SVERIGE: 5G utvecklar nationen till ett totalitärt samhälle

5G

SAMMANSTÄLLNING – JULIA CAESAR 5G-KRITISKA ARTIKLAR:

Nr 1 5G: Ett experiment med outredda hälsorisker gör oss alla till försökskaniner

Nr 2 I experimentkommunen Umeå blir försökskaninerna barn, sjuka och gamla

Nr 3 Röster om 5G: ”Wake the hell up!”

nr 4 5G – en brutalisering av vårt gemensamma luftrum

Nr 5 ”Regeringens ansvar att informera om strålning – en utbyggnad av 5G-nätet måste stoppas”

Nr 6 Allvarliga varningssignaler: kraftig ökning av hjärntumörer

Nr 7 Allvarliga varningssignaler II: Varför sjunker fertiliteten dramatiskt i Väst?

Nr 8 Politiker bryter mot lagen för att tvinga på Umeåborna 5G

Nr 9 Teknikindustrin gör dig beroende – utnyttjar hur din hjärna fungerar.

Dela detta!

VÄNSTER kontra HÖGER | Video med Dennis Prager

DENNIS PRAGER utmanar. Israel är “the bad guy”, den onde, skurken. Sverige är å andra sidan “the good guy”, den gode, hjälten…

På vilka sätt utmanas Sveriges “good guy”, vänstern, av den konservative Dennis Prager…

H/T: Lars Enarson (Sverige 7:14)

Dela detta!

AB: Släng ut Kyrkan från SVT | Islam dess ersättare?

LenaMellin


Aftonbladet tillsammans med Mainstream media förkastar all mer eller mindre kristen tro och tradition, medan man köper islam med hull och hår som vore den en fredens religion.

Retorisk fråga: Det finns mycket att säga om “kyrkan” i Sverige såväl politiskt / samhällskritiskt som andligt… Och “islam” har ingen andlig hemvist i svensk kultur, eller hur!

Dela detta!

Stopp för det sjuka 5G-projektet i Umeå!

JCaesar


UMEÅ ska bli 5G-projektets huvudstad i Sverige.

“Vi är inga försökskaniner!” skriver man i Västerbottens Folkblad

MXp:s editor såg dagens ljus på Lasarettet i Umeå, i “Björkarnas stad”, som förvandlats till “5G-masternas stad”.

Den enorma mikrovågsstrålningen i Umeås 5G-experiment är ett oetiskt projekt av en handfull aktörer, där Umeåborna inte getts möjligheter att säga sin mening.

(S)tadens politiska färg har blivit den rödaste av alla kommuner.

Maktfullkomligheten i maktens korridorer bryr sig mer om vinst än om folket som kommer att drabbas…

UMEÅ 5G illustrerar den politiska maktens väg från demokrati till demokratur. Folket som valt politikerna har lämnats i sin vanmakt…

Dela detta!

SVENSKA NYHETER: Satirprogram om verkligheten

Det krävs ett satirprogram för att det skall sägas några riktiga sanningar om verkligheten. Det är tragiskt: Svenska Nyheter med Jesper Rönndahl.


H/T Thoralfs blogg.

Indoktrineringen som pågår i Sverige i Public service-kanalerna är skrämmande.

Kommer man att lyckas med hjärntvätten? Och vilka är “man”?

Dela detta!

Granska EXPO:s underrättelseverksamhet


Jökenregeringens finansiering av marxistisk kulturpropaganda!

SVT:s och SR:s
så kallade “public service” är nu också lagligt befäst med skattemedel…

Svensk Demokratur precis som i Kina. QED.

Dela detta!