PERSONLIGT Nyhetsbrev Nr 9

VECKA 47 – HÄNT I VECKAN

* INGRID MARIE från danska Fyn och Alexander Lucas från Loiredalen i Frankrike kom med vår gode vän Måns i förrgår. Hans ekologiskt odlade äpplen – ett sjuttiotal – kunde vi dela med våra grannar och vänner. Att kunna få dela med sig av det vi själva fått ger dubbel glädje.

 

* EN FRÅGA FRÅN BRITA
”DEN BÖRDAS TYNGD som gör ryggen rak, du skördarnas Herre, mig giv.”
FRÅGAN är VAD innebär detta? VAD är det som gör ryggen rak? Fundera på det…

(Svaret återfinns i slutet av brevet.)

 

* ATT VARA RAKRYGGAD. Vem vill inte vara rakryggad. Att stå upp för vad som är sant och att hålla sig till verkligheten. Under veckan har Dagens Nyheter kablat ut en nyhet om att Trump skulle vara en kuppmakare som förbereder en statskupp. Mainstream media [MSM] inklusive ’Public service’ SVT, SR, TV4 sprider DN-konspirationen ryggradslöst vidare.

 

* IDAG FREDAG (20/11 ) föder kanske en av Hemtjänstens i Råslätt många medarbetare sin förstfödda.

GRATTIS HAZEB! hälsar Brita Selander. PS. Dag hälsar också!

 

* BÖNEN FÖR USA-VALET. Ber vi för Donald Trump, ber vi för folket och dess kamp mot oligarkerna. Trump står upp för det vanliga folket som är trötta på miljardärerna som via banker och företag samlar på sig makt och miljarder. Dessa globalister har inget till övers för folk i gemen. Trump gör allt för att stoppa globalismens mål: en ny världsordning [NWO] med global dominans.

Ber vi för Trump, ges också bibliskt stöd för Jerusalem och Israel, en support som Förenta Nationerna, Världsopinionen, Sveriges regering, Erdogan och många arabstater inte alls ställer upp på. Tvärtom! 

 

 

//DAG SELANDER
Utgivare av mxpblogg.se

 

* Varje fredag kl 18 publiceras ett nytt NYHETSBREV
Prenumeration (gratis) görs här: https://tinyurl.com/y5wzn8c6

 

+++

 

– ATT VÄNTA BARN är svaret på En fråga från Brita

 

.

Dela detta!

POLITIK Om det stora bedrägeriet

DEMOKRATI OCH YTTRANDEFRIHET Den ansvarige utgivaren för SwebbTV MIKAEL WILLGERT talar om möjligheten att få bemöta lögner som blivit så etablerade i Sverige idag.

 

Det finns partier i Sverige som är uppbyggda på lögner och som bärs upp av lögner och som får sina väljare genom lögner.

 

Klimatfrågan som talar hotar oss med en klimatkatastrof, som inte kommer, som talar om översvämningar, orkaner och oväder som inte existerar; som talar om koldioxid – en koldioxid som är en förutsättning för livet. Det här vill man ha 50 miljarder per år och 10 år 500 miljarder av våra skattemedel.

 

Flyktingkrisen sa man att vi skulle tjäna på. Fredens religion; Sverige har tagit emot 80 gånger så många som man gjort i Danmark. Det seriösa samtalet har man tystat. Diskussionen förs inte. De får inte bemötas. Alla som tar upp de här frågorna blir smutskastade

 

SwebbTV har tagit upp frågorna:
1. Klimatet
2. Massinvandringen
3. Familjen, familjebildning, kön, jämställdhet

 

Dessutom talar man nu om Swish-horor; det är de som får stöd av generösa givare till de alternativa medierna. Men var finns de verkliga hororna? DN, SvD, MSM, SvT, SR.

 

Sanningen om de här frågorna är att vi behöver en öppen journalistik i fråga om Klimatat, Massinvandringen, Familjen.

 

 

 

En kommentator skriver:

 

– Flyktingkrisen är bluff. Klimatkrisen är bluff. Jämställdheten är bluff, också Coronakrisen är bluff.

 

De är alla olika delar i en ekonomisk statskupp för ett digitalt övervakningssamhälle.

 

Bankerna är vinnarna

 

******

 

MXp håller helt med och tackar Mikael Willgert på SwebbTV för hans kamp tillsammans med alla andra Alternativmedia.

 

 

+++

.

 

Dela detta!

