla riksdagspartierna, inklusive SD, har idag tagit klart och öppet avstånd från nazismen. Då är det både bedrägligt och djupt ohederligt att köra med nazistkortet mot SD som Lundqvist gjorde i sin predikan.

Lundqvist försöker skrämma okunniga människor med direkta felaktigheter om SD:s politiska ideologi. Det är helt rätt att det är ett partis ideologi som i längden bestämmer partiets inriktning och beslut. Men SD:s partiprogram bygger på en demokratisk, socialkonservativ, politisk ideologi, som inte har någon koppling till nazism.

Björn Söders uttalanden om samer och judar handlar varken om rasism eller antisemitism, utan om en respekt för olika folks särart. Bibeln är väldigt noggrann med att betona att Gud skapat det judiska folket till att vara skilt och annorlunda från jordens alla andra folk. Judar flyr inte idag från Sverige på grund av SD:s politik utan tvärtom på grund av invandringen av hundratusentals våldsbejakande antisemiter från Mellanöstern stöttade av politiker på vänsterkanten.

 
I en typisk demagogisk stil målar Lundqvist först upp en helt förljugen bild för att sedan attackera alla som inte delar hans “politiskt korrekta” åsikt om SD. Han sa bland annat i sin predikan:
 

”Kristna ledare som talar om att Gud har sagt att man ska rösta på Sverigedemokraterna och det profeteras att man ska rösta på dem och att Sverigedemokraterna är enda hoppet för den här världen. Låt mig säga: Inget parti är hoppet för det här landet! Jesus är hoppet för det här landet!”
 

Jag har aldrig någonsin gjort några sådana uttalanden och jag känner heller inte till någon annan som gjort det. Detta är uppenbara självklarheter för alla troende kristna.
 

Nationalismen utgör inte den stora faran idag!

 
Nationalism utgör inte den stora faran idag. Det var de protestantiska nationalstaterna som från början gav upphovet till den moderna demokratin. Det har aldrig funnits någon demokrati utan nationalism! Demokrati förutsätter nationalism. Det är det avkristnade EU:s ökade överstatlighet, där makten mer och mer hamnar i händerna på några byråkrater i Bryssel, som nu leder oss allt längre mot en diktatur där Sverige i slutändan förlorar sin demokratiska frihet. Då vill jag kunna se mina barnbarn i ögonen och säga att jag gjorde allt jag kunde för att förhindra detta även om det var impopulärt. Det har det alltid varit att stå upp för det som är rätt. Bibeln säger: “Du ska inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda.”  (2 Mos 23:2)
 

Detta betyder inte att SD är ett perfekt parti. Och SD är inte Sveriges hopp. Det har jag aldrig någonsin påstått. Men Jesus har inget politiskt parti i Riksdagen. Ändå är det min övertygelse att Gud vill att vi både ska ta vårt demokratiska ansvar och rösta och framför allt att vi också ska be för valet och för vårt land. Jag håller helt med Lundqvist om att oavsett hur det går i valet i höst så kommer Sverige att behöva mer förböner än någonsin. Vårt hopp står inte till någon politiker eller till något politiskt parti utan enbart till Gud.
 

Däremot fick jag redan från början av min kallelse till förbön lära mig att be så konkret som möjligt, efter att först söka Gud om vad som är hans vilja. Det bibelord som alltid lett mig i min bönetjänst i över 40 år är 1 Johannes 5:14-15:

 
”Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.” (1 Joh 5:14-15)

 
Det tilltal Gud gav mig den 12 januari handlade bland annat om att SD är det enda politiska partiet i Riksdagen idag som erbjuder ett alternativ till den nedbrytande politiska utveckling vi haft i Sverige under de senaste dryga 20 åren sedan Sverige gick med i EU. Detta tilltal har väglett mig i min bön sedan dess.

Demokratin är i fara!

I ett diagram som gjordes i TV4 för en tid sedan där man jämförde alla politiska partier i Sverige både på en höger- vänsterskala och en konservativ- progressiv skala, fanns det tre partier som klart urskilde sig från de övriga, nämligen KD, SD och M. Det bekräftar det jag och även andra förkunnare i Sverige har upplevt att vi ska be om just en sådan regering efter valet i höst.
 

