Gay-Nej till Obamas kulturimperialism


President Kenyatta talar i videoklippet nedan om gemensamma värderingar och intressen, men också om det som skiljer Kenya och USA.

Obama kan inte komma och föreskriva ett gästland att man ska börja samma karusell som i västländerna med att högtryckspropagera för HBTQ-livsstilarna.

Vi noterar alldeles särskilt president Kenyattas mycket kloka och välformulerade svar. Dessutom, säger Kenyatta, är Gay-frågan för Kenyas ledare och folk en icke-fråga…

Tänk om Sveriges statsminister, regering och riksdag ville lyssna till Kenyas president Kenyatta och till de afrikanska kyrkoledarna

H/T: Jan-Ola Gustafsson

AKTUELLT
Läs även andra intressanta bloggar om: , , ,
::

Dela detta!

Vad kostar massmigrationen?

JENS JUNELIND Insändare i Jönköpings-Posten: “Invandringen Ett plus på 96 miljarder”:

Ofta hör jag att invandringen drabbar statskassan i Sverige med stora belopp. Men nu har statsrevisionen visat det helt motsatta, att Sverige går med 96 miljarder i vinst istället för förlust. Sveriges humanitära syn på att hjälpa människor som flyr för sina liv bort från krig och förföljelse ger inkomster istället för förlust.

Se insändaren av Jens Junelind i Jönköpings-Posten

Björn Runn är en av dem som läser Jens Junelinds insändare.

Runn skriver nu en insändare “Floskler och illa underbyggda påståenden”.

Sänder den till JP som dock inte tar in insändaren, vilken återges här nedan:

Av den som kallar sig “samhällsdebattör” kunde man vänta sig annat än floskler och illa underbyggda påståenden.

Problemet är inte den grupp invandrare som är i arbete, eller “sysselsatt” som den officiella statistiken anger. (“Sysselsatt” är den som i minst en timma varit i någon form av aktivitet).

Det bekymmersamma för Sverige är den stora grupp invandrare som inte är i arbete.

Efter 15 år i Sverige är sysselsättningsgraden för den invandrade delen av befolkningen drygt 60% enligt SCB. För den övriga delen av befolkningen är denna siffra 82%. För att kunna finansiera välfärden på sikt krävs en sysselsättningsgrad över dryga 80%. Just därför kan prof. em. Jan Ekberg (Sveriges mest ansedda forskare på området) slå fast att invandringen är en nettokostnad sedan mitten av 70-talet. Minst 60 miljarder årligen.

Skatter och transfereringar är i Sverige kopplade till individen, vilket innebär att det går att jämföra invandrare och inrikes föddas skatter och bidrag med stor precision. Statistiken finns hos SCB. Denna visar att utrikes födda med förvärvsarbete i genomsnitt tjänar avsevärt mindre än genomsnittet och betalar därför in mindre i skatt.

2013 då det är det senaste året med skattedata från SCB. Sverige samlar officiell data för samtliga skattebetalare i landet och redovisar hur mycket skatt i genomsnitt inrikes och utrikes födda faktiskt betalar in. Svaret är att utrikes födda hushåll betalar in ungefär ca 40 procent mindre i skatt än svenskfödda hushåll.

Det är viktigt att poängtera att gapet på ca 40 procent gäller även när invandrares demografiska fördel i form av färre pensionärer har räknats in. Att en högre andel är i arbetsför ålder räcker helt enkelt inte till för att kompensera det gigantiska gapet i andel förvärvsarbetande, snittinkomst och genomsnittliga skatter. Transfereringar och bidrag är också ofta högre än inbetalt skatt för den med en låg lön.

Sveriges tre mest mångkulturella kommuner är Botkyrka, Södertälje och Malmö. 56 procent av Södertäljes befolkning har utländsk bakgrund (40 procent utrikes födda). Andelen är 50 procent i Botkyrka (36 procent utrikes födda) och 43 procent i Malmö (31 procent utrikes födda).

