Shalom från Jerusalem

OM bl.a. fred mellan Israel och arabnationer

USA:s nästa president blir…?

Varför döms Israel så hårt av kristna?

Turkiets president Erdogan

George Orwall

 

SE Watchmen from Israel med Chuck & Carin Cohen.

Översättning till svenska

av Vännerna i Sverige för Sion [VISFS]

Magnus & Berit Hansson

 

https://www.ifi.org.il/sv/wfj/2020/watchmen-from-jerusalem-issue-4-2020

 

***

 

.

Dela detta!

Europa, Sverige och Västvärlden om några årtionden

Hur blir det med Sverige och dess framtid i den globala kalifat- eller shariavärlden?

Undrar om muselmanernas framtidsvision om att helt ta över har relevans med den utveckling vi ser i Malmö, Stockholm och Göteborg samt övriga landet?

VARFÖR har denna Latmavideo fått ersätta den video som Google stoppat för visning, tro?

Jesussajten
::

Dela detta!

COVID-19: Jerusalem eller Wuhan?


PROFETISK>A REFLEKTIONER
En ny Världsordning Pandemin påskyndar den nya Världsordningen med en ny Världsekonomi, en ny Världsregering (placering i Jerusalem), ett nytt Världsförsvar, en ny Världsreligion.

Denna tänkta nya världsordning, om den blir av, kommer inte att bestå. Idén om den nya “Världsordningen” the New World Order omfattas mer eller mindre av politiker i allmänhet, men framför allt av Rothschild och Illuminati.

DEN SANNA “Världsordningen” är den som förverkligas med HERREN Jesu Kristi återkomst. då Guds rike gestaltas fullt och helt.

Pandemin ett tidstecken Den som är förtrogen med Skriften vet att det profetiska Ordet talar om den yttersta tiden och prövningarna inför Jesu Kristi återkomst. Världens nationer, folk och individer ska dömas. En ny skapelse ska ersätta den sargade och skadade. Det det finns ett Hopp och en ny framtid enligt scenariet som Guds Ord presenterar.

Updated 09:55

Jesussajten
::

Dela detta!

Världens centrum?! Jerusalem och landet som tillhör HERREN


Den allmänna opinionen, Världssamfundet, FN och de islamiska arabstaterna m.fl. förnekar judenheten rätten att leva i eget land.

Det profetiska Ordet i Skriften säger klart och tydligt i 14 av Gamla Testamentets böcker på ett 60-tal ställen att Jerusalem och Israel är världens centrum.

Det judiska folket ska leva i det land som är “ett utvalt folk”. Världens folk och nationer ska en dag ställas till svars för hur man relaterat till Jerusalem och Israel.

ISRAEL-frågan är således mycket viktigare än den nästan religösa frågan om KLIMATET…

SVERIGE med dess regering, inkl. utrikesminister Ann Linde, har valt bort ett erkännande av Jerusalem & Israel och sällat sig till “denna världens vise”.

Jesussajten
::

Dela detta!