Vi befinner oss nu i en situation i Sverige där alla de gamla partierna mer eller mindre tappat kontakten med verkligheten, vilket inte minst hanteringen av bränderna denna sommar är ett bevis på. Det svenska folket har nu fått nog av vanskötsel av vårt land. Att utesluta SD, som förmodligen blir Sveriges största politiska parti i valet, från allt regeringssamarbete kommer att vara förödande för svensk demokrati!

De populistiska uttalanden Lundqvist gjorde mot SD är inte representativa för ett moget och ansvarsfullt andligt ledarskap. Det är min uppfattning att det är Livets Ords ouppklarade andliga snedsegling under Ulf Ekmans sista år vid rodret som ligger till grund för Lundqvists utspel mot SD. Den andliga klarsynen saknas.
 

 

Bedjarna har svaret!

Jag vill återigen avsluta med den profetia som gudsmannen och bönepionjären Kjell Sjöberg fick av Pastor Göran Carlson och läste upp i rättegången mot Dala-Demokraten, i augusti 1988. Citatet är hämtat ur boken ”Guds bönegeneral”, en biografi om Kjell Sjöberg, sid. 139 och 140:

“Så avslutar Kjell med att säga att han ska läsa upp en profetia. Det blev helt dödstyst i rättssalen när Kjell läser: 

’Försåtligare, farligare och mer finmaskigt än vad någon av er egentligen vill och kan besinna är ett fångstnät strategiskt kastat kring land och folk. En växande förvärrad förvirring som ingen ännu sett slutet på och kan ana djupet och vidden av, kommer att skapa skakande förändringar av minnesvärt och märkligt slag. En skakningarnas tidsintervall fortfar att fullföljas.
 

Ett föraktat, men förenat och stundom fruktat förebedjarfolk kan bli rikets räddningsresurs. Detta folk kan räkna med fortsatta förnedrande förföljelseakter, men deras gärning i trogen förbönstjänst kan bli något av landets sköldar. Vid deras bönefunkion kommer mycket att förlösas och förändras. Mana folket till enig hängivenhet till mig säger Herren.’

Man hade kunnat höra ett hårstrå falla. Det fortsatte att vara tyst till dess att folk hade hämtat sig. Först därefter kunde rättegången fortsätta.”

Gud välsigne er var och en i bönekampen! Nu är tiden inne för genombrott och bönesvar.

Jag ber att Guds Ande ska vila mäktigt över dig när du ber! Gud hör bön!

Lars Enarson

________________________
[1] Som en färsk anekdot kan man nämna att Per-Arne Imsens nya bok ”Inga andra gudar” har sålts mer än han “hade kunnat drömma om” via många kanaler (inklusive profana) och i stort sett alla de kristna bokhandlarna. Efter lång väntan meddelade dock Livets Ords bokhandel att de avstår från att sälja den. Imsen skrev nyligen: “Eftersom jag var i Uppsala så tänkte jag att jag skulle kolla in vilken profil [Livets Ord] har på sin bokhandel, eftersom min bok inte passade in i den. Här är nu resultatet av min genomgång. Dessa böcker dominerar utbudet och måste väl då ses som den typ av litteratur som församlingen vill att medlemmarna och andra ska läsa: Många böcker om djupmeditation, mysticism och ökenfädernas tänkespråk. Väldigt många titlar av de katolska teologerna Wilfrid Stinissen och Peter Kreeft…” Imsen fortsätter med att lista en uppseendeväckande katalog böcker och avslutar, “Detta hade jag inte förväntat mig, men nu förstår jag varför min bok inte platsade där” (Per-Arne Imsen, Facebook 28 juli, 2018).

Kanske viktigast är att Joakim Lundqvist antydde att Ulf Ekman “följde Lammet” och Guds Ande till att konvertera till Romerska katolska kyrkan och välsignade paret Ekmans väg till konvertering även om församlingen inte skulle gå samma väg.

Dela detta!

Löfven & Co! Sluta rasista! Sluta nazista!

DN

VALET 2018 har startat. 7-partiets valstrategi är att smutskasta det 8:e partiet. De sägs vara rasister och nazister.

LISTAN med SD:s rasism är inget annat än söndagsskolgrabbars förseelser jämförd med Socialdemokraternas kriminella förflutna! eller denna ännu längre lista.

DÄRFÖR Löfven! Sluta rasista!

H/T: Señor H

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,
::

Dela detta!

Vilka är utan “rötter i extremism”?

VILKET RIKSDAGSPARTI är utan “rötter” i sina garderober? SVAR: Inget. Inget parti.

