Väst fick olja i utbyte mot tyst stöd för anti-israeliskt FN-organ

Israelkommentar Publicerad 00:00, 30 jul 2020 av Christina Toledano Åsbrink, Israeldebattör och licensierad guide.

Hur kommer det sig att en FN-organisation, som skapades för att hjälpa en relativt liten grupp flyktingar, fortfarande finns kvar, 71 år senare?

Hur kommer det sig att samma hjälporganisation tillåtits förpuppas till en politisk organisation, för att sedan tillåtas slå ut till en fullfjädrad Israelfientlig och direkt antisemitisk organisation, mitt i FN?

Länk till hela artikeln: Väst fick olja i utbyte mot tyst stöd för anti-israeliskt FN-organ

KOMMENTAR
av Daniel Berger:

Den organisation som nämns ovan är UNRWA (United Nations Relief and Works Agency).

Den bör jämföras med UNKRA (United Nations Korean Reconstruction Agency) som klarade sitt flyktinguppdrag på 5 år.

Är UNRWA:s existens berättigad efter 71 års ej fullgjort arbete??

Jesussajten
::

Dela detta!

Ungern: En nation med den mest familjevänliga politiken i Europa

Skattebefrielse för kvinnor med fyra eller fler barn, familjelån och stöd till mor- eller farföräldrarnas barnomsorg – Ambassadör Eduard Habsburg-Lothringen talar om landets enastående familjevänliga policy.

Eduard Habsburg-Lothringen: För det första – den demografiska krisen påverkar inte bara Ungern. Påven Francis sade det en gång kortfattat till oss, EU-ambassadörerna: «Gli Europei non fanno più figli.» («Européer gör inte barn längre.»).

Ungern har bara varit aktiv på detta område i några år, eftersom ett land utan starka familjer helt enkelt inte fungerar. Och resultaten är helt uppenbara. Mellan 2010 och 2018 sjönk antalet aborter med 33,5 procent, antalet äktenskap ökade med 43 procent och skilsmässorna minskade också betydligt – med 22,5 procent mellan 2010 och 2017.

Men det var FÖRE det nya familjeinitiativet under de senaste två åren. 2019 var antalet äktenskap 84% högre än 2010 på grund av de nya åtgärderna. Och 2020 är fertiliteten, antalet barn per kvinna, 20% högre än 2010. Ja, man kan ändra på saker.

Originaltext:
Hungary: Nation with the Most Family-Friendly Policies in Europe

Skribent: Jan Bentz, 24 juni 2020.

KOMMENTAR till västvärldens sjunkande födelsetal. Vad kan vara bättre och mer naturligt än att uppmuntra och konkret underlätta för familjer att sätta fler barn till världen?

Översättning och kommentar: Daniel Berger.

Jesussajten
::

Dela detta!

Regeringen som medvetet smittar ner det egna folket

YANEER BAR-YAM professor i pandemier från Boston, USA, pratar med göteborgsprofessorn i allergologi JAN LÖTVALL om Sveriges coronastrategi, jakten på flockimmunitet, om hur västvärldens läkemedelskonst borde skämmas idag och varför det är dags för det svenska folket att stå upp mot sin egen regering.

Jesussajten
::

Dela detta!

Vem skapade universum?ÄR UNIVERSUM SKAPAT AV INTET?

– Du är alltså ateist?
– Ja.

– Varför tror du inte på Gud?
– Jag tror inte på magiska dumheter.

– Vad skapade då universum?
– Det skapades av intet.

– (Talande tystnad).

Översättning: Adrian Merlin

Jesussajten
::

Dela detta!

Chuck & Karen Cohen, WFJ: Bibliskt perspektiv på nyheterna

WFJ/Sverige och Vännerna i Sverige för Sion (VISFS) med dess ordf Magnus Hansson har gett MXp tillstånd att publicera inledningen av det senaste Nyhetsbrevet om “Bibliskt perspektiv på nyheterna”.


o o o o o o o

Shalom från Jerusalem

Ett visdomsord från S.H. Kelloggs bok The Book of Leviticus från 1899 summerar skeendet i dagens samhälle. Han diskuterar det som teologerna kallar Helighetslagen i 3 Mosebok 1-20.

