Norsk minister: ‘Svensk asylpolitik ett totalt misslyckande’

Aftonbladet

DEBATT. Länge har jag och andra politiker i Norge varit bekymrade för utvecklingen i vårt kära grannland Sverige. Rapport efter rapport har blivit nedtystad, men de visar alla en skrämmande utveckling. Denna utveckling vill vi inte ha i Norge.

“Det svenska tillståndet” är i mina ögon laglösa områden som har kommit ut av okontrollerad invandring och dålig integration. Det är områden där polisen inte har kontroll och tryggheten är starkt reducerad på grund av kriminella gäng, mord på öppen gata, bilbränder och stenkastning. Andra lagar än de svenska regerar i dessa områden.

Är måhända en sinnesändring på gång? i Aftonbladet

H/T: Grey

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,
::

Dela detta!

Kriminell utländsk politik påverkar Sverige och Världen

KEVIN SHIPP anser att en dold statsmakt i USA styr landet. I centrum av “The Intelligence Community” (TIC) finns CIA. TIC är mer kraftfull och har större makt än den officiella politiska federala makten och “Deep State” använder, enligt Shipp, olagliga och icke-konstitutionella metoder för att skydda USA:s hemliga operationer. För att lyckas används ett avancerat sekretessprogram som ska stoppa ”insiders” från att bli visselblåsare.

Kevin Shipp beskriver att om hemligheter läcks ut finns protokoll för hur visslaren ska brytas ner mentalt, politiskt, ekonomiskt och socialt.

Föredraget hölls i juli 2017 och postades av DANE WIGINGTON på YouTube den 23:e augusti. Wigington skriver att fler insiders och visslare måste komma ut i ljuset och berätta om denna organiserade kriminalitet som styr inte bara USA, utan hela världen.

Kevin Shipp skrev böckerna “In From the Cold” och From the Company of Shadows.

Se videointervjun 10 min.

CIA:s kriminella aktiviteter gäller också Sverige och svenska medier.

CIA:s kriminella styrning av svenska media innebär att dessa i praktiken är fake news. Vad var det Udo Ulfkotte avslöjade?!

CIA:s påverkan på Sverige är inte enstaka händelser, utan ett sedan decennier pågående skeende: CIA:s strupgrepp om Sverige och CIA och Sveriges säkerhetstjänst


KÄLLA Newsvoice
H/T: Port Salut

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,
::

Dela detta!

AKB utslagen av Marcus Wallenberg

ANNIE LÖÖF bildar regering 2018 och blir en lydig marionettdocka åt globalisterna.

DETTA är skälen till VARFÖR illuminati vill bli av med Anna Kinberg Batra

Pladdermajan och Floskelmaskinen Annie Lööf beskrivs närapå profetiskt i Jan Millds Fredagsbio från 2016

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,
::

Dela detta!

Säkerhetstjänsten Stoppade Sverige-Spionage

SÄPO, MUST och NOA höll hemliga möten i hösten 2015, skriver DICK ERIXON på Samtiden, och kunde agera innan systemen hamnade i okända händer i utlandet.

[V]issa i statsförvaltningen är vakna och har förmåga att agera snabbt och effektivt. Lite av den gamla kompetensen som kännetecknade svenskt ämbetsmannaskap finns kvar. Inte överallt har pladdrande, fega och handlingsförlamade ja-sägare tagit över.

Under den högsta nivån, med generaldirektörer, styrelser och politiker, finns erfarenheten, insikterna och förmågorna. Det som behövs är att den högsta nivån rensas från alla pratkvarnar utan varken integritet eller kunskaper.

FÖR DET KRÄVS EN NY REGERING. Och det ligger i svenska folkets händer.

KÄLLOR Samtiden: Säkerhetsläckaget Polisen och Försvaret agerade skyndsamt,
Dick Erixon: Känner enorm glädje över denna nyhet,
Dagens Nyheter: Agenter skyddades innan ÖB och ministern informerades om IT-skandalen.

Ministrar, politiker, generaldirektörer har inte fungerat som i fallet Transportstyrelsen och IT-outsorcingen.

Sverige fungerar ändå, då underlydande ansvariga tjänstemän i statsförvaltningen agerat och stoppat luckorna.