DE VÄRSTA “RÖTTERNA” återfinns i Socialdemokratins och Högerns-Moderaternas garderober! De tommaste garderoberna finns i det parti som 7-klöverpartierna ständigt anklagar för populism, extremism, främlingsfientligt!

DN20170617
DN

LÄS NI HYCKLARE & SKÄMS! Robsten: Bruna rötter hos Socialdemokrater och Alliansen… och MXp: Alliansen och S har brunaste rötter

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , ,
::

Dela detta!

Regeringen bekämpar rasism och hatbrott med nytt IB och Militär

AB

ALICE BAH KUHNKE (MP) och ANDERS YGEMAN (S) presenterade häromveckan Regeringens handlingsplan mot rasism och hatbrott, enligt Aftonbladet.

SAMMANFATTNINGSVIS handlar det om förebyggande arbete mot invandringskritik och kartläggning av politiskt oliktänkande. Man vill bygga upp ett nytt IB för att registrera svenskar; bland annat ska militären registrera människor på nätet, främst invandringskritiker.

HANDLINGSPLANEN ska omfatta kritik mot mångkultur och massinvandring, kritik mot judiskt inflytande i västvärlden, värnande av heteronormen samt så kallad fientlighet gentemot alla etniska grupper utom den svenska.

REGERINGEN agerar med sin Handlingsplan emot rasism och hatbrott enligt givna order från den verkliga maktens korridorer.

GEORGE SOROS med Bilderberggruppen och Davosfolket har gett sina order till marionetterna Stefan Löfven och andra politiska och pekuniära s.k. “makthavare”.

MÅLET för globaliseringens genomförande är NWO med dess Nya Världsregering, Nya Världsekonomi och Nya Världsreligion.

VAD GÖR och säger kristenheten? Påve Franciskus och ärkebiskop Antje Jackelén tycks vara med på globaliseringsresan…

JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN & LIVET är vad kristenhetens Herre och Frälsare låter meddela. Här finns svaren i det profetiska ordet om vad som gäller i tiden. Här och Nu.

Relaterat Aftonbladet: Så vill Regeringen bekämpa rasismen
Demokratbloggen: Regeringen: Vi ska sätta in militären
Nordfront: Regeringen: Vi ska sätta militären mot…
Ipse cogita!: All anledning att se upp

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , ,
::

Dela detta!

Gruppvåldtäkten i Visby och de fem “skäggbarnen”

När en rullstolsburen kvinna gruppvåldtogs i Visby 2 oktober 2016 uppstod en debatt om de fem utländska gärningsmännen.

Under söndagen demonstrerade Fi och Gudrun Schyman tillsammans med Gotlands-Vänstern emot rasismen gentemot förövarna (de s.k. “skäggbarnen”) av våldtäkten.

DET SOM SÄGS i videon från Nordfront har inga faktafel och avslöjar en del verkligt obehagliga sanningar om media, polis och rättsväsendet.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , ,
::

Dela detta!

Sluta Löfven! Sluta rasista! Sluta nazista!

STEFAN LÖFVEN och Alliansens partiledare är ingenting annat än en samling hycklare.

De menar att Sveriges tredje största parti är rasistiskt. Dessa hycklande partiledare tycks tro att det svenska folket är ovetande om partiernas illaluktande historia som stinker vida värre än SD:s historia.

Partiledarnas hycklande historia:
* Kristdemokraternas bruna förflutna
* Skeletten i centerns garderober
* Skeletten i moderaternas garderober
* Skeletten i liberalernas garderober
* Bruna löss i röda fanor
* Socialdemokraterna och det fascistiska Förbundet Det Nya Sverige
* Sverker Åström och Sveriges Nationella Förbund
* Den S-märkta rashygienen
* Socialdemokrat nominerade Hitler till Nobels fredsprisAKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , ,
::

