Bruna rötter hos (S) och Alliansen

DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN kom till för att stoppa det parti – med idag c:a 1 miljon väljare – vilket partiledarna menade vara brunfärgat.

Men bruna rötter har (S) och hela Alliansen i sina respektive partiers historia.

SAMMANSTÄLLNINGEN nedan, enligt Gustaf Jansson (PI), bygger på brev skrivna av INGER-SIV MATTSSON – f.d. internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd – adresserade till respektive partis ordförande.

KÄLLA & H/T: Robsten.

HUVUDRUBRIKER
Alliansens bruna förflutna 1-4
Nazismen och socialdemokraterna 1-2

U T D R A G från brevsammanställningen.

Se hela texten i länken längst ned: “Bruna rötter hos socialdemokrater och borgare

Kristdemokraternas bruna förflutna

1941 hade rådman Harald Ljungström ingått i Sveriges Nationella Förbunds, SNF styrelse och var ledare för SNF:s ungdomsorganisation. SNF var tydligt antidemokratiskt och antisemitiskt och vurmade för de ideal som förknippas med fascismen i Mussolinis och Francos tappning. Åren före kriget hade den ca 40 000 medlemmar. Två dagar innan KDS samlades till sitt första riksting den 21 augusti 1964 avslöjade Expressen Ljungströms förflutna i SNF och att han gjort både rasistiska och odemokratiska uttalanden. I det tal han höll vid rikstinget förnekade han att SNF varit nazistiskt och sina judefientliga uttalanden hade han ångrat! Varken Lewi Pethrus eller KDS partiledare – statskyrkoprästen Birger Ekstedt – ansåg att Ljungströms bruna förflutna utgjorde något hinder för att Ljungström skulle kunna stå som första namn på partiets riksdagslista för Stockholm. Dessutom förnekade Ljungström vid KDS’ första riksting att SNF varit nazistiskt! ”Ekstedt hade tidigare varit ombudsman för högerpartiet och lärare vid högerns folkhögskola i Gimo och kunde knappast ha svävat i okunnighet om vad SNF var för organisation” skriver Karl N Alvar Nilsson i sin bok Svensk överklass och extremhögern under 1900-talet. […]

Skeletten i centerns garderober

Dagens centerparti utmålar gärna alla som är kritiska mot den förda invandringspolitiken som ”rasister” men om sitt eget bruna förflutna tiger man. Bondeförbundet var på 1930-talet det mest rasistiskt färgade partiet i riksdagen. Vid sidan av nazisterna var Bondeförbundet det enda parti som hade antisemitismen och rasismen inskrivet i sitt partiprogram! Redan 1933 hade Bondeförbundet givit legitimitet åt det myrdalska och socialdemokratiska rashygieniska projektet och i sitt partiprogram skrivit: ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.”

Den antisemitiske propagandisten Elof Eriksson var en av grundarna av Bondeförbundet och hade en stor del i utformningen av bondeförbundets rasistiska partiprogram. Han hade nära kontakt med Julius Streicher, chefredaktör för den nazistiska tidningen Der Stürmer, som öppet pläderade för total utrotning av judar. Han var själv redaktör och utgivare av den antisemitiska tidningen Nationen. 1938 stod en bondeförbundare i riksdagen och sade: ”Jag är idag antisemit, sedan jag i tio år måst studera fakta i Centraleuropa. Låt oss inte ta in judarna och lära dem yrken i Sverige, så att de bli konkurrenter till svenska yrkesmän och småningom sugs upp i den svenska folkstammen. Den asiatiska folkstammen passar inte i sällskap med vår hyggliga svenska folkstam…” Och som det stod i partiprogrammet: ”Vårt folk måste skyddas från degenererande inflytelser.” […]

Skeletten i moderaternas garderober

Statsminister Reinfeldt har uttryckligen deklarerat att ”Jag tänker inte ge dem (Sverigedemokraterna) en millimeter i extra utrymme genom att svara på den typen av frågor som de vill att vi ska diskutera för att de ska komma in i samhällsdebatten.” Med tanke på den sumpgas som stiger upp ur moderaternas bruna förflutna är det förmodligen bäst så för statsministern! Moderaterna är förmodligen ett av de partier i alliansen som vid sidan av centern har minst anledning att förhäva sig när det gäller Sverigedemokraterna. Rolf Clarksson, som satt i riksdagen för Moderaterna fram till 1994 var under 30-talet ledare för den naziorienterade Fosterländsk Enad Ungdom, FEU. Han hade själv varit med om att bilda ”Gråskjortorna” som de också kallades. FEU hade en egen specialformation som kallade sig Storm- och Slagstyrka, SS där Clarksson hälsades med ”heil” och tilltalades med ”min Ledare.” […]

