WHO: Största hotet från Covid-19 är bristen på ledarskap

Tedros Adhanom Ghebreyesus som är chef för WHO använder Wuhan Flu-viruset för att driva en marxistisk agenda på flera sätt.

I videoklippet här nedan talar han så väl om “climate scam” som om subtila attacker mot Donald Trump. Härvid tilläggs data med aldrig tidigare skådade åtgärder för att bekämpa en sjukdom med mängder av bedrägerier; allt bara egentligen en intrig för att avsätta Donald Trump.

H/T: Vlad Tepes blog

Jesussajten
::

Dela detta!

Världens centrum?! Jerusalem och landet som tillhör HERREN


Den allmänna opinionen, Världssamfundet, FN och de islamiska arabstaterna m.fl. förnekar judenheten rätten att leva i eget land.

Det profetiska Ordet i Skriften säger klart och tydligt i 14 av Gamla Testamentets böcker på ett 60-tal ställen att Jerusalem och Israel är världens centrum.

Det judiska folket ska leva i det land som är “ett utvalt folk”. Världens folk och nationer ska en dag ställas till svars för hur man relaterat till Jerusalem och Israel.

ISRAEL-frågan är således mycket viktigare än den nästan religösa frågan om KLIMATET…

SVERIGE med dess regering, inkl. utrikesminister Ann Linde, har valt bort ett erkännande av Jerusalem & Israel och sällat sig till “denna världens vise”.

Jesussajten
::

Dela detta!

KLIMATRELIGIONEN i Sverige

EmanuelHarrysson/Jesussajten

VEM HAR INTE hört om klimatångest, klimatpåverkan och nu senast IPCC-rapporten om hur matvanorna måste ändras för att rädda klimatet?

KLIMATRELIGIONEN är samtidens senaste religion.

VAD ÄR SANNINGEN om all propaganda som strömmar 24/7 i MSM och Public service?

Jesussajten
::

Dela detta!

Ny bok med ett allvarligt PM för den nya regeringen

ForlagetXPmedia

JESUS SKA ÅTERVÄNDA till jorden som kung och domare.

Olivberget i Jerusalem pekas ut som platsen där det ska ske och Nya testamentets undervisning i ämnet sammanfattas i tros-bekännelsens ord ”… därifrån igenkommande för att döma levande och döda”.

Budskapet väcker dubbla känslor. Betyder rollen som ’domare’ att Jesus kommer för att förkasta så många som möjligt?

I Gamla testamentet möter man en kompletterande bild. När det i Psalm 98 heter att Herren ska “döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa” handlar det även om visheten att styra rättssäkert vilket ger orsak att “ropa av glädje inför kungen, Herren!”

I sin sista bok som Sven Reichmann skrev innan han lade ner sin penna bjuds vi med på en upptäcktsfärd genom frälsningshistorien för att urskilja gudomliga tänkesätt av betydelse för slutet på vår historia.

De sista kapitlen behandlar frågan om Israels frälsning och domen över nationerna liksom kriget mot Jerusalem. Ödmjuk inför uppgiften att skriva om framtiden ger författaren sin fascinerande syn på hur det kan bli i samband med konungens återkomst.

SAGT OM BOKEN
“Boken för läsaren bort från stereotypa tolkningar, jagande efter tidstecken och tendensen att ämnet Jesu återkomst ibland kan bli något hotfullt. Sven Reichmann lyfter blicken och låter bibliska berättelser vara nycklar till Guds handlande i framtiden. Konungens Ankomst stimulerar till eftertanke och fördjupat studium av Skriften som helhet och Jesu återkomst i synnerhet.” Göran Lennartsson, pingstpredikant och teologie doktor i Nya testamentet.

“Detta är en annorlunda bok om eskatologi. Just därför är den viktig. Dock inte bara för att den är annorlunda, det viktiga är på vilket sätt den är annorlunda. Här ges inga definitiva tidsscheman för vad som ska hända i framtiden. Något som ofta lett till både rädsla och oro. Här ges istället trygghet till läsaren – på ett befriande sätt! Läsaren får hjälp att finna vila i Gud, vila i att han har historien i sin hand – inte vi människor.” Anders Sjöberg, bibellärare.

