POLITIK Henning Witte: MUST har manipulerat bildmaterial

[MUST] står för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

ESTLAND har beslutat om Utredning av M/S Estonias förlisning. Och den pågår för fullt. Sanningen om vad som hänt kommer att framför allt avslöja Svenska statens haveri. https://tinyurl.com/y39bz68h

 

 

SANNINGEN vacklar på torget (Jes 59:14)

SANNINGEN ska göra er fria (Joh 8:32)

 

Vi behöver inte vara profeter för att ana och förstå att Sverige som folk och nation kommer att skakas; och befrias från krafter och makter som förslavat.

 

Regering, riksdag och MSM samt andra medlöpare

måtte nu ställas till svars för ansvarslöshet.

 

Konspirationsteorierna visar sig nu säkerligen vara sanna

och överensstämmande med verkligheten.

 

 

 

+++

 

 

Dela detta!

Lämna en kommentar