POLITIK Svensk “demokrati” och yttrandefrihet är i samma ideologiska klass som Kina

Idag den 30 september 2020 överlämnar Carl Heath, särskild utredare i kommittén Nationell satsning för medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, betänkandet ”Det demokratiska samtalet- Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat” (SOU 2020: 56) skriver Sjunne.com idag.

 

KÄLLOR:

SOU202056 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/09/sou-202056/

Sjunnesson https://sjunne.com/2020/09/30/regeringens-utredare-vill-begransa-yttrandefriheten-skriver-jag-pa-yos-webb/

Yttrandeombudsmannen https://www.yttrandefrihet.nu/author/janne/

 

SVERIGES RIKSDAG OCH REGERING har nu utvecklats till en autokrati – fast man givetvis har behållit begreppet ‘demokrati’ – vilken enbart ser till sin egen makt och uppvisar ett folkförakt som saknar motstycke. 

 

 

Politiker och Mainstream media [MSM] tycks nu med sin propaganda ha fullbordat sin plan där Globalismen och New World Order förenats. Kulturmarxismen har krokat arm med socialismen, kommunismen och vänstern.

 

 

Profetiskt låter alla världshändelser oss se och ana att tiden är  nära då allt ska bli nytt; alla herrars Herre och alla kungars Kung är på väg. I det kaos som världen befinner sig är det sannerligen hoppfullt att vi känner till Facit.

 

Halleluja! Lovad vare HERREN! 

 

+++

Dela detta!

Chuck & Karen Cohen, WFJ: Bibliskt perspektiv på nyheterna

WFJ/Sverige och Vännerna i Sverige för Sion (VISFS) med dess ordf Magnus Hansson har gett MXp tillstånd att publicera inledningen av det senaste Nyhetsbrevet om “Bibliskt perspektiv på nyheterna”.


o o o o o o o

Shalom från Jerusalem

Ett visdomsord från S.H. Kelloggs bok The Book of Leviticus från 1899 summerar skeendet i dagens samhälle. Han diskuterar det som teologerna kallar Helighetslagen i 3 Mosebok 1-20.

”Församlingen måste komma tillbaka till fullständigt erkännande av principerna som den levitiska koden står på; i synnerhet … att äktenskap och familj inte endast är samhälleliga arrangemang, utan gudomliga institutioner; så att Gud inte har lämnat till
majoritetens nycker att avgöra vad som är rätt i dessa frågor …”

Gud säger att ”… helighet är det [moraliska] målet för samhällsstyre och livet; och Han kommer att finna sätt att genomdriva sin vilja i detta … Hela historien vittnar om att moralisk förvanskning och avslappnad lagstiftning, i synnerhet i frågor som påverkar
relationen mellan könen, har i sitt ledband säker vedergällning, inte i Hades, men här på Jorden. Låt oss inte missta oss genom att tro att denna lag var ämnad för Israel, men inte för andra folk.”

Motsatsen bekräftas i 3 Mosebok 20:23-24, där vi ser att ”Gud utmätte sina hårda domar” över kanaanéerna som gjorde det som var förbjudet i Hans helighetslag, och landet spottade ut dem! Moderna demokratier måste allvarligt överväga ”sitt progressiva avfärdande
av Guds lag i många sociala frågor, och beakta denna starka varning. Ty, trots de mångas otro, styr Den Helige fortfarande världen, och ett är säkert, Han kommer aldrig att abdikera från sin rättfärdighets tron för att låta någon av sina lagar underställas en
demokratisk omröstnings sanktion.”

Låt oss vara varsamma med hur vi ser på demokrati. I den bibliska historien röstade majoriteten för det mesta mot Guds vilja. Yeshua återvänder som en Kung som kommer att regera utan riksdagsval, folkomröstningar eller i linje med vad majoriteten vill.
Gud vet vad som är bäst för oss.
Vi har också varnats om vår tid: ”Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: “I den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär”.” (Judas v 17-18)

Det finns också en annan djupare anledning till dagens kaos
Världen har drastiskt förändras sedan år 2020 inleddes, då intensivt tumult med ökande frekvens plågar världen. Covid-19 och upplopp i städer i Väst förenas med en redan imponerande lista av dödliga jordbävningar, översvämningar, torka, vulkanutbrott och gräshoppsinvasioner i Mellanöstern, Asien och andra regioner. FN varnar för att miljoner människor kommer att dö av svält i regioner som drabbats av både gräshoppor och covid-19. Ovanpå detta kaos ligger en global ekonomisk instabilitet.

