SWEBBTV NYHETER är riktiga nyheter (v. 14) 27 MARS 2020

* VARFÖR blev Italien coronavirusets epicentrum i Europa? Och hur började den?

* OKTOBER 2019: Fiktiv iscensättning av en sjukdom som kom från ett coronavirus med utbrott i Brasiien. Upp till 65 miljoner dog enligt simuleringen. Avtog efter 18 månader efter att vaccin framställts och att 80-90 % av befolkningen hade smittats.

SWEBBTV NYHETER förmedlar riktiga nyheter, vilket vänstermedia som SVT, SR, TV4 och CNN inte gör.

Jesussajten
::

Dela detta!

“Enarson leder en SD-vänlig sekt” med gnälliga domedagspredikanter

screenshot-stefanswärd.se

LÄS det avslöjande textstycket av Lars Enarson: “Jag är uppriktigt orolig för Stefan Swärd”.

VÄGVALET
Charta Ecumenica och den politiskt korrekta samfundskristendomen eller
GUDS ORD.

Stefan Swärd – DAGEN – Ärkebiskopen väljer politiskt korrekt
framför
Skriften allena, Nåden allena, Tron allena.

Jesussajten
::

Dela detta!

COVID-19: Jerusalem eller Wuhan?


PROFETISK>A REFLEKTIONER
En ny Världsordning Pandemin påskyndar den nya Världsordningen med en ny Världsekonomi, en ny Världsregering (placering i Jerusalem), ett nytt Världsförsvar, en ny Världsreligion.

Denna tänkta nya världsordning, om den blir av, kommer inte att bestå. Idén om den nya “Världsordningen” the New World Order omfattas mer eller mindre av politiker i allmänhet, men framför allt av Rothschild och Illuminati.

DEN SANNA “Världsordningen” är den som förverkligas med HERREN Jesu Kristi återkomst. då Guds rike gestaltas fullt och helt.

Pandemin ett tidstecken Den som är förtrogen med Skriften vet att det profetiska Ordet talar om den yttersta tiden och prövningarna inför Jesu Kristi återkomst. Världens nationer, folk och individer ska dömas. En ny skapelse ska ersätta den sargade och skadade. Det det finns ett Hopp och en ny framtid enligt scenariet som Guds Ord presenterar.

Updated 09:55

Jesussajten
::

Dela detta!

Nationalekonomen Tino Sanandaji: Den dubbla pandemin

De officiella svenska s.k. corona-experterna – inklusive det politiska ledarskapet – tillhör den politiska korrekthetens religion med en värdegrund, anti-rasism, feminism, globalism och klimathysteri som givetvis inte lyssnar till en nationalekonom som Tino Sanandaji, som redoivisar ett profetiskt perspektiv på Sveriges hantering av den rådande pandemin.


Jesussajten
::

Dela detta!