Det politisktmediala begreppet “rasister” hos Löfven och i MSM

Spraktidningen.se

“I dag är Sverige ett samhälle med flera raser, många etniska tillhörigheter och till och med flera former av medborgarskap – från fulla medborgerliga rättigheter till de rättigheter som – märkligt nog – beviljats dem som vistas illegalt i landet.

Den globaliseringsivrande politiska eliten må anse att detta är en bra samhälls-konstruktion. Som forskare har jag invändningar.

Ett sådant samhälle befinner sig inte bara i sönderfall, något som vi alla kan se.

DET ÄR OCKSÅ EN KRUTDURK”, skriver KARL-OLOV ARNSTBERG på bloggen Invandring och mörkläggning i bloggposten ‘Varen svenske?’.

Karl-Olov Arnstberg

Dela detta!

SD:s “fascistiska värderingar”

STEFAN LÖFVEN!
SLUTA RASISTA!… SLUTA FASCISTA!…

Detta är SD:s politik. Läs på, Löfven!

Pettersson

Pettersson
Pettersson

KÄLLA: Sverigedemokratisk politik och H/T: Petterssonsblogg

Sveriges “f.d. statsminister” Stefan Löfven, Wallenbergarna, Annie Lööf, Per G Gyllenhammar m.fl. har tillsammans med påven Franciskus valt universialismens ideologi och dess auktoritära diktatur

SD & Jimmie Åkesson stöder demokratin, det svenska folket och nationalismen. Det är därför Stefan Löfven “fascistar” Jimmie Åkesson och SD.

Vad Jimmie Åkesson gör nämligen värnar folket och landet, det har ju Löfven & Co slutat upp med sedan länge, som bekant

Dela detta!

FN-planen AGENDA 2030 är INTE kompatibel med Demokrati

AGENDA 2030 har Sverige genom Stefan Löfven sagt sig vilja gå i spetsen för.

Den 14-15 december finns Löfven i Marrakech för att signera FN-avtalet för Sverige.

Problemet är bara att AGENDA 2030 INTE är kompatibel med Demokrati. Det globala Världssamhället med sin universalism toppstyrs.

Demokratin är nog faktiskt i praktiken blott ett minne… där en gång all makt utgick från folket.

AGENDA 2030 utmanar med sina mål både demokratin och kyrkor och samfund.

VEM VILL på grund av AGENDA 2030 ha en Världsregering, en Världsekonomi, en Världsarmé, en Världsreligion?

STEFAN LÖFVEN och hans regering vill det. Vill Talmannen detta? Vill hela svenska folket detta?

NEJ, tack! är svaret från miljoner svenskar.

KRISTENHETEN I SVERIGE + AGENDA 2030 = SANT

Kristenheten i Sverige d.v.s. de kristna kyrkorna, samfunden, de kristna organisationerna, ja, hela den samlade kristenheten tycks ansluta sig till FN-planen AGENDA 2030.

Efter denna otrohetsaffär har den kristna autenticiteten totalt devalverats. Kristenhetens andliga kris har lett bönerörelsen Sverige 7:14 att bedja om väckelse och omvändelse för svensk kristenhet.

Updated 20:40

Dela detta!

Sverige skriver (2018-12-10) under Migrationsavtal med FN

FN

Den 10 december skriver medlemsländerna under FN:s migrationsramverk (Global compact for safe, orderly and regular migration). 

Avtalet öppnar i princip för helt fri invandring där medlemsländerna fråntas alla möjligheter att värna om sina gränser och egna medborgare. Ingen skillnad görs mellan flyktingar och ekonomiska migranter.

LÄS MER: FN GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION (pdf 34 sidor)

För alla ska nya, säkra migrationsvägar öppnas. Invandrare ska på 100-tals punkter särbehandlas positivt, ges ekonomiska förmåner och media ska förbjudas all negativ information om invandring! Detta FN-dokument är rena krigsförklaringen i en redan konfliktfylld värld.

