NYHETSBREV Nr 1

Jönköping den 25 september

 

Hej!

 

UTGIVAREN AV MXp
Varje fredag skriver jag ett mer eller mindre personligt brev. Det vore en ära om du ville gå med på min lista för Nyhetsbrevet (SE listan till höger) och ta del av mina funderingar, tankar och avslöjanden.

//DAG SELANDER Utgivare av MXp

 

TEKNISKA FAKTA MXp
1. Den “gamla” MXp-bloggen på Blogg.se ( https://mxp.blogg.se/ ) blev fylld med reklam och annonser utan möjlighet för bloggare att köpa sig reklamfri. En blogg fylld med reklam kunde jag inte acceptera. Tvingades flytta.
2. Simply.com och bloggverktyget WordPress är de jag tagit hjälp av för domän, domännamn och webbhotell.
3. OBS Hela den “gamla” MXp-bloggen finns på den “nya” MXp-bloggen ( https://mxpblogg.se/ ) utan reklam och annonser.

 

FRUKTODLARE MÅNS Häromdagen berättade Måns att han snart skulle titta över med någon låda äpplen. Och kanske päron. Några år har skörden varit så god att vi – min fru Brita och jag – fått 3-4 lådor frukt. Några av våra grannar uppskattade äpplena och päronen. Vi hade ju fått dem. Och ville ge vidare eftersom vi inte hade plats för frukten.

 

Måns är inte bara fruktodlare. Måns är också MXp-läsare. Tipsar om bloggämnen. Måns kan också en hel del om andlig frukt.

 

VEM SKREV DESSA RADER OM ANDLIG FRUKT?
Tystnadens frukt… är bön,
bönens frukt… är tro,
trons frukt… är kärlek,
kärlekens frukt… är tjänande,
tjänandets frukt… är frid.

 

Alternativ: (1) Aposteln Paulus, (x) Bo Setterlind (2) Moder Teresa. – – – Skriv ditt svar i kommentarfältet nedan.

 

FISK I DÖDAHAVET Enligt en profetia i Bibeln (Hes. kap. 47:9-11) kommer en källa att springa fram ur tempelberget i Jerusalem och vattnet från denna kommer sedan att fylla Döda havet med friskt vatten. Fisk i myckenhet kommer att finnas där enligt denna profetia. – – – Visst är profetian ett tidstecken om att tiden för Jesu ankomst närmar sig, eller hur…

 

KÄLLA: https://flammor.com/fisk-i-dda-havet-p1714.html

 

NÄSTA NYHETSBREV 2020-10-02 avslöjar ett personligt problem: – Jag är inte precis fotogenisk; för 40 år sen hörde jag några säga: “Han är ju så lik Jarl Kulle”. Hur ska man kunna ta till sig den jämförelsen? Skådespelaren Kulle ansågs bildskön. Skulle jag se bra ut på bild? I synnerhet som jag lider av Spectrofobi. Söker man efter bilder på undertecknads blogg och sociala medier finns det bara en bild; kepsen, glasögonen och Doro-telefonen.

 

Nästa fredag (2/10) kommer jag att berätta om  min Spectrofobi och förnyelsen nyligen av mitt körkort… Min gode vän och granne David hjälpte mig… och hur går för Måns? Och vad säger Adrian Merlin, ja, vem är han förresten… Förmodligen sänder han oss på MXp några tänkvärda citat. Adrian är bl.a. citatsamlare.

 

Vänligen

//Dag Sr

 

BREAKING NEWS Filmen om Estoniakatastrofen. Hittills idag har tydligen Mainstreammedia inte ett ord eller  bokstav om den kommande filmen på måndag. SE: https://youtu.be/aTwgUzGVhac

 

***********

Dela detta!

Chuck & Karen Cohen, WFJ: Bibliskt perspektiv på nyheterna

WFJ/Sverige och Vännerna i Sverige för Sion (VISFS) med dess ordf Magnus Hansson har gett MXp tillstånd att publicera inledningen av det senaste Nyhetsbrevet om “Bibliskt perspektiv på nyheterna”.


o o o o o o o

Shalom från Jerusalem

Ett visdomsord från S.H. Kelloggs bok The Book of Leviticus från 1899 summerar skeendet i dagens samhälle. Han diskuterar det som teologerna kallar Helighetslagen i 3 Mosebok 1-20.