Skeletten i de folkpartistiska garderoberna

Samtliga borgerliga partier hade proselyter i bl a Per Engdahls och Ragnar Erikssons – sedermera Edenmans – nazistiska förbund Det nya Sverige. En av de mest aktiva och uppskattade medlemmarna bland dessa Uppsalafascister hette Birgit Grabe, gift Rodhe, och gjorde karriär i folkpartiet bl a som skolminister i en av de borgerliga regeringarna på 1970-och 80-talen. Folkpartiet har haft valsamarbete med dåtidens stora nazistpartier, bl a med Sven Olov Lindholms Sveriges Nationalsocialistiska Arbetarparti, SNAP som 1938 bytte namn till Svensk Socialistisk Samling, SSS. Vid kommunalvalet 1938 hade SNAP/SSS, Folkpartiet och Högerpartiet gemensamma vallistor i Härnösand och Uddevalla. Dessa listor resulterade i totalt 13 mandat. I Haparanda, Nybro och Nässjö ingick Folkpartiet valkartell med det minst sagt högerextrema och antidemokratiska Sveriges Nationella Förbund, SNF. Dessa gemensamma listor resulterade i 28 mandat. I kartell med Folkpartiet och högern fick SNF ett 70-tal mandat i Sjöbo, Karlskrona och Eksjö. I Mölndal tog SNF mandat i kartell med Folkpartiet, högern och Bondeförbundet. Fyra år senare – 1942 – ställde Folkpartiet åter upp i valkartell med SNF och Högerpartiet i Malmö och erövrade 10 mandat. […]

Bruna löss i röda fanor

På 1930-talet förenades rött och brunt. Här är ett litet urval av de skelett som rasslar i den socialdemokratiska partigarderoben. I sin recension av Håkan Blomqvists bok ”Nation, ras, civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen” konstaterar Per J Ericson i Världen Idag den 8 september 2006 att ”arbetarrörelsen för mindre än ett sekel sedan överflödade av rasistiska och antisemitiska tillmälen som skulle förfära vilken modern salongsrasist som helst. Håkan Blomqvist visar hur dessa uttalanden var mer än enstaka olycksfall i arbetet, utan snarare naturliga delar i den socialistiska argumentationen. /…/ Ingen kan låtsas att bara ‘de andra’ bör rannsaka sitt förflutna.”

I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Raseriet berodde bl a på att de skånska sockerbetsproducenterna importerade polska och ukrainska gästarbetare. Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk återfanns långt ner på utvecklingstrappan. En annan av socialdemokratins förgrundsgestalter kring sekelskiftet, professor Bengt Lidforss, anslöt sig till H S Chamberlains pangermanska, rasbiologiska och antisemitiska idéer, vilka fick stor betydelse för Hitler och nazismen. Han talade också med värme om en annan av antisemitismens banerförare, Gobineau. För Lidforss var tanken om ”alla människors lika värde en överspelad dogm.” […]

Socialdemokraterna och det fascistiska Förbundet Det Nya Sverige

Den 28 oktober 1930 bildade Per Engdahl tillsammans med fem likasinnade den fascistiska organisationen Förbundet Det Nya Sverige. En av de fem hette Ragnar Eriksson. ”Det nya Sverige” tillkom på Erikssons studentrum i Uppsala. Medlemmarna var fascister, som arbetade för ett korporativt samhälle enligt Benito Mussolinis modell. Några av dem var avhoppare från Sveriges Fascistiska Kampförbund. Eriksson bytte senare namn till Edenman. Han lämnade några år senare förbundet för att göra politisk karriär hos socialdemokraterna! 1939 valdes han till ordförande i Sveriges socialdemokratiska studentförbund. […]

Sverker Åström och Sveriges Nationella Förbund

En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström. Han hade inlett sin politiska bana åren före andra världskriget med ett medlemskap i Sveriges Nationella Förbund, en av dåtidens viktigaste nazianstuckna organisationer. Organisationen hade klart antisemitiska ståndpunkter och bekämpade ”invandring av mindervärdiga raselement.” Vid tiden för sitt medlemskap i SNF var Åström student i Uppsala. Idag vill hans parti självklart avfärda saken som en ”ungdomsförsyndelse.” Men det besvärande är att det inte gått att hitta en enda punkt i Åströms liv där han bröt med de dunkla föreställningar han omhuldat. Samtidigt som andra världskriget bröt ut hösten 1939 gick han direkt från studentlivet till UD där han inledde en blixtkarriär. Från den tiden var hans strategi att ligga lågt med sina politiska sympatier. I sina memoarer ”Ögonblick” har den annars så minnesgode diplomaten drabbats av partiell minnesförlust och påstår att han ”aldrig varit ansluten till något politiskt parti.” […]