”Församlingen måste komma tillbaka till fullständigt erkännande av principerna som den levitiska koden står på; i synnerhet … att äktenskap och familj inte endast är samhälleliga arrangemang, utan gudomliga institutioner; så att Gud inte har lämnat till
majoritetens nycker att avgöra vad som är rätt i dessa frågor …”

Gud säger att ”… helighet är det [moraliska] målet för samhällsstyre och livet; och Han kommer att finna sätt att genomdriva sin vilja i detta … Hela historien vittnar om att moralisk förvanskning och avslappnad lagstiftning, i synnerhet i frågor som påverkar
relationen mellan könen, har i sitt ledband säker vedergällning, inte i Hades, men här på Jorden. Låt oss inte missta oss genom att tro att denna lag var ämnad för Israel, men inte för andra folk.”

Motsatsen bekräftas i 3 Mosebok 20:23-24, där vi ser att ”Gud utmätte sina hårda domar” över kanaanéerna som gjorde det som var förbjudet i Hans helighetslag, och landet spottade ut dem! Moderna demokratier måste allvarligt överväga ”sitt progressiva avfärdande
av Guds lag i många sociala frågor, och beakta denna starka varning. Ty, trots de mångas otro, styr Den Helige fortfarande världen, och ett är säkert, Han kommer aldrig att abdikera från sin rättfärdighets tron för att låta någon av sina lagar underställas en
demokratisk omröstnings sanktion.”

Låt oss vara varsamma med hur vi ser på demokrati. I den bibliska historien röstade majoriteten för det mesta mot Guds vilja. Yeshua återvänder som en Kung som kommer att regera utan riksdagsval, folkomröstningar eller i linje med vad majoriteten vill.
Gud vet vad som är bäst för oss.
Vi har också varnats om vår tid: ”Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sade till er: “I den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär”.” (Judas v 17-18)

Det finns också en annan djupare anledning till dagens kaos
Världen har drastiskt förändras sedan år 2020 inleddes, då intensivt tumult med ökande frekvens plågar världen. Covid-19 och upplopp i städer i Väst förenas med en redan imponerande lista av dödliga jordbävningar, översvämningar, torka, vulkanutbrott och gräshoppsinvasioner i Mellanöstern, Asien och andra regioner. FN varnar för att miljoner människor kommer att dö av svält i regioner som drabbats av både gräshoppor och covid-19. Ovanpå detta kaos ligger en global ekonomisk instabilitet.

Ändå påstår många nationella och internationella organisationer att Israels ”annektering” av mer av Guds utlovade land kommer att omintetgöra alla chanser till fred mellan Israel, palestinierna och arabvärlden, och också förstöra ”världsfreden”!
Gud konfronterar dessa argument, och visar att
nationernas vrede mot Israel är orsaken till detta kaos.
”Träd fram, ni folk, och hör, lyssna, ni folkslag! …

HERRENS vrede riktas mot alla hednafolk, hans harm mot alla deras härskaror. Han viger dem åt förintelse, han utlämnar dem till slakt … Himlens hela härskara går under, himlarna rullas ihop som en bokrulle … För mitt svärd … far ner över Edom [Islams andliga rot, se Hesekiel 35], över folket jag vigt åt förintelse för att bli deras dom … för dagen kommer för HERRENS
hämnd, ett vedergällningens år då han utför Sions
sak.”
(från Jes 34:1-8)

Idag har den islamska anden, som förkroppsligas i Edom i dessa verser, förenat sig med antisemitismens och antisionismens ande och har med hjälp av politisk korrekthet och skrämselmetoder fått nationer att utpeka Israel som världens huvudproblem. Historien
visar emellertid att när Israel används som syndabock, slutar det med katastrof för nationerna.
Endast de kristna som inte betraktar Tanach, Gamla Testamentet, som alltjämt Guds Ord idag, skulle anse att ovanstående är obibliskt. Men för oss som vet att Tanach, den enda Bibel som Yeshua och de första troende hade, är Guds Ord som Han försvarar och fullbordar (Jes 55:11, Jer 1:12), beror det faktiskt på hur nationerna hanterar Israel.

[Se också ”Varför Gud dömer nationer”
https://www.ifi.org.il/sv/teachings/varfoer-guddoemer-nationer]

Detta nyhetsbrev hanterar pågående skeenden i ljuset av Bibeln. För att hålla dig ajour med israelrelaterade nyheter och för att få insikt för bön angående dem, teckna dig för IFI:s veckovisa Bönepunkter på https://www.ifi.org.il/sv/prayer.

LÄS hela texten: Bibeln och Nyheterna.

Jesussajten
::

Dela detta!

SwebbTV: Om Coronas oväntade följder

SwebbTV:s MIKAEL WILLGERT samtalar med PETER ABELIN, läkare och analytiker.

