Profetiskt jordskalv i Bottenviken

På 14 km djup 40 km ute i Bottenviken skedde ett jordskalv lördagen den 19/3 med en magnitud av 4,1 på Richterskalan.

Umeåbon Olof Amkoff skriver om skalvet som kan uppfattas som profetiskt. Läs Amkoffs text: “Begär av mig ett tecken nerifrån djupet,” Jesaja 7:11

REFLEKTIONER

EGEN REFLEKTION: Född intill Bottenviken kan jag också se den andliga dimensionen som Olof Amkoff delar.

ANDRA REFLEKTIONER: Vad säger kommentatorerna om profetian och behovet av väckelse i landet?

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , ,
::

Dela detta!

Islam: Kvinnor är andraklass-medborgare

FILIP DEWINTER säger om islam att den har en kultur där kvinnor är andra klassens medborgare.

I sitt tal ställer Filip Dewinter, Vlaams Belang, ett antal frågor om islam i Belgiens parlament till v. premiärminister Jan Jambon.

Transcript

Herr Minister, att ställa denna fråga som man skäms jag över. Men jag gör det som man, eftersom jag är medveten om att detta inte har någonting att göra med relationerna mellan män och kvinnor.

Desto mer har det att göra med attityder, värderingar, sättet på hur människor interagerar i en kultur som vår och i en annan kultur, särskilt islam.

Vi upplever i dag i ett antal tyska städer att kvinnor attackeras av grupper av män som tafsar på dem eller värre sexuella övergrepp. Det är ett problem med det mångkulturella samhället.

Mångkulturalism står för flera konflikter under de senaste månaderna eller till och med åren, för multi-konflikt. För multi-problem. För multi-kriminalitet. Jag vet att det handlar om flyktingar, om migranter, om illegala invandrare. Unga testosteron-bombare kallas de. Men det handlar mycket mer om människor som inte anpassar sitt beteende och sätt enligt våra värderingar om kvinnor.

Man bör ha respekt för kvinnor och allt som har med detta att göra. Oavsett hur kan vi inte vara politiskt korrekta om detta: Islam är en kvinno-ovänlig kultur, där kvinnor är tillgängliga objekt, också sexuellt. Föremål för mäns lustar.

Min fråga till dig är enkel att besvara. Vad gör du? En etikettkurs i asylcentra så som Franken planerar, kommer inte att göra mycket. Några lektioner, ett par sidor papper, kommer inte att ändra beteenden i en generationsgammal kultur av en religion eller ett samhälle.

Och när de begår den här typen av brott, hjälper det inte att flytta dem från en öppen till en sluten flyktingmottagning. Vad som verkligen bör göras är att få dessa typer av människor att förstå att de inte hör hemma här. Det betyder att de måste återvända till sina hemländer. Och du måste påpeka att med vår rådande kultur kommer vi aldrig att acceptera att kvinnor är ägodelar. Att kvinnor kan diskrimineras på många olika sätt, särskilt sexuellt. Och att vi aldrig kommer att acceptera deras värderingar. Herr ordförande, kollegor, som förväntat: Många ordrika tirade men bara tomma ord!

För femtielfte gången stora ihåliga ord! Du säger att vi måste ta itu med problemen, men ingen gör det. Du ägnar dig åt generaliseringar utan att säga vad det egentligen handlar om. Köln handlar om grupper av flyktingar som flytt till oss från muslimska länder som har en anti-kvinnlig kultur.

Att det är denna anti-kvinnokultur islam är det ingen här som vågar klargöra, inte ens ministern. I islam är kvinnor andra klassens medborgare. Där kvinnor är ägodelar för sex. Där kvinnor kan diskrimineras, fru Almachi. Det står skrivet i Koranen. Den är skriven i sharialag. Det är verkligheten. Så länge du inte tar itu med detta, herr minister, kommer ingenting att förändras.

Och om du inte är villig att göra något åt ​​detta som händer i Köln, Hamburg och andra städer, så ge åtminstone kvinnor rätt att försvara sig.

Jag lämnar över denna dosa pepparspray. I andra europeiska länder används detta som vapen. Om regeringen inte är kapabel att skydda kvinnor mot detta slags män, så ge dem åtminstone möjligheten att göra det själva!

Relaterat och H/T Tobbes Medieblogg: Filip Dewinter (VB) talar klarspråk som också påpekar “videoklippet visar i själva verket två inlägg, där man har klippt bort de som talade däremellan.”

KLARSPRÅKET om islams andraklassmedborgare kvinnorna i Belgiens parlament hörs ända till Sveriges Riksdag.

Men med hörande öron hör man intet… Regeringen Löfven och Alliansen hör intet.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , ,
::

Dela detta!