Den s-märkta rashygienen

Rashygienen var en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och ideologin omfattades även av de flesta politiska partierna. Den socialdemokratiska statsministern och folkbildaren Richard Sandler såg sitt eget parti som det mest kallade till detta värv: ”Ja, vilket parti skulle väl vara mer ägnat att uppta de rashygieniska idealen?” Sandler var lärare vid Brunnsviks folkhögskola 1909-17, ledamot av Andra kammaren 1912-17, av Första kammaren fr o m 1919, statssekreterare i finansdepartementet 1918-20, konsultativt statsråd 1920, 21 och 23, finansminister 1920, handelsminister 1925, statsminister 1925-26, utrikesminister 1932, 1936 och 39, chef för SCB 1926-41, landshövding i Gävleborgs län 1941-50, hedersdoktor 1956. I samband med Sveriges första utlänningslag slog en regeringsproposition 1927 fast att ”Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig, oblandad ras kan knappast överskattas.

Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning.” Till de mindre värda raserna räknades bl a judar, svarta och zigenare. […]

Socialdemokrat nominerade Hitler till Nobels fredspris

Den socialdemokratiske riksdagsmannen i första kammaren Erik Brandt nominerade 1939 Hitler till Nobels fredspris: ”Till det Norske Stortings Nobelkomitté: Undertecknad tillåter sig härmed vördsamt föreslå att Nobels fredspris för 1939 måtte tilldelas Tysklands rikskansler och Führer Adof Hitler, vilken enligt miljoner människors uppfattning framför varje annan man i hela världen är förtjänt av denna höga utmärkelse.
Det framgår av autentiska dokument, att världsfreden var i stor fara i september 1938 samt att det hängde på timmar att ett stort europeisk krig skulle utbryta. Den som i detta farofyllda läge räddade vår världsdel från den fruktansvärda katastrofen var utan minsta tvivel i främsta rummet det tyska folkets store ledare, vilken i det avgörande ögonblicket frivilligt avstod från att låta minan springa, ehuruväl han hade fullkomlig makt att släppa loss världskriget. […]

Stefan Löfven (S) och Alliansen med Annie Lööf (C), Jan Björklund (FP), Göran Hägglund (KD) och Anna Kinberg Batra (M) är ingenting annat än en samling hycklare. De menar att Sveriges tredje största parti är brunfärgat och nyfascistiskt. Dessa hycklande partiledare tycks tro att det svenska folket är ovetande om att deras smutsiga brunfärgade historia stinker vida värre än SD:s historia.

Decemberöverenskommelsen kommer alldeles säkert inte att hålla till 2022. Knappast heller till 2018. Inom något eller halvtannat år kommer Överenskommelsen att krascha. Varför? Svar: Demokratins kraft är starkare än de totalitära krafterna.

Läs hela texten Bruna rötter hos Socialdemokrater och borgare

AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,
::

Dela detta!

Den ”humanitära stormakten” som blev en totalitär ”lilleputtstat”

UTDRAG Integrationskatastrofen av Lars Bern:

[…] Sju av riksdagens partier har drabbats av en beröringsskräck när det gäller invandringen som börjar bli till allvarlig skada för den svenska demokratin. Det enda parti som driver frågan är SD som är utsatta för en så rå hatkampanj från övriga partier och i de gamla etablerade medierna, att partiets ledare måst sjukskriva sig. Jag måste fråga mig, hur politiker och journalister som berömmer sig om att vara demokrater och humanister kan bete sig som de gör. Det vore möjligen försvarbart om invandringspolitiken fungerade. Men nu gör den ju inte det och behöver därför inta en framträdande plats i den politiska debatten, så att väljarna får en chans att påverka den förda politiken.

Med Decemberöverenskommelsen har demokratin begränsats i en utveckling mot autokrati och totalitärt politikervälde. Likheterna med Kina är påtagliga

[…] Alliansregeringen hade tidigare en mycket dugande integrationsminister som hette Nyamko Sabuni. Hon var själv invandrad från Afrika och hade givetvis bättre förutsättningar än övriga att förstå problemen. Hon blev dock, med sin stora begåvning och breda erfarenhet, ett hot mot den inre kretsen inom Folkpartiet som därför manövrerade ut henne och ersatte henne med den arketypiska politiska broilern Ullenhag. […]

Antalet s.k. utanförskapsområden i landet har vuxit okontrollerat under hans och Alliansregeringens tid vid makten och vi är på väg att skapa en stor frustrerad bidragsberoende underklass som vi inte sett på snart hundra år.

