Bönerörelsen SVERIGE 7:14 – Brinnande aktuella böneämnen

SVERIGE 7:14 – Fyra böneämnen:

(1) En utökning av bönetjänsten
(2) Ett andligt uppvaknande och omvändelse i svensk kristenhet
(3) Enad politisk opposition i riksdagen av SD, KD, M
(4) Ett nyval där en konservativ Israelvänlig regering bildas utifrån SD, KD och M


* * * *

MERA om SVERIGE 7:14 finns att läsa i E-boken (62 sid):

OM MITT FOLK – 2 KRÖNIKEBOKEN 7:14

OM MITT FOLK,
som är uppkallat efter mitt namn,
ödmjukar sig och ber och söker
mitt ansikte och omvänder sig
från sina onda vägar, då vill jag
höra det från himlen och förlåta
deras synd och skaffa läkedom åt
deras land.

Globalismen & globalisterna hatar & avskyr Nationalismen, vars grund återfinns i Bibeln.

Den mediala & politiska globalismen hatar och avskyr partiet Sverigedemokraterna.

Än värre är hatet när en profetisk utsaga av Lars Enarson backar upp SD & Jimmie Åkesson.

MXp:s editor har prövat det profetiska ordet och står upp för Lars Enarson och hans 40-åriga andliga historia, som jag personligt följt bl.a. via Kjell Sjöberg och förebedjare för Israel [IFI]. Sedan förra året står jag med i Bönerörelsen Sverige 7:14.

Dela detta!

KÄRA SVENSKAR, ni är för snälla!

Sverige 7:14

Flykting från Irak: “Det finns en rädsla bland kristna där man inte vågar säga svart är svart och vitt är vitt… Ni är jätte snälla. Ni ser jätte snälla ut. Förlåt mig, mina älskade svenskar och blondiner, det räcker inte med att vara snäll. Vi måste markera: Hit, men inte längre!”

EN FLYKTING från Irak som blev kristen i Sverige delar ett passionerat budskap och sin bön för Sverige.

Dela detta!

Vilka agerar? Kolla Lööfven-regeringens ministrar 21/1 kl 11:00

jeander

KÄLLA Jeander: BackseatdriversH/T Daniel Berger

Dela detta!

Bilderbergsgruppens 73-program och Annie Lööfs storhetsvansinne

jeander

“Den maktsugna ANNIE LÖÖF fick storhetsvansinne – enligt JULIA CAESAR – efter att ha träffat Bilderbergs-gruppen, ser sig själv som utvald och efter valet satte igång med att manövrera för att komma i position att själv bli kandidat till statsministerposten.

Stefan Löfven är ”streetsmart” (på svenska: bondslug) och har lockat centerpartiet och liberalerna i en fälla, de två partier som allra mest fruktar ett extraval och nyval vilket ger dem noll handlingsutrymme.”

Det s.k. Januari-avtalet med 73-punktsprogrammet är inte Annie Lööfs text utan ett beställningsjobb från bankerna och globalisterna i Bilderbergsgruppen och Trilaterala kommissionen.

STEFAN LÖFVEN ser till att de 73 punkterna mals ned i mångåriga utredningar och Lööfven-regeringens Annie Lööf faller till marken som höstlööf.

Dela detta!

Allt är Sverigedemokraternas fel

statsminister Lööfven

KÄLLA: Lööfven


JEANDER

KÄLLA: Gör om mig


jeander

KÄLLA: Det politiska läget

VEMS ÄR FELET? för denna tidsutdräkt att få till stånd en regering?

SVARET är enligt Mainstream media (typ/Anders Lindberg på AB och dagligen i SVT) Sverigedemokraterna & Jimmie Åkesson.

ANDERS LINDBERG påstår dessutom att SD “inte är ett demokratiskt parti”…

HELA VALRÖRELSEN har ju handlat om en enda fråga, nämligen att se till att SD på allt sätt blockeras i sin politiska funktion.

1,1 miljon (1 143 672) SD-väljare förhindras att representeras i riksdagen. Vad är detta? Ja, inte är det demokrati!

Drygt 1,1 miljon SD-väljare är diskvalificerade!

Alltså: 1 143 672… väljare

Dela detta!

Ny bok med ett allvarligt PM för den nya regeringen

ForlagetXPmedia

JESUS SKA ÅTERVÄNDA till jorden som kung och domare.

Olivberget i Jerusalem pekas ut som platsen där det ska ske och Nya testamentets undervisning i ämnet sammanfattas i tros-bekännelsens ord ”… därifrån igenkommande för att döma levande och döda”.

Budskapet väcker dubbla känslor. Betyder rollen som ’domare’ att Jesus kommer för att förkasta så många som möjligt?

I Gamla testamentet möter man en kompletterande bild. När det i Psalm 98 heter att Herren ska “döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa” handlar det även om visheten att styra rättssäkert vilket ger orsak att “ropa av glädje inför kungen, Herren!”

I sin sista bok som Sven Reichmann skrev innan han lade ner sin penna bjuds vi med på en upptäcktsfärd genom frälsningshistorien för att urskilja gudomliga tänkesätt av betydelse för slutet på vår historia.

De sista kapitlen behandlar frågan om Israels frälsning och domen över nationerna liksom kriget mot Jerusalem. Ödmjuk inför uppgiften att skriva om framtiden ger författaren sin fascinerande syn på hur det kan bli i samband med konungens återkomst.

SAGT OM BOKEN
“Boken för läsaren bort från stereotypa tolkningar, jagande efter tidstecken och tendensen att ämnet Jesu återkomst ibland kan bli något hotfullt. Sven Reichmann lyfter blicken och låter bibliska berättelser vara nycklar till Guds handlande i framtiden. Konungens Ankomst stimulerar till eftertanke och fördjupat studium av Skriften som helhet och Jesu återkomst i synnerhet.” Göran Lennartsson, pingstpredikant och teologie doktor i Nya testamentet.

“Detta är en annorlunda bok om eskatologi. Just därför är den viktig. Dock inte bara för att den är annorlunda, det viktiga är på vilket sätt den är annorlunda. Här ges inga definitiva tidsscheman för vad som ska hända i framtiden. Något som ofta lett till både rädsla och oro. Här ges istället trygghet till läsaren – på ett befriande sätt! Läsaren får hjälp att finna vila i Gud, vila i att han har historien i sin hand – inte vi människor.” Anders Sjöberg, bibellärare.

KÄLLA: Konungens Ankomst
H/T: Wolfgang

SVERIGE har med dess politiska ledare slagit in på den globala vägen och lämnat tanken på att Sverige utgör en nation med ansvar för dess medborgare.

Konungens Ankomst påminner om den kommande domen för nationerna, där Sverige ställt sig i spetsen för en antikristlig utveckling.

Dela detta!