Botkyrka, Södertälje och Malmö har inte alltid varit ekonomiska katastrofzoner utan snarast genomsnittliga. Södertälje har legat över rikssnittet och Malmö strax under med Botkyrka exakt på rikssnittet. Om vi går tillbaks i tiden till 1980-talet var även Malmös ekonomi bättre än genomsnittet för riket.

SCB redovisar kommuners skattekraft från 1995, i praktiken ett mått på beskattningsbar inkomst per invånare. Det kan därför vara intressant att jämföra de mångkulturella kommunernas skattekraft med riksgenomsnittet.

• Botkyrkas skattekraft har gått från +1 procent år 1995 till -14 procent år 2015.
• Södertäljes skattekraft har gått från +5 procent år 1995 till -8 procent år 2015
• Malmös skattekraft har minskat från -3 procent år 1995 till -16 procent år 2015.

Skulle Malmö varit ett land skulle dess ekonomi varit sämre än Greklands.

Kanske kan “samhällsdebattören” Junelind kontrollera fakta innan han lämnar sitt nästa alster?

Verkligheten blir inte annorlunda av att han träffar trevliga människor på pizzerior eller bland vårdpersonal. Jag träffar dem också. Men av vilket skäl blir det bättre för de hundratusental i utanförskap? Det borde Junelind fundera över.

Björn Runn

Låt oss jämföra texterna Junelind vs Runn.

Junelinds text är allmänt hållen utan egentliga fakta. Och politiskt korrekt.

Runns text har ett antal fakta om de invandrarproblem som landets kommuner har ekonomiskt. Runn är inte politiskt korrekt.

Jönköpings-Posten publicerar det politiskt korrekta liksom majoriteten av massmedia. Och JP publicerar inte kritik av massmigrationen.

SENSE MORAL: Fakta har ingen plats i MSM…

AKTUELLT Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , ,
::

Dela detta!

Noa – Regnbågen – Pride – Islam


Screenshot Site For Everything

NOA… vandrade med Herren, fann hans nåd, byggde arken.

REGNBÅGEN… är förbundstecknet till Noa om Guds nåd.

PRIDE… 2015 års Pridevecka börjar måndag 27/7 HBTQ.

ISLAM… tar avstånd från HBTQ, Prideveckan, homofili.

DN-Pride-27-7-2015

Sex av åtta partiledare deltar inte under Prideveckan: Stefan Löfven (S), Åsa Romson (MP), Jimmie Åkesson (SD), Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C), Jonas Sjöstedt (V). – Bild t.h. RFSL

Men sju riksdagsledamöter deltar under seminarier och politiska utfrågningar. Två partiledare och fem ministrar deltar: Anna Kinberg Batra (M), Ebba Busch Thor (KD), kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), justitieminister Morgan Johansson (S), biståndsminister Isabella Lövin (MP).

Fyra av åtta riksdagspartier är inte representerade under Prideveckan, nämligen Folkpartiet, Centern, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna.

R E F L E K T I O N E R

VAD är att säga om rubrikens fyra subjekt i deras relationer till varandra?

VAD är att säga om SVT & SR (public serviceföretagen) och deras ständiga propaganda för HBTQ och RFSL var eviga dag året om, och inte minst under Pride-veckan?

VAD betyder och innebär “kärlek” för HBTQ- och RFSL-folket?

VAD mera att reflektera över?…

AKTUELLT DN: Tio höjdpunkter på Pride, IsraelInTheWorld: Sveriges hysteriskt unilaterala multi-kulti,
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,
:: Updated 29/7 08:35 ::

Dela detta!

PK-adeln ser inte “Elefanten i rummet”


OBS Bilden är inte en typisk “Elefanten i rummet-bild” 🙂

Hur gick det med “Elefanten i rummet”? Se “Elefanten…” den 11 juli

ERIK FOGELMARK och ARNE STRAND hade vinnande förslag.

Därför har MXp utnämnt dem till Hederskommentatorer.

Hederskommentatorernas texter:

BOSTADSBRISTEN i synnerhet för yngre. SVT (citerat ur minnet): “Bostadsbristen beror på stigande priser på bostadsrätter och långa bostadsköer för hyresrätter”. Ha! Som om det vore grundorsaken.