Vi har fått ett 50-tal förortsområden där kriminella gäng styr och ställer. Polis, brandkår och ambulanser utsätts för stenkastning.

[…] Alliansregeringen hade den dåliga smaken att utropa landet till en humanitär stormakt, trots integrationskatastrofen som snarast är ett tecken på att landet är en inhumanitär lilleputtstat. Detta pinsamma högmod som våra politiker lägger i dagen, jämnar knappast marken för en förstående attityd från våra nordiska grannländer och från övriga länder i Europa, när våra problem börjar gå över gränserna. […]

[K]riminella gäng från svenska utanförskapsområden [kommer] att börja invadera de nordiska grannländerna. Att svenska politiker inte begriper att vi i ett öppet Norden inte kan föra den politik vi gör utan konsekvenser för grannsämjan, är fegt och obegåvat. Det är givetvis bara en tidsfråga innan man börjar stänga gränser i Europa för personer med svenska pass. Vi hör redan starkt kritiska röster mot den svenska politiken i Danmark.

Den ”humanitära stormakten” blev ”en inhumanitär lilleputtstat” i den totalitära stat som utvecklats.

[…]När det gäller integrationen måste den givetvis börja i skolan. Med lite mod skulle vi lätt kunna identifiera de barn och ungdomar som kommer att få problem i skolan, innan problemen uppstått. Dessa elever måste få en grundläggande utbildning utanför den vanliga skolan som ger dem den plattform som är nödvändig för att kunna smälta in i den ordinarie skolgången.

[…]Det börjar bli dags att röka ut den privilegierade politiska adeln ur deras innerstadshålor och tvinga dem att ta sitt ansvar för den situation som de skapat med sina påstått öppna hjärtan.

”Den politiska adeln” har i December-Överens-Kommelsen tagit det slutliga steget in i den totalitära staten. En majoritet av landets valmanskår kommer att agera trots medias politiska maktutövning.

Källa: http://antropocene.se/
och Integrationskatastrofen

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , ,
::

Dela detta!

“När ska (M) landa?” (Fredagsbio)

SVERIGES SKARPASTE POLITIKERSATIR i klassen samhällskritik via video och bildmix hittar vi hos författaren Jan Milld.

Dagens Fredagsbio NÄR SKA (M) LANDA? avslöjar sanningen om Fredrik Reinfeldt och Moderaterna:

Milld satir, fakta och saklighet plockar ned alla (M)-pysslingar från det blå till den karga verkligheten.
APROPÅ 6-klöverns “decemberöverenskommelse”:

“S-toppen Mikael Damberg uttalade sig nyligen i Le Monde om att ”den svenska modellen är i fara”. Dessutom vill cirka hälften av alla moderata kommunalråd minska flyktinginvandringen.

När bostadsbristen, arbetslösheten, bidragsberoendet och kriminaliteten snart når kritiska nivåer kommer verkligheten ikapp även de mest politiskt korrekta tyckarna. Förmodligen kommer vi i framtiden att blicka tillbaka på åren strax efter 2011 som en bisarr och verklighetsfrämmande parentes i den svenska politiken. Det är nog bara en tidsfråga innan flera partier än Kristdemokraterna nyktrar till och återgår till det normala.” ( Insändare i Avpixlat)

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , ,
:: (Updated 28/12 02:26)

Dela detta!

O Helga Natt

O HELGA NATT kallas också Adams julsång. Text: John Sullivan Dwight, musik: Adolphe Adam; svensk text: Augustin Kock; engelsk version: O Holy Night.

O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor.
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.H/T: Jan Milld

GUD BLEV MÄNNISKA… Till försoning och frälsning. Ger frihet. Ger hoppets ljus… HIMLEN HAR LANDAT.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

JESUS född i Betlehem Palestina, återkomst i palestina-arabernas Jerusalem

KYRKOR OCH SAMFUND delar Världssamfundets åsikt att JESUS föddes i Palestina.

När kristenheten firar inkarnationens högtid påminner den Palestinska myndighetens företrädare att Jesus var palestinaarab och Betlehem palestinskt.

Detta innebär att Jesu återkomst skulle ske i ett palestinarabiskt Jerusalem på Oljeberget.

