Islam och sharia har tolkningsföreträde och tystar demokrati och yttrandefrihet

Mona Walter från Somalia blev kristen. Efter dödshot går hon under jorden. Berättar i SVT/Västnytt:

Mer än en myt, Erik Ullenhag – Debattartikel i Dagen (17/7)
Går under jorden efter islamkritik – Dagen (29/7)

H/T: Grey

Är du muslim och blir kristen och dessutom framför islamkritik som Mona Walter, då är dina dagar räknade.

Är du inte muslim och enbart framför islamkritik i kommentarer (utan ett uns av hat) i Israel i Sverige eller i Avpixlat, så är du extremist och rasist.

Är du inte muslim och framför islamkritik – som t.ex. utgivaren av MXp2.se – stämplas du av makthavande media och politiker som rasist.

Tidskriften Expo – som blivit svenska makthavares yttersta myndighet om vad som är demokrati och yttrandefrihet – behöver inte läsa en enda bloggpost i MXp2.se utan bara se bloggens högerspalt för att stämpla utgivaren som rasist, extremist och främlingsfientlig.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

Vad säger Bibeln om Israels gränser

Bibeltexter som anger Israels gränser:

* 1 Mosebok 15: 18:21
* 1 Mosebok 17:7-8
* 2 Mosebok 3:14-17
* 2 Mosebok 23:31
* 4 Mosebok 34:1-12
* 5 Mosebok 34:4
* Josua 1:4-5
* Josua 13:1-7
* Josua 14:6-15
* Josua 18:8-21:4
* 1 Kungaboken 8:65
* Jesaja 27:12
* Jesaja 49:19-20
* Hesekiel 47: 13-20
* Hesekiel 28:24-26
* Hesekiel 36:22-38
* 1 Mosebok 15:18-21
* Amos 1:6-8
* Jeremia 49:28-33
* Jesaja 17:1-3
* Jeremia 49:23-27
* Amos 1:3-5

H/T: PortSalut

“STÄMMER DENNA KARTA?” frågar sig en och annan. Inför Bibelns texter om Israels gränser frågar sig dessutom många: “KAN BIBELNS TEXTER VERKLIGEN STÄMMA?”

Denna världens politiskt korrekta makthavare med politiker och media ställer ifrågasättande samma frågor: Den kartan kan ju inte stämma! Bibeltexterna kan ju verkligen inte stämma!

Vi är en inte ringa skara som om kartan säger: STÄMMER! och om Bibeltexterna säger: Om det är något som stämmer, så nog är det texterna i Skriften.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , ,
::

Dela detta!

Hamas och Gaza

Terrorgruppen HAMAS är alls inte bara som man säger en s.k. “motståndsrörelse”. Dess syfte är att utplåna judafolket, varenda jude.

 ...

LÄS artikeln “Hamas och Gaza”

av Holger Nilsson

ISRAEL har under lång tid utsatts för raketbeskjutning… Hur skulle det vara om vårt land och folk besköts med tusentals raketer. Om Rysslands Putin hot mot Gotland och Sverige betyder radikala åtgärder av riksdag och regering, skulle vi inte stillatigande bara acceptera ett bombardemang med 1000-tals raketer mot land och folk…

AKTUELLT: Expressen: Hamas är arvtagare till Hitlers arabiska vänner, AB: Ny raketbeskjutning, DN: PRESSUPPROP Tala tydligt till Putin, DN: Anne Ramberg har inte tolkningsföreträde, Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

Förbundskansler Angela Merkel försvarar Israel i Hamas-Gazakonflikten

ANGELA MERKEL intervjuas 18 juli i Deutsch Türkisches Journal:

H/T: Ban Koran

Angela Merkel och Tyskland försvarar Israel – vilket Barack Hussein Obama inte gör – när hon deklarerar “Vi är på Israels sida”; tvärtemot vad vänstern och media basunerar ut. Sveriges regeringsföreträdare Reinfeldt och Bildt lierar sig hellre med Hamas än med Mellanösterns enda demokrati…

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , ,
::

Dela detta!