Ändå påstår många nationella och internationella organisationer att Israels ”annektering” av mer av Guds utlovade land kommer att omintetgöra alla chanser till fred mellan Israel, palestinierna och arabvärlden, och också förstöra ”världsfreden”!
Gud konfronterar dessa argument, och visar att
nationernas vrede mot Israel är orsaken till detta kaos.
”Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag! …

HERRENS vrede riktas mot alla hednafolk, hans harm mot alla deras härskaror. Han viger dem åt förintelse, han utlämnar dem till slakt … Himlens hela härskara går under, himlarna rullas ihop som en bokrulle … För mitt svärd … far ner över Edom [Islams andliga rot, se Hesekiel 35], över folket jag vigt åt förintelse för att bli deras dom … för dagen kommer för HERRENS
hämnd, ett vedergällningens år då han utför Sions
sak.”
(från Jes 34:1-8)

Idag har den islamska anden, som förkroppsligas i Edom i dessa verser, förenat sig med antisemitismens och antisionismens ande och har med hjälp av politisk korrekthet och skrämselmetoder fått nationer att utpeka Israel som världens huvudproblem. Historien
visar emellertid att när Israel används som syndabock, slutar det med katastrof för nationerna.
Endast de kristna som inte betraktar Tanach, Gamla Testamentet, som alltjämt Guds Ord idag, skulle anse att ovanstående är obibliskt. Men för oss som vet att Tanach, den enda Bibel som Yeshua och de första troende hade, är Guds Ord som Han försvarar och fullbordar (Jes 55:11, Jer 1:12), beror det faktiskt på hur nationerna hanterar Israel.

[Se också ”Varför Gud dömer nationer”
https://www.ifi.org.il/sv/teachings/varfoer-guddoemer-nationer]

Detta nyhetsbrev hanterar pågående skeenden i ljuset av Bibeln. För att hålla dig ajour med israelrelaterade nyheter och för att få insikt för bön angående dem, teckna dig för IFI:s veckovisa Bönepunkter på https://www.ifi.org.il/sv/prayer.

LÄS hela texten: Bibeln och Nyheterna.

Jesussajten
::

Dela detta!

Om Värdegrundssekten, sprattel-gummor och kraftlösa män

“På nätet finns det gott om skarp analys och kritik som rör invandring, värdegrund och klimathot, som förtigs i regimlojal media. MSM:s journalister ignorerar medvetet dessa debatter, vilket inte betyder att de är faktaresistenta utan faktaignoranta. Det som kan antas störa den rätta värdegrunden får varken diskuteras eller kritiseras.

Ideologins världsbild utgår från idéer om förtryckta och förtryckare, där etablissemanget genom den rätta värdegrunden framställer sig som de förtrycktas räddare,” skriver PER HAGENÄS.Jesussajten
::

Dela detta!

Europeiska unionen (EU) är död men man vet ännu inte om det


Profetiskt eller inte nu återkommer gränserna och nationalstaten.

Globalisterna och Mainstream media har packat väskorna och flyttar till nya arenor. Vilka arenor, tro?

Nu är det inte bara fråga om virologi, politik, ekonomi och journalistik.

Nu har vi att reflektera över den andliga dimensionen i våra liv…

Jesussajten
::

Dela detta!

SWEBBTV NYHETER är riktiga nyheter (v. 14) 27 MARS 2020

* VARFÖR blev Italien coronavirusets epicentrum i Europa? Och hur började den?

* OKTOBER 2019: Fiktiv iscensättning av en sjukdom som kom från ett coronavirus med utbrott i Brasiien. Upp till 65 miljoner dog enligt simuleringen. Avtog efter 18 månader efter att vaccin framställts och att 80-90 % av befolkningen hade smittats.

SWEBBTV NYHETER förmedlar riktiga nyheter, vilket vänstermedia som SVT, SR, TV4 och CNN inte gör.

Jesussajten
::

Dela detta!

Demoniseringen av SD 2002-2019 “vår tids mest misslyckade politiska projekt”

“En lång period av demonisering av SD från media och 7-klövern går mot sitt slut, men dödsryckningarna kommer inte att bli trevliga. Människor och institutioner som slåss för sin överlevnad är inte lätta på handen.

En sektliknande totalitarism bland politikerna i 7-klövern och ett allvarligt maktmissbruk bland journalisterna i MSM har kommit till vägs ände och måste upphöra. Dags att bita i det sura äpplet”, skriver Julia Caesar.

Jesussajten
::

Dela detta!