Dagen Författaren och skribenten Olof Amkoff skriver i ett debattinlägg om förhållandet Israel-Palestina följande:

“[D]et är Gud som ligger bakom Israels barns återsamlande till deras förlovade land (Hesekiel 36–37, Jeremia 31:10).

Gud ska två gånger återsamla en kvarleva åt sig från diasporan till det Heliga landet (Jesaja 11:11–12, 14:1–2), varningen mot att dela Guds land (Judéen och Samarien) i Joel 3:2, att de så kallade ”bosättarna” uppfyller Jeremia 31:5, Amos 9:13-15 med flera, att Tempelberget är Herrens boning dit han längtar (Psalm 132:13-14), att Jerusalem är ”den store konungens stad” (Ps 48) och att han bor på Sion (Joel 3:16-17).

”[H]edningarnas förtrampande av Jerusalem” tog slut den 7/6 1967 (Lukas 21:24), att Herren har utvalt Judéen (södra ”västbanken”) som sin arvedel i det heliga landet (Sakarja 2:12), att ”Herren nitälskar för Sion i stor vrede och ska återvända dit” (Sakarja 8:1-3) att Jesus ska återkomma och ”sätta sina fötter på Oljeberget” i den del av Jerusalem som skulle bli huvudstad i en muslimsk (!) stat (Sak 14:4).

[J]udarna har rätt till Judéen och Samarien, det bibliska hjärtlandet, där 80 procent av alla Bibelns händelser utspelade sig!

Texten ovan hittar man i ett debattinlägg där Olof Amkoff undrar om em.kyrkoherde Larseric Nyberg verkligen läst sin Bibel.

Den officiella kyrkan har som bekant den allmänna opinionens syn på Israel och Palestina, dvs. regeringen Löfvens mening.

Olof Amkoffs text i Dagen: Kan inte kyrkoherden sin bibel?.

Från IFI och Jerusalem skriver man: “Israel var i chocktillstånd och kränkt av alla de anti-israeliska gärningar som EU utförde i onsdags – första dagen i hanukka.

Först av allt, så togs Hamas bort från listan med terrororganisationer på grund av ett “tekniskt” problem. Sedan röstade EU-parlamentet överväldigande för att uppmuntra EU-nationer till att erkänna en palestinsk stat.

Slutligen, så samlades de flesta av medlemmarna i Genèvekonventionen för att trä Israel på en påle för de “krigsbrott” som begicks i Gaza under sommaren. Som om det inte vore nog, så presenterades senare den kvällen en resolution för FN:s säkerhetsråd som kräver att fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna ska fullföljas inom ett år, och sedan, innan 2017, ska Israel ha lämnat alla “ockuperade territorier”, med andra ord Judéen, Samarien och Östra Jerusalem, alla delar av det bibliska Israel.”

EXTRA… Överkurs i Israeliana

Se YouTube (03:40): ISRAEL IS AT WAR AGAIN!

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

UPPROP Pastorn, Människoriket, Guds rike; namnlista 380 pastorer

ETT SORGLIGT e-postmeddelande nådde MXp-bloggen vid midnatt. En av bloggens trogna läsare hade läst en insändare i en kristen tidning, Världen idag.

“ALLT STÖRRE FÖRVIRRING. De kallar sig … “Kristna”?
De klarar inte att klart predika Guds Ord: Att ta Korset på sig.
Korset bär man själv.
Lägger det inte på andra.

Snart finns ingenstans, man vill sätta sin fot.

Så skriver alltså en god vän efter att ha läst en debattartikel undertecknat av 380 pastorer.

“Allt större förvirring. De kallar sig … ‘Kristna’?”

“FÖRVIRRING” kan vara en nog så god beskrivning av landets 380 pastorers förhållande till korset.

FÖRVILLELSE är kanske ett än mera sakligt uttryck för svensk kristenhets ledare i frikyrka, kyrka och samfund aktualiserat av det eventuella extravalet 22 mars.

Förvirringen och Förvillelsen aktualiseras av att det tredje största partiet dristar sig att ifrågasätta de sju politiskt korrekta partiernas sätt att hantera asyl- och invandrings-politiken.

Följden av Sahlinismens och Reinfeldts barmhärtighetsevangelium leder till att de ekonomiska resurserna till välfärden kraftigt minskas.

Denna blogg MXp påminde i onsdagskväll om ETT ALLVARSORD inför extravalet.

Ytterst allvarligt är det att de kristna samfunden – med majoriteten av svensk kristenhets ledarskap – prioriterar politisk korrekthet framför Korsets kraft och centrum, där Jesus Kristus är Vägen, Sanningen och Livet.