KÄLLA: Konungens Ankomst
H/T: Wolfgang

SVERIGE har med dess politiska ledare slagit in på den globala vägen och lämnat tanken på att Sverige utgör en nation med ansvar för dess medborgare.

Konungens Ankomst påminner om den kommande domen för nationerna, där Sverige ställt sig i spetsen för en antikristlig utveckling.

Dela detta!

AGENDA 2030 är den ateistiska humanismens verk

Agenda 2030 talar om en värld fri från fattigdom, rädsla och våld.

Utifrån ett autentiskt bibliskt kristet betraktelsesätt försöker man åstadkomma det som Gud har lovat oss genom Jesus.

Men utan Kristus så blir det ett antikristet samhälle.


VarldenIdag

Den rådande världsbilden, den ateistiska humanismen, innebär att JAGET är Alltings mål, mått och medel.

Denna världsbild råder och regerar i samhällets alla sektioner… och skall råda total-globalt…

MERA om Agenda 2030 i Världen Idag.

Dela detta!

Styrkan och fördelen med ‘nationalism’

DEFINITION “Nationalism”
(1) Nationalism: Nationalsocialism, nazism
(2) Nationalism: Nation och land med eget språk, egna lagar, egen konstitution, eget försvar, egna gränser. (Nationalism motsatsen til Globalism)

Amazon

Nationen vs Globalismen
SE videoklippet
Fördelen med Nationalism på 30 sekunder:


”[…] HERREN har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud.” (Apg 17:26-27)

Nationalism har sitt ursprung i Guds skapelseordning för mänskligheten. Nationerna kommer att finnas kvar i Guds rike som det står i Bibelns sista bok om det nya Jerusalem: ”Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den. … och folkens härlighet och ära skall föras in i staden.” (Upp 21:24, 26) Och i Sakarja: ”Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, skall inget regn komma över dem.” (Sak 14:17)

I denna sena tid då ett nytt, globalt babylon-samhälle håller på att återuppbyggas har tyvärr nationalism blivit ett fult ord i Sverige, kopplat till nazism.”

I den ideologiska kampen om nationernas framtid har forskaren i politisk teori fil.dr. Yoram Hazony just kommit ut med en aktuell bok ”The Virtue of Nationalism”. Hazony visar på den stora faran med den nya liberala globalismen och varför nationalism är den bästa politiska lösningen för mänsklig samlevnad.

KÄLLA & H/T Lars Enarson

Den bibliska grunden för nationalism återfinns koncist uttryckt i Apg 17:26-27.

Denna definition utgör nationsfundamentet för ett “hållbart” och sant samhällsbyggande, enligt MXp:s bloggare Dag Selander.

Dela detta!

FN-planen AGENDA 2030 är INTE kompatibel med Demokrati

AGENDA 2030 har Sverige genom Stefan Löfven sagt sig vilja gå i spetsen för.

Den 14-15 december finns Löfven i Marrakech för att signera FN-avtalet för Sverige.

Problemet är bara att AGENDA 2030 INTE är kompatibel med Demokrati. Det globala Världssamhället med sin universalism toppstyrs.

Demokratin är nog faktiskt i praktiken blott ett minne… där en gång all makt utgick från folket.

AGENDA 2030 utmanar med sina mål både demokratin och kyrkor och samfund.

VEM VILL på grund av AGENDA 2030 ha en Världsregering, en Världsekonomi, en Världsarmé, en Världsreligion?

STEFAN LÖFVEN och hans regering vill det. Vill Talmannen detta? Vill hela svenska folket detta?

NEJ, tack! är svaret från miljoner svenskar.

KRISTENHETEN I SVERIGE + AGENDA 2030 = SANT

Kristenheten i Sverige d.v.s. de kristna kyrkorna, samfunden, de kristna organisationerna, ja, hela den samlade kristenheten tycks ansluta sig till FN-planen AGENDA 2030.

Efter denna otrohetsaffär har den kristna autenticiteten totalt devalverats. Kristenhetens andliga kris har lett bönerörelsen Sverige 7:14 att bedja om väckelse och omvändelse för svensk kristenhet.

Updated 20:40

Dela detta!

AGENDA 2030 – Vet alla att målet är ett globalt totalitärt Världsstyre?

Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur … De enda som erbjuder ett alternativ till denna utveckling är Sverigedemokraterna, enligt Sverige 7:14 och LARS ENARSON.

