POLITIK Det politiska islam i Österrike och EU

För första gången hänvisar en politisk ledare till politisk islam. Kansler Kurz i Österrike har utropat politisk islam som en kriminell konspiration som måste diskuteras och göras olaglig. Politisk islam är inte bara ansvarigt för handlingar av jihad utan ger det också moraliskt och ekonomiskt stöd.

 

Detta är ett stort steg framåt. Istället för att se jihadister som psykiskt sjuka, erkänns de som en del av en politisk grupp som är dedikerad till förstörelsen av Österrike.

 

Kurz framhåller också att europeiska länder behöver enas, eftersom inget land kan besegra politisk islam.

 

 

 

Dela detta!

Lämna en kommentar