SÅ FIRAR VI VÅR KÄRA MOR

mors-dag

”ANVISNINGAR TILL FIRANDE AV MORS DAG*:

1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.

2. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen.

3. Hon bjudes före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.

4. Henne beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete under den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.

5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar. Något vackert läses upp utantill, och hjärtats tack bringas Mor, som är hemmets sammanhållande kraft. Barnen utbedja sig Mors förlåtelse för ohörsamhet och bristande tacksamhet, för allt som vållat Mor sorg, suckar, bekymmer och svårigheter.

6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahålles för Mors dag.

* Fotnot
KÄLLA: Året är 1920 BITTE ASSARMO Så firar vi vår kära mor

Året var 1920 när instruktionerna hur man firar Mors dag i Sverige kungjordes.

Den 100 år gamla texten har måhända ett och annat att profetiskt säga till den svenska kristenheten, eller hur!

Vad säger månne de vakna pilgrimsvandrarna 100 år senare om mor och far och barnen?

Jesussajten
::

Dela detta!

Sverige värst drabbat av dödsfall i COVID-19

Diagrammet nedan visar de länder med de högsta löpande 7-dagarsgenomsnitten för nya COVID-19-dödsfall per miljon människor.

Statista

VARFÖR dessa höga dödstal i Sverige? Hur kan det komma sig att Sverige är världsledande i dödstal?

SVAREN är många. Men i stort ser och förstår folket att det svenska samhället drabbats av en politisk, social och kulturell kollaps.

Jesussajten
::

Dela detta!

90 % av alla som dött av coronaviruset är 70 år eller äldre

“Enligt Socialstyrelsens senaste siffror är drygt 90 procent av alla som hittills har dött i covid-19 i Sverige 70 år eller äldre, det vill säga cirka 3 840 personer. Som ett mindre svenskt samhälle. 49 procent av dem bodde på äldreboende, och 25 procent hade hemtjänst” skriver Julia Caesar.

Jesussajten
::

Dela detta!

Strategier för migrationen till Sverige

Intervju med Stefan Torssell (7 min)

Hela intervjun (53 min)

F.d. riksdagsedamoten Carina Hägg (S) är den som avslöjat Socialdemokratins samverkan med Muslimska organisationer. Det är hennes förtjänst att dokumentet Broderskapsrörelsens Rapport 4/99 Rapport Delaktighet Identitet & integration (pdf, 10 sid) blivit känt.

Avtalet innehåller bl.a. valsamverkan mellan socialdemokrater och muslimer. Man räknar med att muslimerna röstade på socialdemokraterna vid senaste valet; av S-rösterna kom 3,5 % från muslimerna. Vid nästa val 2022 räknar man med att drygt 6 % kommer från muslimer.

Jesussajten
::

Dela detta!

PLANERAD FRÅN BÖRJAN

Som chef på en abortklinik hade Abby medverkat tlll 20.000 fosterfördrivningar. Hon trodde att hon handlat rätt tills hon blev ombedd att själv assistera vid en abort.

Abby Johnson trodde på Gud. Hon ville också hjälpa kvinnor i kris. Oplanerade graviditeter förde kvinnor genom hennes dörrar på Planned Parenthood, där hon
arbetade som klinikchef. Ingen växer upp och vill ha en abort, sa Abby. Men aborter var lagliga och Abby trodde att laglig innebar att det måste vara okej.

Abby trodde på de lögner hon hade lärt sig om fostren i livmodern – lögner hon upprepade för de kvinnor som sökte hennes råd. Det är inte en bebis. Det är bara en vävnadsklump. Hon försvarade dessa lögner i flera år, och övertygade kvinnor om att det rätta var att döda det egna barnet. Men en ödesdiger dag förändrades vad hon såg allt. Hon hjälpte till med en ultraljudsstyrd abort och fick se hur ett tretton veckor gammalt foster kämpade för sitt liv. Det ögonblicket insåg Abby att hon också hade lurats.

En abort lämnar dolda ärr efter sig som löper djupt. Både Ja till livet-grupper och abortpositiva grupper har identifierat fem vanliga känslomässiga reaktioner som påverkar kvinnor som genomgått en eller flera aborter: Sorg, Skuld, Skam, Ånger, Depression.

Autentisk abortscen (3 min):

Originaltext från andaktsboken: Planned from the Start, sid 14 (nedladdning av pdf-fil på 23 MB). Författare: Lorraine Marie Varela

Översättning: Adrian Merlin

Jesussajten
::

Dela detta!