Påsken och Uppståndelsens kraft

 

RICHARD WURMBRAND skriver i DAGLIGA BETRAKTELSER för den 27 mars om Påskens offerlamm

 

MÄNNISKOSONEN HAR KOMMIT FÖR ATT GE SITT LIV SOM LÖSEPENNING (Matt 20:28)

 

LÅT OSS BE för Kina. En fjärdedel av jordens befolkning är kineser. På det kinesiska fastlandet är kristendomen totalt förbjuden, men Guds Ande har många vägar att nå fram till mörka platser.

I EN HYDDA i en folkkommun satt en familj samlad kring gamlefarfar som kunde många historier. Den här kvällen berättade han om Tso Po-Tao, en man som blivit en symbol för godhet. Han hade varit ute på en resa med sin vän Yang. Deras mål var en avlägsen ort, och efter några dagars färd fann de att snön var så djup och att de hade för lite proviant och för tunna kläder för att klara sig fram.

TSO bugade för sin färdkamrat och sa: “Jag är en tjänare. Tag mina kläder och maten som är kvar, så klarar du dig fram. Varför ska vi båda dö?”

YANG tvekade att ta emot erbjudandet, men Tso hade redan lagt sig ner i snön och brett ut armarna som om han ville omfamna hela mänskligheten med sin kärlek. Inom ett par minuter hade han frusit ihjäl. Yang tog då på sig hans kläder och kunde klara sig fram till målet med den proviant som fanns kvar. Han mindes alltid med tacksamhet vad Tso hade gjort för honom.

ETT BARN frågade: “Är det en sann historia eller är det på låtsas? Finns det så goda människor som Tso? Jag har aldrig träffat på någon. De flesta man treffar är annorlunda.”

GAMLEFARFAR svarade: “Du kommer nog inte att träffa många sådana som Tso. Jag hörde en gång en vit man berätta, att någonting liknande hade hänt för länge sedan i ett land långt borta. En människa gav sitt liv som ett offerlamm för att rädda många andra. Den vite mannen sa, att det är därför vårt kinesiska skrivtecken för “rättfärdighet” är ett “jag” med “ett lamm” över. Vi har frälsts av denna goda varelse. Men jag själv kan inte skriva och förstod inte mycket av vad han pratade. Hur som helst mitt barn, så gör du klokt i att försöka vara som Tso.”

I gamla tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna Hebr. 1:1

KÄLLA: Richard Wurmbrand – grundare av The Voice of the Martyrs – DAGLIGA BETRAKTELSER, del 1, (sid 93), ISBN 91 7038 269 7, Örebro 1983.

 

REFLEKTION… Wurmbrands decennier i den Underjordiska kyrkan, 14 år i fängelse, grundare av Voice of the Martyrs är allt en utmaning för 2016…

AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , ::

Dela detta!

“GLAD PÅSK” med religionsdialog

JESUS & MUHAMMED är grundarna för Kristendom respektive Islam.

JESUS KRISTUS dog och uppstod från de döda Långfredag-Påsk år 33 e.Kr.

MUHAMMED dog i Medina år 632 enligt vår tideräkning.

Högsta hönset i Svenska kyrkan och Imamen i Fisksätra talar om samverkan mellan religionerna.

Hen och Han talar om att sprida religionsdialogen till Europa.

GLAD PÅSK?

Religionsdialogen ska vara nyckeln till fred & frid enligt ärkebiskopinnan Ackelén.

SANNINGEN Muhammed är död… Inte Jesus som om sig själv säger: “JAG ÄR Vägen, Sanningen och Livet”.

MERA om Glad Påsk: Tobbes Mediablogg: Påsken med Antje Ackelén.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , ,
::

Dela detta!

MÖTESFRIHET och motstånd (Video)

Om Folkets Demonstration och Mona Sahlin (S), mötes-friheten och Mattias Karlsson (SD).

Polisen (04:29 in i filmklippet) tycker att det är “ohyfsat” att fotografera maskerade AFA/antidemonstranter…

Är Jan Sjunnesson och Axel W Karlsson neonazister?…

Är det OK att Mona Sahlin kallar folkdemonstranter för högerextremister och rasister?…

Kan man JO-anmäla Mona Sahlin för hennes rasistuttalande i Expressen?…

Jan Milld
AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , :: Updated 13:15 ::

Dela detta!

Feminismen om Islam och Aborter

FEMINISTER tycks inte alls reagera mot: (a) islamistiska gruppvåldtäkter, (b) islams kvinnosyn eller mot (c) aborterandets våld gentemot det ofödda livet .

(1) ISLAMS VÅLD ignoreras av feministerna. NÄR, HUR & VARFÖR ska de sluta tolerera islams våld mot kvinnor?

