PERSONLIGT Präst i Lysekil ordensmedlem i Odd Fellow

Odd Fellow tillhör de hemliga ordnar vi har i landet, av vilka Frimurarna är den mest kända. 1976 flyttade en präst till Lysekil, Rosviksgatan 13. Kyrkoherden bodde i Prästgården på andra sidan gatan. Mellan de båda prelaterna på Rosviksgatan fanns Odd Fellows hus på Nr 16. Ganska snart inbjöd kyrkoherden den nye kyrkoadjunkten att följa med på samlingarna i Odd Fellow.

 

 

Brita, min fru, sa en kväll: ”Dag, du går som du vore nykter, men du luktar ju!” Odd Fellows-samlingarna avslutades med mycket gedigna middagar. Prästen i Lysekil heter Dag Selander.

 

 

Som jag minns hade jag inte aktivt varit med om att upptas som medlem. Men så mycket blev det klart för mig att Odd Fellow var ingenting för mig. Deras riter och allmänreligösa religion kunde jag inte tänka mig att säga ’Ja’ till. Därför skrev jag ett brev om saken och bad sekreteraren stryka mig i deras rullor.

 

 

 

VARFÖR SKRIVER JAG DESSA RADER? Frimurarna, Tempelriddarna och också Odd Fellow säger sig vara kristna ordnar. Men det stämmer ju inte. Dessutom är det minst sagt märkligt att många präster stannar kvar och går igenom alla graderna, upp till de högsta graderna. Till alla dessa präster och frikyrkopastorer vill jag säga låt varna er!

 

 

 

 

LÅT VARNA ER!

Teol. Dr Sverre Dag Mogstad i boken Frimureri: mysterier, fellesskap, personlighetsdannelse

 

 

I programmet PÅ GRENSEN kanal 10 intervjuas tre f.d. frimurare och en medlem av Odd Fellow samt Sven Nilsson om hemliga rummet på Blasieholmen

 

https://www.youtube.com/embed/CZUPYLcBhu8

 

 

Se Flammor av Holger Nilsson: Frimurarorden https://tinyurl.com/yykfuf2l

 

 

 

LÅT VARNA ER!

 

 

+++

Dela detta!

Lämna en kommentar