Svensk reflektion: “Schweiz – ett föregångsland?”

Gå till Göran Lundboms blogg och läs hans text om Föregångslandet Schweiz

Är Sverige en ‘humanitär stormakt’ eller är “Ökade konflikter genom segregering, utanförskap, hedersproblematik, inkompatibla värdesystem (t.ex. islam/sekulära jämlikhetsvärden), svenskhat och förakt, en extremt betungande ekonomisk kostnad genom t.ex. långvarigt bidragsberoende och arbetslöshet (ca 215 miljarder/år enligt docent Jan Tullbergs nya beräkningar) helt enkelt saker som svenskarna måste hacka i sig.”

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

Israels Operation mot Hamas i Gaza

Hamas-Video med lögnpropaganda från Gaza

MERA om Hamas lögnpropaganda

(Klicka på Full Screen i Stakelbeckvideon:)

Målet för Hamas är att utrota varje jude. Och… omvärlden stöder Hamas. För Israels del vore det enda radikala att återta Gaza…

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , ,
::

Dela detta!

SOMMAR med Ingrid Carlqvist – Viktigaste Sommarvärden av alla 2014

DISPATCH INTERNATIONAL: “Förre chefredaktören för tidningen Resumé, Viggo Cavling, föreslog för några veckor sedan att Sommar i P1 borde ta in andra röster än de samstämmiga och politiskt korrekta som nu fyller radion. Han nämnde Ingrid Carlqvist på Dispatch International och Mats Dagerlind på Avpixlat som intressanta namn.

Då Sveriges Radio inte är intresserat av röster som skulle utvidga den så kallade åsiktskorridoren, kommer detta aldrig att hända. Därför gjorde Dispatch Internationals chefredaktör det på egen hand. Här är Sommar med Ingrid Carlqvist”:

H/T: Sommar med Ingrid Carlqvist

P1:s alla Sommarvärdar i all ära. Men den viktigaste Sommarvärden av alla 2014 är Sommarprataren Ingrid Carlqvist. Hon avslöjar den svenska åsiktskorridoren. Carlqvist skulle aldrig skulle få komma till tals i P1:s Sommarprogram. Därför är hon Sommarvärd i egen kanal, Dispatch International.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

Det svenska åsiktsförtrycket och sanningen om massinvandringen

Se Insändaren Olle Ljungbeck “Upprop mot åsiktsförtrycket och massinvandringen”

H/T: Grey

Att massinvandringen strider mot Grundlagen torde vara klart, eftersom Sveriges folk inte fått ge uttryck för sin mening… Till sist måste massinvandringen begränsas till allra högst 10 000 per år. Om inte kommer islamismen att ta över allt vad demokrati innebär.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

FJORDMAN: Varför är detta inte svek? (Om politikerna och massinvandringen)

Det avfärdas som “galen konspirationsteori” om man föreslår att västerländska politiska eliter aktivt stödjer islamiseringen av Europa och västvärlden. Ändå kan man hävda att detta inte alls är en konspirationsteori – eller bara en teori – utan en faktisk iakttagelse.

Ju fler muslimer och människor som kämpar för islamiska idéer som importeras till ett samhälle, desto mer islamiskt inflytandet kommer det att finnas i samhället. Detta är grundläggande logik: Om man importerar ett stort antal muslimer till ett land, får man mer islamisering. Det är ganska självklart egentligen.

Så låt oss ställa en enkel fråga: Har västerländska regeringar verkat för att många muslimer ska bosätta sig i västvärlden? Ja eller nej? Svaret är självklart ja, eftersom vi ser vad som sker runt omkring oss. Västerländska myndigheter har i årtionden varit i färd med att importera ett stort antal muslimer till våra länder. Eftersom fler muslimer betyder mer islam innebär detta att västerländska myndigheter aktivt stödjer en gradvis islamisering av våra länder.