”Församlingen måste komma tillbaka till fullständigt erkännande av principerna som den levitiska koden står på; i synnerhet … att äktenskap och familj inte endast är samhälleliga arrangemang, utan gudomliga institutioner; så att Gud inte har lämnat till
majoritetens nycker att avgöra vad som är rätt i dessa frågor …”

Gud säger att ”… helighet är det [moraliska] målet för samhällsstyre och livet; och Han kommer att finna sätt att genomdriva sin vilja i detta … Hela historien vittnar om att moralisk förvanskning och avslappnad lagstiftning, i synnerhet i frågor som påverkar
relationen mellan könen, har i sitt ledband säker vedergällning, inte i Hades, men här på Jorden. Låt oss inte missta oss genom att tro att denna lag var ämnad för Israel, men inte för andra folk.”

Motsatsen bekräftas i 3 Mosebok 20:23-24, där vi ser att ”Gud utmätte sina hårda domar” över kanaanéerna som gjorde det som var förbjudet i Hans helighetslag, och landet spottade ut dem! Moderna demokratier måste allvarligt överväga ”sitt progressiva avfärdande
av Guds lag i många sociala frågor, och beakta denna starka varning. Ty, trots de mångas otro, styr Den Helige fortfarande världen, och ett är säkert, Han kommer aldrig att abdikera från sin rättfärdighets tron för att låta någon av sina lagar underställas en
demokratisk omröstnings sanktion.”

Låt oss vara varsamma med hur vi ser på demokrati. I den bibliska historien röstade majoriteten för det mesta mot Guds vilja. Yeshua återvänder som en Kung som kommer att regera utan riksdagsval, folkomröstningar eller i linje med vad majoriteten vill.
Gud vet vad som är bäst för oss.
Vi har också varnats om vår tid: ”Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: “I den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär”.” (Judas v 17-18)

Det finns också en annan djupare anledning till dagens kaos
Världen har drastiskt förändras sedan år 2020 inleddes, då intensivt tumult med ökande frekvens plågar världen. Covid-19 och upplopp i städer i Väst förenas med en redan imponerande lista av dödliga jordbävningar, översvämningar, torka, vulkanutbrott och gräshoppsinvasioner i Mellanöstern, Asien och andra regioner. FN varnar för att miljoner människor kommer att dö av svält i regioner som drabbats av både gräshoppor och covid-19. Ovanpå detta kaos ligger en global ekonomisk instabilitet.

Ändå påstår många nationella och internationella organisationer att Israels ”annektering” av mer av Guds utlovade land kommer att omintetgöra alla chanser till fred mellan Israel, palestinierna och arabvärlden, och också förstöra ”världsfreden”!
Gud konfronterar dessa argument, och visar att
nationernas vrede mot Israel är orsaken till detta kaos.
”Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag! …

HERRENS vrede riktas mot alla hednafolk, hans harm mot alla deras härskaror. Han viger dem åt förintelse, han utlämnar dem till slakt … Himlens hela härskara går under, himlarna rullas ihop som en bokrulle … För mitt svärd … far ner över Edom [Islams andliga rot, se Hesekiel 35], över folket jag vigt åt förintelse för att bli deras dom … för dagen kommer för HERRENS
hämnd, ett vedergällningens år då han utför Sions
sak.”
(från Jes 34:1-8)

Idag har den islamska anden, som förkroppsligas i Edom i dessa verser, förenat sig med antisemitismens och antisionismens ande och har med hjälp av politisk korrekthet och skrämselmetoder fått nationer att utpeka Israel som världens huvudproblem. Historien
visar emellertid att när Israel används som syndabock, slutar det med katastrof för nationerna.
Endast de kristna som inte betraktar Tanach, Gamla Testamentet, som alltjämt Guds Ord idag, skulle anse att ovanstående är obibliskt. Men för oss som vet att Tanach, den enda Bibel som Yeshua och de första troende hade, är Guds Ord som Han försvarar och fullbordar (Jes 55:11, Jer 1:12), beror det faktiskt på hur nationerna hanterar Israel.

[Se också ”Varför Gud dömer nationer”
https://www.ifi.org.il/sv/teachings/varfoer-guddoemer-nationer]

Detta nyhetsbrev hanterar pågående skeenden i ljuset av Bibeln. För att hålla dig ajour med israelrelaterade nyheter och för att få insikt för bön angående dem, teckna dig för IFI:s veckovisa Bönepunkter på https://www.ifi.org.il/sv/prayer.

LÄS hela texten: Bibeln och Nyheterna.

Jesussajten
::

Dela detta!