DEN FÖRLJUGNA SOCIALDEMOKRATISKA NATIONEN OCH DET FÖRLJUGNA SAMHÄLLET. Här får man inte längre se sanningen. Utan sanningen motarbetas och bestraffas. Hela Sverige är infekterat på alla nivåer i nation och samhälle med denna förljugenhet. Socialdemokratin har blandat in samhället i staten och staten i samhället och gör stat och samhälle till ett. Man mentaliserar livet till en dödlig socialistisk ideologi, som långsamt förstör Sverige. Men så var ju också socialismens fäders förutsägelser att “staten skall vittra bort” när socialismen är uppnådd. Ja – allting kollapsar då livet inte längre orkar och kan bära den mentaliserade socialismens totalitära diktatur, där all frihet är borta.

DET AV SOCIALDEMOKRATIN UTTÄNKTA SYSTEMET SOM I FÖRVÄG I PARAGRAFER BESLUTAR VAD SOM SKALL BESLUTAS. Några andra beslut kan och får inte fattas. Detta kallar socialdemokraterna en socialism med mänskligt ansikte därför att ingen individuell person som i kommunistdiktaturen kan fatta individuella beslut och förtrycka individen. Att det socialdemokratiska systemet med paragrafer sedan inte stämmer med individens personliga individuella förhållande tas ingen hänsyn till, ty “så är bestämmelserna”. Och ingen beslutsfattare enligt dessa paragrafer är individuellt ansvarig för besluten, ty så är bestämmelserna. Så frånsäger sig då socialdemokraterna allt personligt ansvar fastän de säger till individen: “Jo, jag vet att detta beslut inte är rätt men så är bestämmelserna.” I kommunismen har vi då en socialism med mänskligt ansikte, men i socialdemokratin ett system som förtrycker individen och stryper all individualitet med passivitet, kraftlöshet och hjälplöshet och tillbakagång som följd. Tala om det förljugna svenska socialdemokratiska samhället.

AKTUELLT AB: Marcus Birro, Expressen: Almedalen, DN: Fattiga Euroländer vill inte betala Greklands nota, GP: När mångfald blir enfald, SVD: Europa & IS, NWT: Aldrig mer än en gång, ST: Låt konfliktlinjerna åter bli tydliga i svensk politik, SKD: Slumpen och arvet, SMP: Skrota inte tryggheten, Läs även andra intressanta bloggar om:
::

Dela detta!

Mona Walter Sanningen om islam

MONA WALTER – från Somalia och svenska – lämnade islam 2006 och konverterade till kristendom.

Hennes budskap är att islam är odemokratiskt, omänskligt och barbariskt. Hennes uppdrag är att särskilt nå mulimska somalier att lämna islam.

Hon säger: “De vi brukar kalla för moderata muslimer borde i stället kallas för oinformerade muslimer.

Endast 300 miljoner av världens 1,5 miljarder muslimer talar arabiska.

Koranen är dessutom skriven på en gammal arabiska som ingen längre pratar och få förstår.

Klart som korvspad att det är svårt att förstå sin egen religion.

Det är därför de oinformerade muslimerna skapar sig en egen föreställning om vad Islam är som de sedan försöker sprida.

Dessa oinformerade muslimer blir då en fara genom sina felaktiga åsikter om Islam. – Åsikter som våra politiker, kristna samfund och stora media tar för sanningar. (Facebook 24 juli 10:59)

Mona Walter är ett frigörande svenskt sanningsvittne om vad islam och islamism faktiskt är.

Hennes uttalande ovan från Facebook och samtal med Jamie Glazov räcker mer än nog för att förstå att Mona Walter är en av de viktigare rösterna i Sverige om islam.

Dessutom påminner hon tillsammans med många andra om att islam inte alls är en växande religion; tvärtom det är en döende religion med aktuella förfärande dödsryckningar.

AKTUELLT
Läs även andra intressanta bloggar om: , ,
::

Dela detta!

Ex-muslim till Obama om Islam och Islamiska staten

BARACK OBAMA fick ett personligt videomeddelande om vad islam och Islamiska staten (IS) faktiskt är.

“Brother Rachid” är avsändaren. Han är terroristforskare.