(2) ABORTERNAS VÅLD mot den lilla människan kan avslöjas med film (01:20) och bilder. FEMINISTERNA gör allt för att dölja det våld som aborterna utgör.

(3) AVVIKELSER FRÅN FEMINISMEN och dess syn på islam och abort benämner Statsfeminismen som rasism och högerextremism.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , ,
::

Dela detta!

Svenska kyrkans falska profet

Efter deras frukt skall Ni känna dem

* VAR MUHAMMED ETT FÖREDÖME när han lät halshugga 100-tals judar i klanen Banu Qurayza i Medina år 627, för att komma åt deras tempel?

* NÄR HAN SLAKTADE och förslavade judar i Khaybar år 629? Till slut blev de judar som stannat och betalat jizya fördrivna av kalif Umar.

* NÄR HAN GIFTE SIG med en 6-årig flicka (Aisha) och “fullbordade äktenskapet” när hon var 9?

* ÄR DET ETT FÖREDÖME för miljontals människor enligt ärkebiskopen?

ÄRKEBISKOPEN representerar officiellt en politiskt korrekt kyrka.

JESUS KRISTUS – kyrkans Herre – har något att säga om ulvar i fårakläder.

KÄLLA MORGONBLADET: Antje Jackelén: ”Muhammed är inte en falsk profet”

H/T Port Salut

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , ,
::

Dela detta!

Bryssel: Kriget mot Europa börjar

(1) Terrorattacken påverkar alla
Attacken i Bryssel följer på lördagens attack i Istanbul med en IS-självmordsbombare som dödade fyra.

(2) Terrorism fungerar om den tillåts
Fungerar genom att skapa en uppförstorad reaktion på en uppmärksammad händelse. Den opererar för att skapa “terror” i en population genom att förvandla medborgarnas känsla av säkerhet och inympa en atmosfär där människor känner att de kan angripas var som helst och när som helst.

(3) Detta kommer inte att sluta förrän ideologin besegras
De länder som har angripits delar inte en gemensam utrikespolitisk plattform eller andra politiska konstellationer utom att man står eniga gentemot ideologin Islamism.

Se THE CLARION PROJECT: Three Takeaways Bryssels Attacks.

THE CLARION PROJECT skriver om vilka 3 lärdomar Brysselattacken kan ge.

Bortsett från detta bör kanske terrorattacken ses som inledningen av IS krig mot Europa.

TERRORATTACKEN I BRYSSEL är inte ‘bara’ en terrorattack. Det handlar inte alls om ‘bara’ terrorism.

DET SOM HÄNDER IDAG I BRYSSEL är inledningen på ett islamistiskt krig mot Europa och mot Väst.

KRIGET MOT EUROPA har som mål att kontinenten ska styras av Sharialagstiftning och inte av demokrati.

ROM NÄSTA. Vatikanen, Katolska kyrkan & påven har förvarnats av IS.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , ,
:: Updated 23/3 12:20 ::

Dela detta!

Statens Kulturråd: DSM 0 kronor, Expo 475 000 kronor

Tidskriften DSM vägras statligt stöd av Statens Kulturråd. Däremot ger man svenskfientliga vänsterorganisationen Expo 475 000:- för 2016.

DSM-prenumerationen för 2016 à kronor 265:- insänds idag av bloggaren.

Samhällskritiker alla kategorier utmanas att göra detsamma till stöd för detta alternativmedium.

DSM

DSM 1/2016 innehåller bl.a. en artikel av HANS BERGSTRÖM om Svenskars tillit till media (pdf)

DSM

H/T: Thoralf Alfsson: Jag stödjer DSM som prenumerant

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , ,
::

Dela detta!

“Polisarbete” med D Eliasson/NWO

Jan Milld

Sedan januari 2015 är DAN ELIASSON rikspolischef i Sverige.

Sköter han sitt uppdrag? frågar sig JAN MILLD & fortsätter: – Det beror på vem som är hans uppdragsgivare och vad denna uppdrags-givare vill.

Är Dan Eliassons uppdragsgivare den globala skugg-regering som arbetar för en ”New World Order” och på den resan är redo att ödelägga länder? frågar Jan Milld.

SVENSK POLISVERKSAMHET en fråga om målsättning och ledning, resurser och stöd.

Se film av JAN MILLD:

VARFÖR detta kaos i Sverige och i Europa?

INSIKTEN som filmen med åtföljande kommentar erbjuder ger oss förståelse av skeendet i Europa

MERA Läs JAN MILLD:s kommentar: Polisens uppdrag.

Ref. SvD: Reinfeldt i nytt brandtal…, AB: Reinfeldts nya brandtal

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , ,
::

Dela detta!