Mediaoppositionen skakar om PK-media i upplösning

IDAG tänder vi Första Adventsljuset med en önskan om en Gott nytt gravölsår 2020.

ÄMNET IDAG är de mediala härskarteknikerna vilka Henrik Jönsson och Julia Caesar presenterar i en tid när PK-media befinner sig i total och slutlig upplösning.


Jesussajten
::

Dela detta!

Sveriges gängkriminalitet och våldtäkter i utländska media

Länge betraktades Sverige som det säkraste landet i världen, men nu plågas man av nattliga granatexplosioner, utbredda bilbränder samt av våldtäkter.

Sverige har världens näst högsta våldtäktsstatistik, bara Sydafrika har flera. Man skyller den kraftiga ökningen på gängbrottslighet, men säger inget till allmänheten om att dessa gäng praktiskt taget alla är invandrargrupper som består av muslimer från Mellanöstern och Nordafrika.

Jesussajten
::

Dela detta!

Symbiosen medierna och partierna

Medierna och partierna är sambor.
Ingen i Åsiktskorridoren granskar kritiskt utvecklingen i Sverige!

Symbiosen [ utdrag ]
av Hans Li Engnell | 25 aug, 2019

«Sverige är inget totalitärt samhälle. Men sättet på vilket de mest tongivande medierna och de värdegrundsstyrda politiska partierna och organisationerna går i takt är direkt obehagligt.
Vinnarna i denna situation är alla som ingår i värdegrundsgemenskapen, oavsett om det handlar om politiska partier, organisationer, föreningar eller andra som sluter upp. De håller varandra om ryggen i alla lägen.

Däremot är det oerhört skadligt för landet, ty precis som i totalitära stater mår såväl befolkning som hela samhället dåligt av att sanningar sopas under mattan. Som Ystads Allehanda sammanfattar saken:

Barn rånas på värdesaker, äldre rånmördas för en bil, bomber sprängs i svenska städer. Samtidigt står statsministern och talar om Danderyd och Djursholm som nationens stora problem. Medierna gör en moderat riksdagsledamots twittrande till huvudsak.

Genom att titta på vad som ges men också vad som inte ges uppmärksamhet kan vi se när medierna och makten lever i symbios med varandra.

Mainstreammediernas fixering vid en enskild riksdagsledamots twittrande när den skulle kunna ägna tid och energi åt att granska regeringens misslyckade kriminalpolitik, skälen till varför så många kommunerna gör storförluster och mycket annat är absurd.

Under fjolåret såg vi över 300 skjutningar. Under årets första sex månader begicks 120 bombdåd. En analys visar att den cykel som ställdes framför en byggnad i Linköping innehöll ungefär 15 till 20 kilo sprängmedel. Kraften i explosionen gjorde att bilder tagna från platsen mer verkade föreställa Aleppo än en mellanstor svensk stad.

Här är vi nu. Regeringen har förlorat kontrollen över brottsutvecklingen och det ger knappt ens rubriker längre. Framför allt ställer ingen regeringen mot väggen med de jobbiga frågorna.

I stället lägger landets största morgontidning tid och resurser på att läsa Hanif Balis Twitter flera år bakåt i tiden. Är det journalistik 2019? Frågar du en journalist på DN eller Sveriges Radio kommer de svara att de minsann är både oberoende och ständigt granskar makten.

Det är allt färre som går på den valsen nu.»

KÄLLA Symbiosen av Hans Li Engnell, 25 aug.

H/T Andreas Andersson

Jesussajten
::

Dela detta!

TV7 Israel News – Israelnyheter vardagar kl 20

TV7 Israel News är ett bland flera nödvändiga alternativmedia om Israel.

Svenska och internationella Mainstream media [MSM] förmedlar som bekant oftast “nyheter” vilka utmålar Israel som det stora problemet i Mellanöstern.

Förenta Nationerna anklagar Israel falskeligen för än det ena än det andra brottet gentemot palestinaaraberna.

Därför är TV7 Israel News en viktig nyhetskanal.

Förutom Nyheter Se övriga program & fakta

TV7 Israel News: sändningstider Månd-Tisd-Onsd-Torsd-Fred kl 20

REFLEKTION: Jämför dagsaktuella nyheter från TV7 Israel News med TT, DN, SvD, SVT eller SR.

Vad sägs om skillnaderna mellan TV7 Israel News och svenska Nyhetsbyrån TT?

Jesussajten
:: Update 14/8 06:00

Dela detta!