Son till imam. Kunde 6 år gammal mycket av Koranens innehåll.

Han är ex-muslim med eget TV-program, Al Hayat TV

Med svensk text:

Sveriges statsminister Löfven och EU:s alla premiärministrar, Hollande, Merkel, Cameron etc borde ta till sig budskapet om islam och IS som Broder Rashid framför till Barack Hussein Obama…

När Västerländska statsledare talar om IS levererar de alltid mantrat: “IS har inget med islam att göra… Ty islam är en fredlig religion…” Men detta är inte sant.

Budskapet till Obama med sanningen om islam och IS är sannerligen ett budskap synnerligen aktuellt för Hollande, Merkel, Cameron, Löfven etc.

AKTUELLT
Läs även andra intressanta bloggar om: , , ,
:: Updated 25/7 13:40 ::

Dela detta!

Ny-svensk säljer slavar till KSA

Tjugofem kvinnor säljs till Saudiarabien från Indiska Oceanien där en ny-svensk medborgare ägnar sig åt slavhandel.


FOTO Unga madagaskiska kvinnor tvingas till Saudiarabien för att arbeta som hushållsarbetare

L’Express de Madagascar 19 juli 2015

Madagaskiska kvinnor i nöd. Fångade i ett nät av en man från Jemen, som har svenskt medborgarskap, är 25 unga madagaskiska kvinnor deporterade till Saudiarabien.

Mannen från Jemen är anklagad för att vara hjärnan bakom slavhandel med kvinnor. Han är placerad i husarrest i Antanimora under måndagen tillsammans med två kvinnor som han hade i sin tjänst. Den första kvinnan anklagas för lurendrejeri och den andra för förfalskning. Undersökningar avslöjar att identitetshandlingar är fabricerade för tonåringarna, vilka de misstänkta kastar i Mellanösterns helvete, upplyser kommisarie Faramalala Rakotoarisoa, chef för Service Central des enquêtes Spécialisées et des Fraudes documentaires.

Hon förklarade att de anklagade förblindar offren med fina löften om anställning i Tanzania för att arbeta som säljare i lyxiga affärer och köpcentra. I själva verket börjar eländet så snart deras flygplan berör landningsbanan.

Så snart de kommit fram råkar de redan på flygplatsen i klorna på människohandlare som tillfogar dem fysiska och moraliska övergrepp.

Osäkert öde

Det är vid denna punkt som människohandeln bryter ut i fullt dagsljus. De unga madagaskiska kvinnorna drivs mot sin önskan att uthärda fysiska och moraliska övergrepp. De förs omedelbart med våld till Saudiarabien som hushållsarbetare, säger den ledsna chefen för Service Central des enquêtes Spécialisées et des Fraudes documentaires.

Ödet för dessa unga kvinnor verkar osäkert. Familjerna till några av dem säger att de inte har många nyheter. Denna människohandel som maskeras i frestande jobb har uppdagats med ett klagomål till åklagarmyndigheten av maken till ett av offren. Service Central des enquêtes Spécialisées et des Fraudes documentaires ingrep den 9 juli.

Den jemenitiska ny-svensken som misstänks att hålla i trådarna var först att bli arresterad. Han togs fast på en restaurang nere i stan. Under en husrannsakan i hans hem hittades pass, kontrakt och flygbiljetter. Det är nödvändigt att säga att det är ett organiserat gäng som nu är stoppat, meddelar kommissarien Faramalala Rakotoarisoa. Under förhör har vi lyckats följa tråden till hans två medhjälpare, fortsätter hon.

Ett förbud mot att skicka anställda till länderna i Mellanöstern – klassificerade som högrisk-länder – beslutades av ministerrådet i augusti 2013. Libanon, Saudiarabien och Kuwait är bland de svartlistade destinationerna. För att undvika detta dekret är människohandlare av kvinnor tvingade att resa via andra länder som Tanzania.

KÄLLA L’Express de Madagascar: Vingt-cinq Malgaches déportées en Arabie Saoudite
H/T: Bo Rönn (bosatt i Port Louis på Mauritius. Sjökapten Bo Rönn var hemma i Malmö för ett tiotal år sen och satte rånare på plats.)

