Icke-muslimer lever som “djur”

Visste du vad högt respekterade muslimer i väst säger om alla “otroende” när man inte är i närheten?

Mehdi Hassan är journalist på Al Yazeera – f.d. politisk redaktör vid The New Statesman och The Huffington Post- har en del sanningar att säga om Västs livsstil.

Troende muslimer, det vill säga aktiva och praktiserande muslimer, ser hur Västs s.k. kristna lever “som djur” i sin omoral.

Radikala efterföljare till Jesus måste hålla med Mehdi Hassan om att många – kanske flertalet – i Väst “lever som djur”; inte sällan sämre än apor och svin.

Sverige är inte bara världens mest sekulariserade land. Dess polititiska ledarskap har under senaste tiden också lovat att gå i spetsen för en utveckling som ska leda till en Världsmakt med en Världsregering, en Världsekonomi samt en Världsreligion. Ideologi och värdegrund är FN:s “grundlag”.

H/T: BareNakedIslam ::

Dela detta!

PUBLIC SERVICE vann EU-valet också i Jönköping/Råslätt

Varför jublades det på alla valvakor? Fanns det inga förlorare i EU-valet? Jo, det svenska folket!

Alice Bah Kuhnke jublade och tackade partiets valarbetare under valvakan men hon glömde tacka Public service. Utan public service hade Miljöpartiet med stor sannolikhet balanserat på 4-procentspärren, Nu backade MP med bara ca 4 procentenheter sedan valet 2014 och får 11,5 procent.

Återigen har public service visat sin makt genom att påverka ett val, genom att driva klimatpropaganda för statliga skattemedel. Ja, idag finansieras public service via skattsedeln och det gör det än mer allvarligt att public service inte är objektiva i sin verksamhet, utan driver politiska frågor som gynnar ett parti. Vi har dagligen fullständigt översköljts med klimatlarm, klimatrapporter, miljölarm och klimatreportage. Det vill säga ren agendajournalistik av public service.” Så skriver idag Thoralf Alfsson i Kalmar, vilket har sin giltighet också på Råslätt & Sveriges Jerusalem.

(1) Jönköpings kommun (procent)

(2) Jönköpings kommun (antal)På Råslätt röstade 45 väljare på SD, bland annat editorn för MXp

(3) Råslätt Jönköping (Procent)

(4) Råslätt Jönköping (Antal)

PUBLIC SERVICE vann valet. De som förlorade var socialdemokrater och diverse socialister i Bryssel.

EU-parlamentets socialister har inte längre något maktövertag.

Vinnare är alla nationalvänner, patrioter, Sverigevänner och andra Europavänner.

H/T Thoralf Alfsson ::

Dela detta!