I programmet om Corona deltar läkaren och analytikern Peter Abelin för att diskutera olika märkliga omständigheter kopplade till viruset. Vi diskuterar även följderna av pandemin och vilka vinster som har utfallit för olika aktörer.

Vi går igenom statistik för pandemin och konstaterar att Sveriges dödstal är anmärkningsvärda och något högre än USAs.

Sverige stängde inte gränserna och införde inte kontroller initialt mot länder med mycket smitta som Iran och Italien vilket bidrog till att snabbt sprida smittan. Smittan och dödstalen har varit påtagligt förhöjd i utanförskapsområden vilket också gav höga smittotal på äldreboenden genom personer som arbetar där.

Vi diskuterar några märkliga egenskaper hos smittan. Dels att den smittar i kluster, dvs vissa grupper av människor och dels att den smittar kraftigt genom de s.k. “supersmittarna”. Peter refererar till en engelsk studie som bekräftar att det finns oförklarade smittovägar. Forskaren liknar dessa vid “mörk materia” som man inte kan iaktta annat än genom följdverkningarna. Det verkar också finnas människor som inte blir smittade trots att de inte har antikroppar vilket skulle kunna förklaras av immunitet från tidigare sjukdomar. Detta kanske kan innebära att vi kommer närmare en flockimmunitet. En annan delförklaring kan också vara att svenskar naturligt håller större avstånd.

Peter tror inte på de spekulationer som innebär att viruset skulle ha spridits avsiktligt. Framförallt kan han inte se någon vinst för någon. Vi går därför över till att lista de effekter som skulle kunna vara till fördel för någon part.

EFFEKTER AV CORONA
Smittan har gjort befolkningar i många länder mer följsamma. Hong Kong-upproret har stoppats, även andra uppror som Gula Västarna har dämpats eller stoppats. I Sverige har regeringens stöd ökat kraftigt.

Börsen föll kraftigt och gav möjlighet att köpa bolag med stor rabatt. Dock föll inte Shanghaibörsen nämnvärt under coronakrisen. Det ser inte ut att ha skett någon större uppköpsvåg i väst, från Kina. De enorma stödpaketen har gjort att börserna har hämtat sig. Stödpaketen ger vissa bolag möjlighet att överleva medan särskilt små bolag har gått omkull.

Vissa medier och vissa artister har fått hundratals miljoner i extra bidrag vilket gett möjlighet att styra det fortsatta utbudet.

En annan effekt var att regeringen började uppträda som nationalister med svenska flaggor. De stängda gränserna stärker den nationella strömningen, tror Peter. I Sverige har attityden till invandring och asyl blivit ännu mer negativ. 16% sa i den senaste undersökningen att de ville stoppa asylmottagandet. 65% av de tillfrågade i Sverige anser att invandringen är för stor, vilket innebär en fortsatt ökning.
I Danmark jobbar man aktivt för att öka återvandringen. Vi diskuterar vad detta skulle ge för ekonomiska konsekvenser om det verkligen sker. Peter tror inte att BNP skulle påverkas avsevärt, däremot skulle andra saker genomföras i samhället istället. Det är svårt att säga vad som skulle hända på bostadsmarknaden.

Redan förra året talade man mycket om att “hemester” skulle vara nödvändigt men då hänvisade man till klimatet. Nu gäller samma sak med hänvisning till Corona.

En ytterligare effekt av Corona är att övervakningen har ökat. Detta sker med olika typer av appar som håller koll på var personers mobiltelefon befinner sig. Även projekt för globala personnummer och pandemipass har fått vind i seglen

Det gigantiska stödpaketet som EU planerar nu innebär att vi blir ännu mer fast i EU eftersom vi sannolikt skulle behöva betala vår andel av stödet vid ett utträde. Man hävdar i en artikel i DI att stödpaketet krävs för att “rädda Euron”. Då uppstår frågan om det finns risk att Euron havererar och om räddningspaketet inte alls handlar om Corona.

Enligt en artikel i Forbes ökade 600 dollarmiljardärer i USA sin förmögenhet med 434 miljarder dollar under coronakrisen.

En ytterligare effekt av coronapandemin är att den har fungerat som en övning inför ett ännu värre virus som kan komma. Mads Palsvig har påpekat att FN planerar en övning inför ett dödligt virus redan i höst. Hösten 2019, strax innan coronapandemin, genomfördes en övning inför en pandemi tillsammans med World Economic Forum under namnet Event 201.

Skulle vi få en dödlig pandemi tror Peter att livsmedelsförsörjningen blir ett av de största problemen.

Jesussajten
::

Dela detta!