SwebbTV: Om Coronas oväntade följder

SwebbTV:s MIKAEL WILLGERT samtalar med PETER ABELIN, läkare och analytiker.

I programmet om Corona deltar läkaren och analytikern Peter Abelin för att diskutera olika märkliga omständigheter kopplade till viruset. Vi diskuterar även följderna av pandemin och vilka vinster som har utfallit för olika aktörer.

Vi går igenom statistik för pandemin och konstaterar att Sveriges dödstal är anmärkningsvärda och något högre än USAs.

Sverige stängde inte gränserna och införde inte kontroller initialt mot länder med mycket smitta som Iran och Italien vilket bidrog till att snabbt sprida smittan. Smittan och dödstalen har varit påtagligt förhöjd i utanförskapsområden vilket också gav höga smittotal på äldreboenden genom personer som arbetar där.

Vi diskuterar några märkliga egenskaper hos smittan. Dels att den smittar i kluster, dvs vissa grupper av människor och dels att den smittar kraftigt genom de s.k. “supersmittarna”. Peter refererar till en engelsk studie som bekräftar att det finns oförklarade smittovägar. Forskaren liknar dessa vid “mörk materia” som man inte kan iaktta annat än genom följdverkningarna. Det verkar också finnas människor som inte blir smittade trots att de inte har antikroppar vilket skulle kunna förklaras av immunitet från tidigare sjukdomar. Detta kanske kan innebära att vi kommer närmare en flockimmunitet. En annan delförklaring kan också vara att svenskar naturligt håller större avstånd.

Peter tror inte på de spekulationer som innebär att viruset skulle ha spridits avsiktligt. Framförallt kan han inte se någon vinst för någon. Vi går därför över till att lista de effekter som skulle kunna vara till fördel för någon part.

EFFEKTER AV CORONA
Smittan har gjort befolkningar i många länder mer följsamma. Hong Kong-upproret har stoppats, även andra uppror som Gula Västarna har dämpats eller stoppats. I Sverige har regeringens stöd ökat kraftigt.

Börsen föll kraftigt och gav möjlighet att köpa bolag med stor rabatt. Dock föll inte Shanghaibörsen nämnvärt under coronakrisen. Det ser inte ut att ha skett någon större uppköpsvåg i väst, från Kina. De enorma stödpaketen har gjort att börserna har hämtat sig. Stödpaketen ger vissa bolag möjlighet att överleva medan särskilt små bolag har gått omkull.

Vissa medier och vissa artister har fått hundratals miljoner i extra bidrag vilket gett möjlighet att styra det fortsatta utbudet.

En annan effekt var att regeringen började uppträda som nationalister med svenska flaggor. De stängda gränserna stärker den nationella strömningen, tror Peter. I Sverige har attityden till invandring och asyl blivit ännu mer negativ. 16% sa i den senaste undersökningen att de ville stoppa asylmottagandet. 65% av de tillfrågade i Sverige anser att invandringen är för stor, vilket innebär en fortsatt ökning.
I Danmark jobbar man aktivt för att öka återvandringen. Vi diskuterar vad detta skulle ge för ekonomiska konsekvenser om det verkligen sker. Peter tror inte att BNP skulle påverkas avsevärt, däremot skulle andra saker genomföras i samhället istället. Det är svårt att säga vad som skulle hända på bostadsmarknaden.

Redan förra året talade man mycket om att “hemester” skulle vara nödvändigt men då hänvisade man till klimatet. Nu gäller samma sak med hänvisning till Corona.

En ytterligare effekt av Corona är att övervakningen har ökat. Detta sker med olika typer av appar som håller koll på var personers mobiltelefon befinner sig. Även projekt för globala personnummer och pandemipass har fått vind i seglen

Det gigantiska stödpaketet som EU planerar nu innebär att vi blir ännu mer fast i EU eftersom vi sannolikt skulle behöva betala vår andel av stödet vid ett utträde. Man hävdar i en artikel i DI att stödpaketet krävs för att “rädda Euron”. Då uppstår frågan om det finns risk att Euron havererar och om räddningspaketet inte alls handlar om Corona.

Enligt en artikel i Forbes ökade 600 dollarmiljardärer i USA sin förmögenhet med 434 miljarder dollar under coronakrisen.

En ytterligare effekt av coronapandemin är att den har fungerat som en övning inför ett ännu värre virus som kan komma. Mads Palsvig har påpekat att FN planerar en övning inför ett dödligt virus redan i höst. Hösten 2019, strax innan coronapandemin, genomfördes en övning inför en pandemi tillsammans med World Economic Forum under namnet Event 201.

Skulle vi få en dödlig pandemi tror Peter att livsmedelsförsörjningen blir ett av de största problemen.

Jesussajten
::

Dela detta!

FLOCKIMMUNITET till Midsommar

“Professor em. i infektionssjukdomar SVEN BRITTON förklarar i detta samtal med Mikael Willgert olika frågor rörande virus och speciellt Coronasmittan. – Inledningsvis berättar Sven om erfarenheter från arbetet med HIV och mekanismer för hur virus smittar.