Ny-svensken driver sin slavförsäljarfirma i Indiska Oceanien på Madagaskar; se karta: Indiska Oceanien och längre österut ligger Mauritius, där Mona Sahlin slickade såren efter Toblerone.

Man kan fråga sig vad Margot Wallström har att säga om ny-svenskens affärer med Saudiarabien?

Hur borde svenska politiker och svenskt rättsväsende agera gentemot islamisk slavhandel?

Det är inte rotavdrag kriminella ny-svenskar ska erbjudas, utan utvisning och förlust av svenskt medbiorgarskap.

AKTUELLT
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

Teodorescu: Hur blir man svensk?

GP Ledare 21/5“Vi söker en junior pressekreterare, gärna med annan etnisk bakgrund än svensk” skriver Centerpartiet på Twitter.

ALICE TEODORESCU GP (21/7): “Hur blir man alls svensk, när det svenskaste som finns är att förneka att det finns något svenskt över huvud taget?”

Alice Teodorescu ställer ett antal frågor med anledning av Centerns Twitter.

Frågorna – som den svenska juristen från Bukarest verksam som politisk redaktör och GP:s Ledarechef – är relevanta och behöver faktiska svar…

AKTUELLT
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , ,
::

Dela detta!

Asylbaron vansinneskör i Visby

En 34-årig svensk asylentreprenör gjorde mångmiljonklipp när ett hotell blev ett flyktingslott.

Tjänade över 10 miljoner av skattebetalarnas pengar genom avtal med Migrationsverket och Bert Karlssons asylimperium.

Köpte Ferrari åkte till Gotland och i söndagsnatt drabbades Visby av asylbaronens vansinnesfärd.

Se video Vansinnesfärden med Ferrari i Visby


Miljonsvindlare gynnas av våra politiska psykopater.

Diverse gangsters tjänar storkovan på den vansinniga svenska invandringskarusellen medan samhällsresurserna för vård, skola och omsorg snabbt eroderar.

Medan media bara matar ut nonsens och repriser av tvivelaktig karaktär. Är det det här råttboet som vi ska lämna till våra barnbarn och vilka eftermälen kommer vi att få då de så småningom fattar vilket land vi lämnat över till dem? – skriver Jan-Ola Gustafsson i nattligt rundbrev.

Ref. HelaGotland: Flydde polisen i Ferrari, Fria Tider: Nyrik asylbaron mejade ned kvinnor under vansinnesfärd i Ferrari, GP: Flicka påkörd under vansinnesfärd, Sydsvenskan: Flicka påkörd under vansinnesfärd, AB: Förare i röd Ferrari, Expr: Vansinnesfärd genom Visby, AKTUELLT Läs även andra intressanta bloggar om: , , ,
:: Updated 00:50 ::

Dela detta!

Under Ramadan mördades 2988

Fastemånaden Ramadan 2015 avslutades igår (18/7)

2988 mördade
3696 skadade
63 självmordsbomber
314 attacker

RAMADAN är inte bara en 30 dagars fastemånad med andliga övningar och fastetid under dygnens ljusa timmar.

ISLAMISMEN ger sig också till känna med ett otal våldsattacker där avfällingar och kristna halshuggs, bränns, sprängs, dränks, mördas.

Trots islamismens och jihadisternas alla våldsattacker framhärdar statsminister Stefan Löfven och “vice statsminister” Margot Wallström med EU:s Merkel, Cameron och Hollande att våldsdåden har inget med islam att göra!

Och USA:s Obama går ännu längre…

Barack Hussein Obama vill göra den islamiska helgen Eid (sista dagen i Ramadan) till officiell amerikansk nationell helgdag innan han inom kort lämnar Washington.


Thousands of Deadly Islamic Terror Attacks Since 9/11


AKTUELLT SvD: IS påstås slå rot i Bosnien, DN: IS har läger i Bosnien, JIHAD I MALMÖ: Ramadan 2015: 2988 mördade, Läs även andra intressanta bloggar om: , , , ,
:: Updated 18:20 ::

Dela detta!