Detta kontroversiella tilltal väckte ju mycket uppståndelse och mycket kritik i både kristna och profana kretsar. Men det har sedan dess bekräftats på olika sätt. Under böneturnén genom Sverige månaden före valet, blev jag uppmärksammad på det FN dokument som kallas för Agenda 2030.

Detta presenterades i FN i september 2015 av bl a påven och President Obama. I princip handlar detta mycket detaljerade projekt om en målsättning att senast år 2030 utifrån ett globalt världsstyre införa en total kontroll över alla individer i världen på livets alla områden, för att skapa ”en hållbar framtid” för vår planet.

För ”hela mänsklighetens bästa” kommer all individuell frihet att upphöra. Bakom alla de vackra orden döljer sig ett totalitärt skräcksamhälle långt värre än Orwells 1984.

agenda2030

”Agenda 2030” beskriver med andra ord exakt det som Bibeln redan förutsagt i tusentals år om en kommande antikristlig diktatur. ”Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.” (Upp 13:7-8)

Planen för Agenda 2030 som backades upp av påven sjösattes januari 2016.

Regeringen Stefan Löfvén fattade ett beslut att Sverige ska ställa sig i spetsen och bli ett föregångsland för genomförandet av ”Agenda 2030” till punkt och pricka. De har sedan dess jobbat väldigt hårt och målmedvetet för projektet.

Författaren och teologen Claes-Göran Bergstrand skrev om detta i en artikel redan 2015 Sveriges roll i en ny världsordning (pdf):”Enligt utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin, ’tar Sverige tillsammans med nio andra länder ett särskilt ansvar för genomförandet av Agenda 2030 och dess mål, som tillsammans skapar bättre förutsättningar för den enskilda människans liv, och vår planets överlevnad.

Som en av de största bidragsgivarna är vi tydliga med våra förväntningar på effektivitet och resultat.’ (Metro 26/10).

Bland organisationer som stödjer Agenda 2030 finns Svenska kyrkan, Svenska missionsrådet, KFUM, Frälsningsarmén, Diakonia, RFSU, Justitia et Pax, Svenska muslimer för fred och rättvisa och Svenska Bahâ`î samfundet.”

Det handlar alltså om rika flora av olika organisationer från olika religioner och livsåskådningar som arbetar och strävar tillsammans mot samma mål. Svenska Missionsrådet är medlemmar i Concord, vilket är Sveriges nätverk för Agenda 2030. I Svenska Missionsrådet ingår även Equmeniakyrkan, EFS, EFK, UMU, Församlingen Arken, m fl. Läs mer om detta här


* * * * * * * * *

AGENDA 2030 presenteras politiskt och medialt som ett nödvändigt projekt för att komma till rätta med miljöförstöringen och rädda miljön för barn och barnbarn.

Se bilden ovan! Klicka för större bild

Detta globalistiska projekt vill Sveriges riksdag och regering stå i täten för!

ATT “AGENDA 2030” faktiskt handlar om något helt annat känner människor oftast inte alls till.

AGENDA 2030 innebär ytterst ett totalitärt globalt styre där individuell frihet och yttrandefrihet upphört.


* * * * * * * * *


OVANSTÅENDE TEXT är saxad ur Rundbrev från Sverige 7:14 den 4 oktober.

H/T & KÄLLA Sverige 7:14.

Updated 7/10 07:00

Dela detta!

Sju (7) partiledare nazistar och rasistar SD trots egna historier

Huvudrollerna inför kommande talmansrundor har Andreas Norlén och Jimmie Åkesson.

Övriga biroller är enbart marionetter åt antinationalistiska makthavare, FN och NWO.

NyheterDN

Partiledarnas hycklande historia:
* Kristdemokraternas bruna förflutna
* Skeletten i centerns garderober
* Skeletten i moderaternas garderober
* Skeletten i liberalernas garderober
* Bruna löss i röda fanor
* S och det fascistiska Förbundet Det Nya Sverige
* Sverker Åström och Sveriges Nationella Förbund
* Den S-märkta rashygienen
* Socialdemokrat nominerade Hitler till Nobels fredspris

VARFÖR INTE ÄGNA EN STUND (45 min.) åt de 7 riksdagspartiernas vedervärdiga historier