Att samfunden har lämnat sitt huvuduppdrag att gestalta Guds rike där Jesus Kristus är kungars Kung och herrars Herre är förvillelse och inget annat än nygnosticism med ateistisk humanism som högsta gudom.

Denna humanisms högsta dogm har innebörden att Människan är alltings mål mått och medel.

Allvarsordet är alltså inte bara en politisk inlaga utan detta ETT ALLVARSORD inför extravalet är ytterst en fråga till dessa i debattartikeln namngivna 380 pastorer. Är Människan alltings mål, mått och medel ELLER är Jesus Kristus “Vägen, Sanningen och Livet”?

VILKA de 380 pastorerna är? Se och läs hela den omfattande texten Hjälpa människor på flykt är bland det viktigaste vi kan göra

AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

ETT ALLVARSORD inför extravalet

I VALRÖRELSEN inför ett eventuellt extraval den 22 mars kan det vara på sin plats att lyfta fram en del av texten Ett allvarsord inför höstens val.

Texten cirkulerade på nätet tidigare under 2014 och anges vara skriven av någon “Daniel S”, som dock tycks vara okänd.

Hela texten finns att läsa längst ned [Se hela texten Ett allvarsord inför höstens val (pdf 20 sid)]. Här lyfts en del av texten som är högst aktuell i dessa dagar; inte minst i de konflikter som orsakas av den nya regeringens inkompetens att regera landet.

Många experter menar att statsministern avgår de närmaste veckorna och att det därför inte blir något extraval.

Landets tredje största parti utsätts för en hetspropaganda som till varje pris går ut på att ta död på partiet.

Senaste exemplen är DN:s pravdajournalistik med Niklas Orrenius som spjutspets. DN låter alla tidningens avdelningar och journalister hetsa mot partiet, alltifrån kulturens Maria Schottenius, TV-Johan Croneman, Filmen-Fredrik Strage till Sportens Johan Esk; för att inte tala om den kristna tidningen Världen idag som samfällt hetsar mot partiet med tunga ledare som Stanley Sjöberg och Stefan Swärd.

Utdraget ur texten Ett allvarsord inför höstens val är högst aktuell inför kommande extraval:

När det gäller frågan om hur man bör rösta politiskt så är det viktigt att ha klart för sig att det inte finns något perfekt politiskt parti. Med det sagt, så behöver det också sägas att det enda svenska politiska parti som idag står upp mot det antikristliga angreppet mot vårt land via islamisering och multikultur är Sverigedemokraterna (SD).

l dag smutskastas SD ofta hårt från kristet håll, vilket gjort många kristna tveksamma till partiet. Medan det många gånger är acceptabelt att företräda de mest extrema vänsterorganisationer och muslimska terroristorganisationer, utmålas däremot sverigedemokrater oftast som rasister som det tycks vara tillåtet att bekämpa med vilka medel som helst. Det är därför viktigt med en saklig information om vad partiet egentligen står för.

För det första, behöver det fastslås att även om man kan hitta inslag av nynazism i SDs upprinnelse, så är SD idag definitivt inte ett nazistiskt parti. Ingen av dagens ledare inom SD var dock involverade i partiet vid den tiden och partiet har idag antagit en policy av nolltolerans mot våld, rasism och all form av totalitär och odemokratisk ideologi. Inget politiskt parti är rent från fördomar och det finns säkert människor med rasistiska och främlingsfientliga uppfattningar som både röstar på SD och är aktiva inom partiet på lokalplanet.

Men att använda nazist- eller fascistkortet mot SD som parti är helt felaktigt. Nationalism och fascism är två olika saker. Det mest utmärkande draget för fascism liksom nazism är att de förespråkar odemokratiska metoder och våld. Politiskt våld ökar idag i Sverige på ett mycket oroväckande sätt. Polisens hotbild visar att faran finns primärt från vänsterhåll, inte från extremister på högerkanten och absolut inte från SD. Inget annat politiskt parti har utsatts för mer politiskt våld än SD. SD är ett helt demokratiskt parti som tar avstånd från all form av politiskt våld faktiskt mer radikalt än något annat politiskt riksdagsparti idag i Sverige.

För det andra, är SD inte ett rasistiskt eller invandrarfientligt politiskt parti. Man förespråkar inte alls ett stopp för all invandring till Sverige som även kristna ledare ibland felaktigt påstår. En stor del av SD’s medlemmar utgörs av invandrare. SD vill däremot minska den extrema och destruktiva invandringen till Sverige som mångkulturalisterna förespråkar, ner till en genomsnittlig europeisk nivå. SD har i princip samma politiska uppfattning i invandrarfrågan som i stort sett alla politiska partier i Sverige hade före Olof Palme.