Ämbetsmannaskapstraditionen tycks alltså leva kvar. Gud vare lov!

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,
::

Dela detta!

Politisk korrekthet är farlig – Del 2

Professor Karl-Olov Arnstberg om varför den politiska korrektheten är så farlig och varför den leder till ett totalitärt samhälle.

Karl-Olov Arnstberg berör hyckleriet med att ledarna förespråkar massinvandring men själva inte lever nära konsekvenserna av den förda politiken.

I intervjun förs ett samtal om hur de tänker kring det samhälle som de ska lämna över till sina barn.

På-ytan-godheten är en del av den politiska korrektheten. Vi får veta varför det är så och även varför svenska fattigpensionärer inte omfattas av godheten.

Arnstberg förklarar varför massinvandring, feminism och miljölarm är frågor som är intimt sammankopplade med den politiska korrektheten.

Han varnar för konsekvenserna av att ge upp nationens självbestämmande och istället låta överstatliga organisationer som EU och FN styra, och att det är just detta som våra folkvalda till stor del gör.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

H/T: AKB – Öppnade dörren för SD

Arvet-Jeander

KÄLLA Jeanders bilder.

DEN ENDA PARTILEDARE som i dessa dagar är värd att hedras är Anna Kinberg Batra [AKB].

FRÅN DEN 28 AUGUSTI – när AKB meddelat att hon avgår som partiledare – bör vi påminnas om att hon ensam gått (och går) i spetsen för att göra slut på det totalt odemokratiska beteendet i Riksdagen att i alla lägen stänga dörren för SD.

ETT HÖGT PRIS får AKB personligen betala. Faktum kvarstår. Hennes mod att våga bryta utestängandet av SD kommer att skildras som en bragd i den politiska historien.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , ,
::

Dela detta!

“Har inte det ofödda barnet också rätt till sin kropp?”

Se ABORTFILMEN som fick 9 av 10 att ändra sin syn om abort.

Läs också Fler höjer rösten för sänkt abortgräns samt Har inte också det ofödda barnet rätt till sin kropp?.

FriaTider

REFLEKTIONER
Kvinnoförtryck?… Abortmotståndare?… Abortgräns?… Det ofödda barnet?…


H/T: Grey

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , ,
:: Updated 13:00 ::

Dela detta!

En blåögd välfärdsstat klarar inte folk med avvikande värdegrund

MeritWager

MERIT WAGER skriver: … krav på tillstånd för personer från Sverige att komma in i deras länder. Alla de tre länderna vill skydda sig mot den fara som personer i Sverige alltmer utgör för varje dag som går.

Ur Paul Lillranks text:

En ödesfråga större än Putin är den muslimska massinvandringen. Sverige har proportionellt sett tagit emot mer invandrare än något annat OECD-land. Den svenska eliten har gett sig ut för att vara en multikulturell moralisk supermakt. Det börjar alltmer likna självdestruktiv galenskap som för tankarna till Karl XII:s sista år vid makten.
— — — –
När verkligheten grusar utopierna förvandlas den moraliska supermakten till en moralisk kolonialmakt. De nyanlända hamnar i utanförskapsområden. Ju fler invandrare på en plats, desto mindre tryck för integration och självförsörjning. Ju fler man tagit in desto fler vill komma. Ett parallellsamhälle med en etnisk underklass växer fram. Multikulturalism innebär konflikter. En blåögd välfärdsstat kan inte hantera människor med en avvikande värdegrund. Kommunerna vet inte vad de borde göra med återvändande IS-terrorister annat än att kärleksbomba dem med bidrag och förtur i bostadskön.

KÄLLA MERIT WAGER: Professor Paul Lillrank om Sverige: ”En blåögd välfärdsstat kan inte hantera människor med en avvikande värdegrund.”

H/T: Grey

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

Medborgarplatsen: Laglöshetens Torg

DebattSVT

För den som har tid och orkar med SVT:s så kallade Public service är Debatten här.

LÄS Ann Heberleins kommentarer: EXKLUSIVT! BEHIND THE SCENE – SVT OPINION LIVE 20170818 – THE FREAK EDITION

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,
::

Dela detta!