Bedrev journalistik – riskerar fängelsestraff på grund av islamkritik

JOURNALISTER med tillsammans 60 års yrkeserfarenhet är åtalade och rättegången i Helsingborgs tingsrätt inleds den 2 november. Åklagare är den inte obekanta Linda Seger. De  åtalade journalisterna är Maria Celander och Ingrid Carlqvist.

 

 

 

SVERIGE hotas av en ideologi som döljer sig bakom en religion som säger sig vara en “fredens religion”. 

 

SANNINGEN om den politiska och mediala mörkläggningen av denna “religionsideologi” måste avslöjas av flera än dessa två Ingid & Marie, eller hur!

 

+++

 

Dela detta!

Chuck & Karen Cohen, WFJ: Bibliskt perspektiv på nyheterna

WFJ/Sverige och Vännerna i Sverige för Sion (VISFS) med dess ordf Magnus Hansson har gett MXp tillstånd att publicera inledningen av det senaste Nyhetsbrevet om “Bibliskt perspektiv på nyheterna”.


o o o o o o o

Shalom från Jerusalem

Ett visdomsord från S.H. Kelloggs bok The Book of Leviticus från 1899 summerar skeendet i dagens samhälle. Han diskuterar det som teologerna kallar Helighetslagen i 3 Mosebok 1-20.

”Församlingen måste komma tillbaka till fullständigt erkännande av principerna som den levitiska koden står på; i synnerhet … att äktenskap och familj inte endast är samhälleliga arrangemang, utan gudomliga institutioner; så att Gud inte har lämnat till
majoritetens nycker att avgöra vad som är rätt i dessa frågor …”

Gud säger att ”… helighet är det [moraliska] målet för samhällsstyre och livet; och Han kommer att finna sätt att genomdriva sin vilja i detta … Hela historien vittnar om att moralisk förvanskning och avslappnad lagstiftning, i synnerhet i frågor som påverkar
relationen mellan könen, har i sitt ledband säker vedergällning, inte i Hades, men här på Jorden. Låt oss inte missta oss genom att tro att denna lag var ämnad för Israel, men inte för andra folk.”

Motsatsen bekräftas i 3 Mosebok 20:23-24, där vi ser att ”Gud utmätte sina hårda domar” över kanaanéerna som gjorde det som var förbjudet i Hans helighetslag, och landet spottade ut dem! Moderna demokratier måste allvarligt överväga ”sitt progressiva avfärdande
av Guds lag i många sociala frågor, och beakta denna starka varning. Ty, trots de mångas otro, styr Den Helige fortfarande världen, och ett är säkert, Han kommer aldrig att abdikera från sin rättfärdighets tron för att låta någon av sina lagar underställas en
demokratisk omröstnings sanktion.”

Låt oss vara varsamma med hur vi ser på demokrati. I den bibliska historien röstade majoriteten för det mesta mot Guds vilja. Yeshua återvänder som en Kung som kommer att regera utan riksdagsval, folkomröstningar eller i linje med vad majoriteten vill.
Gud vet vad som är bäst för oss.
Vi har också varnats om vår tid: ”Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: “I den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär”.” (Judas v 17-18)

Det finns också en annan djupare anledning till dagens kaos
Världen har drastiskt förändras sedan år 2020 inleddes, då intensivt tumult med ökande frekvens plågar världen. Covid-19 och upplopp i städer i Väst förenas med en redan imponerande lista av dödliga jordbävningar, översvämningar, torka, vulkanutbrott och gräshoppsinvasioner i Mellanöstern, Asien och andra regioner. FN varnar för att miljoner människor kommer att dö av svält i regioner som drabbats av både gräshoppor och covid-19. Ovanpå detta kaos ligger en global ekonomisk instabilitet.

Ändå påstår många nationella och internationella organisationer att Israels ”annektering” av mer av Guds utlovade land kommer att omintetgöra alla chanser till fred mellan Israel, palestinierna och arabvärlden, och också förstöra ”världsfreden”!
Gud konfronterar dessa argument, och visar att
nationernas vrede mot Israel är orsaken till detta kaos.
”Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag! …

HERRENS vrede riktas mot alla hednafolk, hans harm mot alla deras härskaror. Han viger dem åt förintelse, han utlämnar dem till slakt … Himlens hela härskara går under, himlarna rullas ihop som en bokrulle … För mitt svärd … far ner över Edom [Islams andliga rot, se Hesekiel 35], över folket jag vigt åt förintelse för att bli deras dom … för dagen kommer för HERRENS
hämnd, ett vedergällningens år då han utför Sions
sak.”
(från Jes 34:1-8)

Idag har den islamska anden, som förkroppsligas i Edom i dessa verser, förenat sig med antisemitismens och antisionismens ande och har med hjälp av politisk korrekthet och skrämselmetoder fått nationer att utpeka Israel som världens huvudproblem. Historien
visar emellertid att när Israel används som syndabock, slutar det med katastrof för nationerna.
Endast de kristna som inte betraktar Tanach, Gamla Testamentet, som alltjämt Guds Ord idag, skulle anse att ovanstående är obibliskt. Men för oss som vet att Tanach, den enda Bibel som Yeshua och de första troende hade, är Guds Ord som Han försvarar och fullbordar (Jes 55:11, Jer 1:12), beror det faktiskt på hur nationerna hanterar Israel.

[Se också ”Varför Gud dömer nationer”
https://www.ifi.org.il/sv/teachings/varfoer-guddoemer-nationer]

Detta nyhetsbrev hanterar pågående skeenden i ljuset av Bibeln. För att hålla dig ajour med israelrelaterade nyheter och för att få insikt för bön angående dem, teckna dig för IFI:s veckovisa Bönepunkter på https://www.ifi.org.il/sv/prayer.

LÄS hela texten: Bibeln och Nyheterna.

Jesussajten
::

Dela detta!