SD arbetar för att minska antalet aborter i Sverige och har lagt fram flera lagförslag om detta sedan de kommit in i riksdagen. SD var de enda som röstade mot förslaget om slopad samvetsfrihet för vårdanställda angående medverkan i aborter, vilket strider mot en EU-konvention. KD valde att lägga ner sina röster hellre än att rösta med SD.

SD är det enda partiet som vill sänka abortgränsen från nuvarande 18 veckor till 12 veckor. KD’s ordförande Göran Hägglund har klart sagt ifrån att dagens abortlagstiftning är bra som den är och ska inte ändras. Kampen mot denna abortlag var en gång i tiden en av huvudorsakerna till att KD bildades. Företrädare för organisationen Ja till Livet är inte längre välkomna att driva sin politik i KD eftersom den strider mot partiprogrammet.

SD står frimodigt upp för Mellanösterns enda demokrati Israel. SD var det enda partiet i riksdagen som röstade mot förslaget att uppgradera PLO’s status i Sverige till ambassadnivå.

SD värnar om familjen och vill prioritera den. Det är det enda partiet som på allvar vågar stå upp mot den militanta feminismen, vilken idag har ersatt vänsterns kamp mot klassamhället med kampen mot kärnfamiljen. SD’s riksdagskvinna Margareta Larsson har sagt: ”Sverige behöver en fredstid för att lappa ihop sina krigsskadade efter feministernas skoningslösa härjande, och där man ges tid att sörja de barn, kvinnor och män som dukat under i det svenska könskriget.”

SD är det enda partiet i Sverige som vågar varna för faran med den militanta islamismen. Den nya ekumeniken med dess falska enhet under påven har tystat många som idag borde vara profetröster i vårt land i denna fråga. Det är idag i Sverige som det står i Jesaja:
”Väktarna är alla blinda, de märker ingenting. Stumma hundar är de, som inte kan skälla, de ligger och dåsar, de älskar att sova.” (Jes 56:10)

SD vill värna om ett gott samarbete mellan Europas nationer men vänder sig mot EU’s överstatlighet. Detta är en sund politik enligt riktlinjerna i Guds ord, som talar om att Gud skapat nationerna och varnar för den överstatlighet som antikrist kommer att införa.

SD är faktiskt det enda politiska partiet i Riksdagen som konsekvent tar avstånd från politiskt våld. De är med andra ord det enda helt icke-fascistiska politiska partiet i Riksdagen. Alla de övriga partierna säger också att de tar avstånd från politiskt våld, men i praktiken är de alla, inklusive KD, tragiskt inkonsekventa på detta område eftersom de samtidigt ställer upp i manifestationer liknande den som hölls i Stockholmsförorten Kärrtorp den 22 december, 2013, vilken arrangerades av vänsterextrema organisationer som hyllar politiskt våld och även förde fram detta budskap under själva manifestationen.

Enligt en opinionsundersökning gjord av Novus hösten 2013, anser det svenska folket att SD har Sveriges bästa invandringspolitik[1]. Ändå är det framför allt denna politik som gör att media och politiker anklagar SD för rasism och gör allt för att utesluta dem ur den politiska processen.

När detta är sagt så, är det viktigt att påpeka att SD inte är ett kristet parti. Det är ett nationalistiskt parti som värnar om Sveriges kristna kulturarv. Somliga vill framställa detta som att det därmed är ett antikristligt parti. Det är precis tvärtom.

De som väljer att rösta på andra partier än SD, behöver ställa krav på sina respektive partier att deras politik ändras på dessa viktiga frågor eller att de ändrar sin odemokratiska inställning mot SD. Sunt politiskt kurage innebär att man måste kunna samarbeta i sakfrågor som är gemensamma, annars sviker man sina väljare.

Se hela texten Ett allvarsord inför höstens val (pdf 20 sid).

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , ,
::

Dela detta!

Söder gjorde fel – Men vad var det som faktiskt var fel?

Media på högvarv. Söder i DN, på TV, i Radio. Drevet i full gång.

Söder gjorde fel. Men vad har han gjort? Här är fakta…

Läs om det faktiska felsteget

Felet är Dagens Nyheters. DN anställde Niklas Orrenius som politisk propagandist. Köpte honom från Sydsvenskan 2012. Rikslikaren Dagens Nyheter utnyttjar sin mediamaktsposition med den gamla sortens Pravda-journalistik.

REFERENSER DN: Intern kritik mot Söder, DN: Partiernas krav på Söder – Avgå som talman, DN: Den leende nationalismen, DN: Ulf Lundell till angrepp på SD,
AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , ,
::

Dela detta!