Liksom när riksdagen över huvudet på folket och utan debatt bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt har man nu bestämt att Sverige kommer att skriva under detta för svenska folket förödande dokument.

Detta om något borde avgöras genom folkomröstning, men regeringen och lojala journalister i PK-media har nogsamt undvikit att i förväg ens nämna detta dråpslag mot nationen.

Det skulle med säkerhet kommit att bli valets viktigaste och avgörande fråga. Men av lätt insedda skäl höll Stefan Löfven tyst. En oerhörd respektlöshet mot väljarna!

KÄLLA Samnytt Krönika ROLF MALM

https://samnytt.se/sverige-skriver-under-sjalvmordsavtal-med-fn/

TRUMP: USA säger Nej till FN-avtalet i Marrakech, Marocko 10-11/12. Likadant gör Ungern, Tjeckien m.fl.

“Extremister” kallar man dessa stater. Men… de verkliga extremerna är Tyskland och inte minst Sverige!


Updated 15:40

Dela detta!

DICK ERIXON: M-KD-SD kan styra landet via budgeten

SvD2017

– En bra strategi för att få landets politiker att inse att de ska ägna sig åt politik, inte relationslekar.

C och L måste sluta vara prinsessan på ärten, inse att verkligheten inte ser ut som man önskar men att man ändå måste agera. Om man har förstånd större än en 3-årings, skriver Dick Erixon på Samtiden.

Dela detta!

‘Polska och ungerska födelsetal på uppgång’

Polen 500+

Samtidigt som födelsetalen i Sverige och resten av Europa ständigt sjunker är trenden en helt annan i Polen och Ungern. Tack vare en generös familjepolitik har de två ländernas nationalkonservativa regeringar lyckats öka födelsetalen – helt utan invandring från Mellanöstern och Afrika.

«Där [i Polen och Ungern] visar statistiken nämligen på ökade födelsetal och Polen kunde nyligen redovisa att man under 2017 slog ett nytt rekord i barnafödande, nämligen 402 000 nyfödda under 2017.

Detta är den högsta siffran på flera år, hävdade den polska familjeministern ELZBIETA RAFALSKA i en intervju den 5 oktober. De höga födelsesiffrorna är enligt ministern ett bevis för att den nationalkonservativa regeringens program ”500+” har gett resultat. Regeringspartiet Lag och rättvisa har inom ramen för programmet genomfört ett vallöfte om att ge varje familj med två till tre barn 500 zloty (motsvarande cirka 1200 kronor) per barn i månaden. Fattigare familjer får samma summa i barnbidrag om de bara har ett barn. Programmet hävdas också ha minskat fattigdomen i landet.»

https://www.nyatider.nu/polska-och-ungerska-fodelsetal-pa-uppgang/

H/T: Daniel Berger

Dela detta!

VÄRDERINGAR – Vad är det för fel på värdegrunden i SD?

ExpressenDebatt181001

VARFÖR kan man inte samarbeta med SD? Alla partiledare hänvisar till de sverigedemokratiska värderingarna som tycks höra hemma i någon slags icke-demokratisk värld…

LÄS teol.dr. Ann Heberleins text här nedan:

DEFINITIONEN AV EN VÄRDERING Ann Heberlein, teologie doktor i etik, skriver:

Låt oss, bara för tydlighetens skull, definiera vad en värdering är.

En värdering härleds ur ett värde, vilket kan beskrivas som en egenskap eller en kvalitet som finns hos eller tillskrivs människor, attityder, principer, situationer med mera. Något som är gott eller ont, vackert eller fult och så vidare. Det finns olika typer av värden, ekonomiska, estetiska och moraliska.

En värdering är ett värdeomdöme som härleds ur ett värde – och de värderingar som jag utgår ifrån att min partiledare [Ulf Kristersson (M)] intresserar sig för i detta sammanhang är moraliska värden. En handling, ett fenomen eller en människas karaktär kan värderas moraliskt med hjälp av omdömen som rätt/fel och ond/god.

KÄLLA: Att undvika SD kan inte vara ett mål i sig

Dela detta!