NEDAN finns ett Utdrag ur hela den vedervärdiga historien om riksdagspartierna

Kristdemokraternas bruna förflutna

1941 hade rådman Harald Ljungström ingått i Sveriges Nationella Förbunds, SNF styrelse och var ledare för SNF:s ungdomsorganisation. SNF var tydligt antidemokratiskt och antisemitiskt och vurmade för de ideal som förknippas med fascismen i Mussolinis och Francos tappning. Åren före kriget hade den ca 40 000 medlemmar. Två dagar innan KDS samlades till sitt första riksting den 21 augusti 1964 avslöjade Expressen Ljungströms förflutna i SNF och att han gjort både rasistiska och odemokratiska uttalanden. I det tal han höll vid rikstinget förnekade han att SNF varit nazistiskt och sina judefientliga uttalanden hade han ångrat! Varken Lewi Pethrus eller KDS partiledare – statskyrkoprästen Birger Ekstedt – ansåg att Ljungströms bruna förflutna utgjorde något hinder för att Ljungström skulle kunna stå som första namn på partiets riksdagslista för Stockholm. Dessutom förnekade Ljungström vid KDS’ första riksting att SNF varit nazistiskt! ”Ekstedt hade tidigare varit ombudsman för högerpartiet och lärare vid högerns folkhögskola i Gimo och kunde knappast ha svävat i okunnighet om vad SNF var för organisation” skriver Karl N Alvar Nilsson i sin bok Svensk överklass och extremhögern under 1900-talet. […] 

Skeletten i centerns garderober

Dagens centerparti utmålar gärna alla som är kritiska mot den förda invandringspolitiken som ”rasister” men om sitt eget bruna förflutna tiger man. Bondeförbundet var på 1930-talet det mest rasistiskt färgade partiet i riksdagen. Vid sidan av nazisterna var Bondeförbundet det enda parti som hade antisemitismen och rasismen inskrivet i sitt partiprogram! Redan 1933 hade Bondeförbundet givit legitimitet åt det myrdalska och socialdemokratiska rashygieniska projektet och i sitt partiprogram skrivit: ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.” 

Den antisemitiske propagandisten Elof Eriksson var en av grundarna av Bondeförbundet och hade en stor del i utformningen av bondeförbundets rasistiska partiprogram. Han hade nära kontakt med Julius Streicher, chefredaktör för den nazistiska tidningen Der Stürmer, som öppet pläderade för total utrotning av judar. Han var själv redaktör och utgivare av den antisemitiska tidningen Nationen. 1938 stod en bondeförbundare i riksdagen och sade: ”Jag är idag antisemit, sedan jag i tio år måst studera fakta i Centraleuropa. Låt oss inte ta in judarna och lära dem yrken i Sverige, så att de bli konkurrenter till svenska yrkesmän och småningom sugs upp i den svenska folkstammen. Den asiatiska folkstammen passar inte i sällskap med vår hyggliga svenska folkstam…” Och som det stod i partiprogrammet: ”Vårt folk måste skyddas från degenererande inflytelser.” […] 

Skeletten i moderaternas garderober.

Statsminister Reinfeldt har uttryckligen deklarerat att ”Jag tänker inte ge dem (Sverigedemokraterna) en millimeter i extra utrymme genom att svara på den typen av frågor som de vill att vi ska diskutera för att de ska komma in i samhällsdebatten.” Med tanke på den sumpgas som stiger upp ur moderaternas bruna förflutna är det förmodligen bäst så för statsministern! Moderaterna är förmodligen ett av de partier i alliansen som vid sidan av centern har minst anledning att förhäva sig när det gäller Sverigedemokraterna. Rolf Clarksson, som satt i riksdagen för Moderaterna fram till 1994 var under 30-talet ledare för den naziorienterade Fosterländsk Enad Ungdom, FEU. Han hade själv varit med om att bilda ”Gråskjortorna” som de också kallades. FEU hade en egen specialformation som kallade sig Storm- och Slagstyrka, SS där Clarksson hälsades med ”heil” och tilltalades med ”min Ledare.” […] 

Skeletten i liberalernas garderober

Samtliga borgerliga partier hade proselyter i bl a Per Engdahls och Ragnar Erikssons – sedermera Edenmans – nazistiska förbund Det nya Sverige. En av de mest aktiva och uppskattade medlemmarna bland dessa Uppsalafascister hette Birgit Grabe, gift Rodhe, och gjorde karriär i folkpartiet bl a som skolminister i en av de borgerliga regeringarna på 1970-och 80-talen. Folkpartiet har haft valsamarbete med dåtidens stora nazistpartier, bl a med Sven Olov Lindholms Sveriges Nationalsocialistiska Arbetarparti, SNAP som 1938 bytte namn till Svensk Socialistisk Samling, SSS. Vid kommunalvalet 1938 hade SNAP/SSS, Folkpartiet och Högerpartiet gemensamma vallistor i Härnösand och Uddevalla. Dessa listor resulterade i totalt 13 mandat. I Haparanda, Nybro och Nässjö ingick Folkpartiet valkartell med det minst sagt högerextrema och antidemokratiska Sveriges Nationella Förbund, SNF. Dessa gemensamma listor resulterade i 28 mandat. I kartell med Folkpartiet och högern fick SNF ett 70-tal mandat i Sjöbo, Karlskrona och Eksjö. I Mölndal tog SNF mandat i kartell med Folkpartiet, högern och Bondeförbundet. Fyra år senare – 1942 – ställde Folkpartiet åter upp i valkartell med SNF och Högerpartiet i Malmö och erövrade 10 mandat. […] 