Corona drabbar i första hand luftvägarna. Skadorna på lungorna kan också öppna för bakterieinfektioner som också kan leda till döden. I Sverige har vi inte utbredd antibiotikaresistens vilket är ett stort problem i södra Europa. Detta kan påverka dödstalen i länder med hög antibiotikaresistens.

Det är ännu lite för tidigt att bedöma vad dödligheten till sist blir när allt är sammanräknat, säger Sven. Ett problem är att man inte vet hur många som är smittade. Sven räknar med att det totalt blir en dödlighet på 0,3-04 % vilket skulle kunna innebära uppåt 40.000 döda. Hans son matematikprofessor Tom Britton har räknat med 20.000 döda.

Angående immunitet förklarar Sven att det troliga är att immunitet uppstår, och att den gäller i flera år. Men det vet vi inte förrän senare när det finns erfarenhet. De uppgifter som kom från Sydkorea om att personer blev smittade en andra gång byggde på felaktig information. Personerna hade kvar virus som aldrig hade försvunnit vilket gav utslag i testet.

Smittsamt virus kan finnas i luftvägarna redan innan man får symptom och man kan smitta trots att man har en infektion som inte har lett till påtagliga symptom.

Normalt smittar man inte längre när man har börjat utveckla immunitet. Sven Brittons bedömning är att man är smittfri efter 7 – 10 dagar efter insjuknande.

Sven säger att de införda åtgärderna har bromsat smittspridningen. Hans bedömning är att Stockholmsområdet når flockimmunitet framåt midsommar. Det svarar mot att 40% är infekterade.

De mest rörliga personerna i samhället är då smittade. Återstår de mindre rörliga personerna vilket gör att smittan kommer fortsätta uppemot 60% eller högre men i ett lägre tempo.

Det tog ett tag innan folkhälsomyndigheten insåg hur smittsamt viruset var. Ett mål blev då att hindra överbelastning av intensivvården.

Sven Britton tycker att Sveriges hantering av smittspridningen på det hela taget har fungerat. Den frivilliga sociala distanseringen har fungerat utan ingripande av poliser.
Spanien har trots stränga påföljder och bevakning klarat sig betydligt sämre. Det kan möjligen kopplas till en fotbollsmatch mellan Italien och Spanien som spred smittan bland de mest rörliga personerna.

Svens kritik mot Folkhälsomyndigheten gäller att man inte utnyttjade tiden initialt då smittan blev känd men ännu inte hade nått Sverige. Vi använde inte tiden till att bygga upp beredskapen inom sjukvården med skyddsutrustning, läkemedel och annat samt att förbereda tester.

Sven anser att omställningen av sjukvården till att öka mängden intensivvårdsplatser har gått över förväntan. Allt annat som inte har varit akut har fått vänta vilket gör att det blir en hel del arbete med att hinna ifatt. Dessutom har personer med andra problem fått vänta på vård. Personer som har cancer kan få en väldig ångest av att vänta med operation.

Vi kommer in på dödstalen inom äldreboenden och användande av syrgas. Sven säger att han inte är så insatt i frågan så han lämnar det öppet om det är något som borde ändras så som läkaren Jon Tallinger kräver.

Enligt information som kommit nu verkar det inte bli någon lättnad i reglerna kring folksamlingar under sommaren.
Sven menar att det viktigaste vi har att göra nu är att hantera smittan inom äldrevården. Det är ett riktigt nederlag att så många äldre dött av smittan. Om det kommer fram ett vaccin är det i första hand de äldre som ska vaccineras.

Mikael berättar om info från en anställd inom äldrevården att det är en problem med kompetensnivån i vissa personalgrupper. Det är en utmaning bara att få alla att tvätta händerna. Sven menar att äldrevårdspersonalen behöver mer utbildning och få en högre status för att attrahera kompetens.

Vi kommer in på hur länder successivt ska kunna öppna upp. Det finns en risk att andra länder inte vill ta emot svenskar eftersom Sverige anses ha många infekterade. Sven frågar sig om det är klokt av oss att ha en helt egen strategi för att hantera infektionen och om vi inte borde agera samordnat. Den svenska strategin bygger också på att svenskarna har tillit till myndigheterna vilket inte fungerar i alla länder.
De länder som inte snabbt får flockimmunitet har större risk att få nya vågor av infektioner. Detta gör att de inte kan tillåta resor vare sig in eller ut utan vidare. En annan intressant iakttagelse enligt Sven, är att låginkomstländer exempelvis i Afrika inte har stor spridning.

Sven tror avslutningsvis att det snart kommer fram ett vaccin”, enligt Swebbtv:s presentation av videon nedan.

Jesussajten
::

Dela detta!

Coronatider är också profetiska tider… Om Jesu återkomst…

Corona-pandemin påverkar en hel värld. Mer än hälften av jordens befolkning om 7,7 miljarder dvs. inemot 4 miljarder lever mer eller mindre i karantän. I ofrihet. Har aldrig hänt i historien.


flammor.com

Ja, Vad väntar oss?.

Här finns ett stort antal artiklar om coronatider. Vi lever i profetiska tider.

Jesussajten
::

Dela detta!