Julia Caesar-kommentar “‘Alla är lika’ – med 2 armar 2 ben 1 huvud”

JULIA CAESAR skriver i Söndagskrönikan “Tjugotre förlorade år” vilket föranleder Dannie att göra följande kommentar:

“De tror att alla människor är lika” …rent biologiskt stämmer ju detta (2 armar, 2 ben, 1 huvud), men där stannar också likheterna mellan människorna på jorden. För sen tillkommer det andra utmanande olikheter för globalister, såsom att olika folk har differentierade språk, kultur, historia, traditioner, religion, etcetera, något som oftast är ganska djupt rotat bland olika folkslag. Enklaste sättet att utrota detta problem är väl om Sverige förbjuder all vidare forskning inom socialantropologin.

Men de är gamla kosmopoliter, som pläderar för världsmedborgarskapet. Miljöpartiet (i stark konkurrens med många kulturjournalister) är väl de som hårdast driver denna utopiska tes… tillsammans med andra politiska idéer kring kön (eller könlöshet) och sexualitet som man strider hårt för, redan från dagis, som HBTQ frågor, nyord som hen, för man får ju inte glömma genusperspektivet, speciellt om Sverige ska ha ett ickevåldsförsvar…. Sen kanske det kan bli lite problem i verkligheten, när exempelvis hårt troende muslimer i IS ger ut skriftliga guideböcker med våldtäkts-instruktioner mot alla icke muslimska kvinnor, som kan tas som sexslavar. (Vilket kan vara, ur en ren islamsk kontext, en helt rimlig tolkning (tafsir) av “fredens religion” grundmanual koranen se surah 4.34, för vissa muslimer).

Det verkar dock inte som IS frågat Feministiskt Initiativ om lov, men eftersom FI inte protesterar högljutt från barrikaderna är det säkert okej… När dessa fantastiska människor kommer tillbaka till Miljöpartiets öppna och välkomnande Sverige efter sin semester-jihad, kan det borga för ännu mer “spännande möten” bland människor som bokstavligen är gående tickande bomber redo att när som helst brisera i islamisk kärlek med överraskningssex riktad (enligt handboken) primärt mot svenska icke-muslimska flickor. Är faktiskt mest genuint förvånad att kvällspressen ens vågar ta upp det här med IS och deras nya skriftliga våldtäktsguider.

Men kör vidare på sjuklöverns gemensamma politik, och nu är det väl dags att bevisa den fungerar, genom att accelerera? Börja därför med att lova att ta in minst 1 miljon Syrier till enbart 2015. Underlätta genom att låta dessa (i enlighet med lagd riksdagsmotion från Abir Al-Sahlani (C) att söka asyl direkt på svenska ambassaden, skapa sen en luftbro (primärt för förföljda och krigsskadade manliga muslimer, skicka tillbaka de kristna som Migrationsverket visat sig vara väldigt duktiga på), placera sen asylanterna i dominerade etniskt svenska enklaver i huvudstäderna, såsom Södermalm, Nacka, Täby, Danderyd, Bromma, Lidingö, etcetera.

Gör som Reinfeldt, titta från luften, se där, hela Djurgården är en tom grön oas. Saknas det bostäder? Köp in tillfälliga byggbaracks-lägenheter, finns det hjärterum osv… så ska det nog funka. Hillevi Larsson (S) kan säkert inhysa en palestinsk-syrisk klan flyktingar i sin privata bostad för att föregå med gott exempel. Och tänk så många arbetstillfällen detta kan generera, rena vinstlotter i ett gigantiskt ekonomiskt uppsving nu när statsskulden skenar.

Men genomför gärna detta löfte innan valet 2015 så alla inskränkta och oupplysta svennebanan-skattebetalare kan få bli riktigt tacksamma över direktimporterade kulturmöten i sina annars så privilegierade men alltför instängda och tråkigt nersläckta områden.

KÄLLA: Kommentar Dannie i Julia Caesars Söndagskrönika Tjugotre förlorade år, Snaphanen.

Denna Julia Caesars Söndagskrönika med sin historik om den dramatiska svenska asylpolitiken är en text (vilken likt alla andra hennes invandringskritiska krönikor) som inspirerar till ett stort antal kommentarer.

Kommentaren i texten ovan är skriven av Dannie (som också tidigare skrivit många texter i den “gamla” MXp-bloggen).

Fundera gärna vidare på historiken i Julia Caesars text Tjugotre förlorade år

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,
::

Dela detta!