Bruna löss i röda fanor

På 1930-talet förenades rött och brunt. Här är ett litet urval av de skelett som rasslar i den socialdemokratiska partigarderoben. I sin recension av Håkan Blomqvists bok ”Nation, ras, civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen” konstaterar Per J Ericson i Världen Idag den 8 september 2006 att ”arbetarrörelsen för mindre än ett sekel sedan överflödade av rasistiska och antisemitiska tillmälen som skulle förfära vilken modern salongsrasist som helst. Håkan Blomqvist visar hur dessa uttalanden var mer än enstaka olycksfall i arbetet, utan snarare naturliga delar i den socialistiska argumentationen. /…/ Ingen kan låtsas att bara ‘de andra’ bör rannsaka sitt förflutna.”

I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Raseriet berodde bl a på att de skånska sockerbetsproducenterna importerade polska och ukrainska gästarbetare. Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk återfanns långt ner på utvecklingstrappan. En annan av socialdemokratins förgrundsgestalter kring sekelskiftet, professor Bengt Lidforss, anslöt sig till H S Chamberlains pangermanska, rasbiologiska och antisemitiska idéer, vilka fick stor betydelse för Hitler och nazismen. Han talade också med värme om en annan av antisemitismens banerförare, Gobineau. För Lidforss var tanken om ”alla människors lika värde en överspelad dogm.” […] 

Socialdemokraterna och det fascistiska Förbundet Det Nya Sverige

Den 28 oktober 1930 bildade Per Engdahl tillsammans med fem likasinnade den fascistiska organisationen Förbundet Det Nya Sverige. En av de fem hette Ragnar Eriksson. ”Det nya Sverige” tillkom på Erikssons studentrum i Uppsala. Medlemmarna var fascister, som arbetade för ett korporativt samhälle enligt Benito Mussolinis modell. Några av dem var avhoppare från Sveriges Fascistiska Kampförbund. Eriksson bytte senare namn till Edenman. Han lämnade några år senare förbundet för att göra politisk karriär hos socialdemokraterna! 1939 valdes han till ordförande i Sveriges socialdemokratiska studentförbund. […] 

Sverker Åström och Sveriges Nationella Förbund

En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström. Han hade inlett sin politiska bana åren före andra världskriget med ett medlemskap i Sveriges Nationella Förbund, en av dåtidens viktigaste nazianstuckna organisationer. Organisationen hade klart antisemitiska ståndpunkter och bekämpade ”invandring av mindervärdiga raselement.” Vid tiden för sitt medlemskap i SNF var Åström student i Uppsala. Idag vill hans parti självklart avfärda saken som en ”ungdomsförsyndelse.” Men det besvärande är att det inte gått att hitta en enda punkt i Åströms liv där han bröt med de dunkla föreställningar han omhuldat. Samtidigt som andra världskriget bröt ut hösten 1939 gick han direkt från studentlivet till UD där han inledde en blixtkarriär. Från den tiden var hans strategi att ligga lågt med sina politiska sympatier. I sina memoarer ”Ögonblick” har den annars så minnesgode diplomaten drabbats av partiell minnesförlust och påstår att han ”aldrig varit ansluten till något politiskt parti.” […] 

Den s-märkta rashygienen

Rashygienen var en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och ideologin omfattades även av de flesta politiska partierna. Den socialdemokratiska statsministern och folkbildaren Richard Sandler såg sitt eget parti som det mest kallade till detta värv: ”Ja, vilket parti skulle väl vara mer ägnat att uppta de rashygieniska idealen?” Sandler var lärare vid Brunnsviks folkhögskola 1909-17, ledamot av Andra kammaren 1912-17, av Första kammaren fr o m 1919, statssekreterare i finansdepartementet 1918-20, konsultativt statsråd 1920, 21 och 23, finansminister 1920, handelsminister 1925, statsminister 1925-26, utrikesminister 1932, 1936 och 39, chef för SCB 1926-41, landshövding i Gävleborgs län 1941-50, hedersdoktor 1956. I samband med Sveriges första utlänningslag slog en regeringsproposition 1927 fast att ”Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig, oblandad ras kan knappast överskattas.

Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning.” Till de mindre värda raserna räknades bl a judar, svarta och zigenare. […] 

Socialdemokrat nominerade Hitler till Nobels fredspris

Den socialdemokratiske riksdagsmannen i första kammaren Erik Brandt nominerade 1939 Hitler till Nobels fredspris: ”Till det Norske Stortings Nobelkomitté: Undertecknad tillåter sig härmed vördsamt föreslå att Nobels fredspris för 1939 måtte tilldelas Tysklands rikskansler och Führer Adof Hitler, vilken enligt miljoner människors uppfattning framför varje annan man i hela världen är förtjänt av denna höga utmärkelse. Det framgår av autentiska dokument, att världsfreden var i stor fara i september 1938 samt att det hängde på timmar att ett stort europeisk krig skulle utbryta. Den som i detta farofyllda läge räddade vår världsdel från den fruktansvärda katastrofen var utan minsta tvivel i främsta rummet det tyska folkets store ledare, vilken i det avgörande ögonblicket frivilligt avstod från att låta minan springa, ehuru väl han hade fullkomlig makt att släppa loss världskriget. […]

KÄLLA Robsten: Bruna rötter hos Socialdemokrater och borgare.

Dela detta!

Rullstolsbunden rasism

Oscar Wetterlund, DN (25/8)

OSCAR WETTERLUND i Bromma förstår inte… Vi som läser dagens artikel i Dagens Nyheter förstår inte heller. (DN:s pappersupplaga har bild på Oscar i halvsidesformat på förstasidan och DN.STHLM med helsidesbild båda med text om hur F-kassan räknat ut Oscar.)

Den rullstolsbundne Oscar, 19, har djärva framtidsplaner trots sina komplexa handikapp. Många är hindren som möter en rullstolsbunden; alltifrån trottoarkanter och trösklar till somliga mänskors sätt att möta människan i rullstolen.

Att Oscar gått miste om sin personlige assistent kommer inte att hindra honom från att ta sig fram. Men det är som om en rullstolsbunden person inte sällan bemöts på ett slags rasistiskt sätt. Givetvis inte från F-kassan men på andra sätt

RULLSTOLSBUNDEN RASISM – Några exempel från min fru Britas rullstolsvardag. Som anhörigvårdare möter jag påtagligt hur fatalt det är att vara rullstolsbunden. Vi lever och bor i förortens bostadsbolag där man i vår huslänga har inlett stambytesarbetet. Har bostadsbolaget med Skanska lagt sig vinn om att ge service till dem som är rullstolsbundna? Knappast. Att vara rullstolsbunden är att vara utanförställd; ungefär som romerna sittande på golvet utanför ingångarna till Willys. Ren och skär rasism!

Promenaderna till och från Vårdcentralen, Apoteket och Willys upplever Brita givande och gläds åt alla leenden som möter henne. Ibland ryser jag av förskräckelse när man frågar mig hur det står till med Brita i rullstolen. Som om hon vore hjärndöd. Riktigt pinsamt blir det när en läkare frågar mig hur det står till med fru Brita; och jag försynt får påminna doktorn om att Brita sitter här och kan svara om du “frågar henne själv”. Vad är detta? Rullstolsbunden rasism… bland både obildade och välutbildade.

OSCAR, 19, OCH BRITA, 72, har erfarenheter av rasistisk natur som drar skam över medborgare, invånare, kommun och stat. Den rullstolsbundna rasismen är vedervärdig var den än dyker upp i eller utanför vården.

100 000 svenskar lever med rullstol. Vem bryr sig om dessa hundratusen i valrörelsen? Nu på onsdag ska vi förtidsrösta i Biblioteket. Vilket parti röstar man på utifrån rullstolsperspektiv? De rullstolsburna som bemöts på ett rasistiskt manér är en marginell grupp och givetvis ointressant för den politiskt korrekta politikerklassen.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , ,
:: Senast uppdaterad 26/8 17:34

Dela detta!