Om du tycker att detta är en provokativ observation, så ställ då följande fråga till dig själv: – Om västerländska politiska eliter, styrande myndigheter och massmedier verkligen invänder mot den växande muslimska närvaron i våra samhällen, så exakt vad gör de för att stävja denna tillväxt bortsett från vissa för det mesta symboliska gester?

Så länge de inte gör något betydande för att stoppa eller minska den muslimska invandringen är de i själva verket för en fortsatt gradvis islamisering av våra länder. Det finns inget annat sätt att uttrycka det.

VAD KAN GÖRAS?

Ett hårdfört alternativ kan vara att uttryckligen säga att islamisk kultur är oförenlig med vår kultur. Det skulle innebära att muslimsk invandring till alla europeiska och västerländska länder omedelbart och permanent stoppades. Detta kommer dock sannolikt att uppfattas som alltför provocerande av många människor.

Ett mer rimligt alternativ skulle kunna vara att säga att medan å ena sidan många muslimer skulle vara goda människor som individer, är å andra sidan den islamiska världen för närvarande i ett sådant tillstånd av oro och turbulens att vi måste skydda våra egna samhällen så mycket vi kan. Det är därför tråkigt att meddela att vi på obestämd tid måste avbryta invandring från denna del av världen.

En ännu mer moderat lösning skulle kunna vara att inte säga något alls om muslimer eller islam. Västerländska regeringar kan helt enkelt konstatera att vår del av världens befolkning fortsätter att snabbt minska. Dessutom har vi gott om problem att själva ta itu med. Arbetslösheten i flera sydeuropeiska länder är över 20 %; med ungdomsarbetslösheten mer än 40% på vissa platser. Det är inte rimligt i denna situation att importera miljontals fler människor när vi inte kan erbjuda arbete till dem som redan är här.

Med de sociala problemen och skyldigheten att ta hand om dessa måste vi först se till att få ordning på vårt eget hus. Samtidigt som vi inte alls hyser något agg mot andra folk och nationer måste vi tyvärr meddela att vi kommer att behöva avbryta storskalig invandring från varje del av världen tills vi har fått ordning på vårt eget hus igen.

Det är möjligt att förstå varför västerländska myndigheter av praktiska skäl inte väljer det konfronterande tillvägagångssättet och att staten öppet talar om att den islamiska kulturen är oförenlig med vår kultur. Men det är mycket svårare att förstå och acceptera varför västerländska regeringar inte kan välja ett av de två andra alternativen.

De kan helt enkelt konstatera att på grund av den turbulens som finns i många delar av Mellanöstern och den muslimska världen, måste vi vidta åtgärder för att skydda våra gränser mera tydligt. Om vi måste dra oss tillbaka från vissa naiva konventioner om mänskliga rättigheter i syfte att återupprätta en effektiv kontroll över våra nationella gränser, då måste vi göra det.

Vidare fortsätter procenttalet av Västvärldens befolkning och den globala ekonomin att snabbt krympa. Vi är inte starka. Dessutom har vi olika nationella kulturer som vi också vill bevara. Våra länder är hemländer av olika folk med en gemensam historia – med behov som tillfredsställs av shopping och mänskliga rättigheter.

Från och med idag har detta också blivit ett akut säkerhetsproblem. Storbritannien kommer att känna konsekvenserna av inbördeskriget i Syrien och uppkomsten av islamisk extremism inom sina egna gränser för “många år” framöver uppger under juni 2014 en expert på terrorismbekämpning. Samtidigt säger den fd MI6-chefen för global terroristbekämpning Richard Barrett till BBC att det var “uteslutet” för säkerhetstjänsten att följa alla de muslimer som hade kämpat utomlands i konfliktområden som Syrien, när de återvänder. Det finns helt enkelt för många av dem nu.

Liknande varningar kan höras från säkerhetstjänsten i Tyskland, Frankrike och andra nationer. Tusentals muslimer som är EU-medborgare – från länder så olika som Italien och Danmark – tros för närvarande vara jihadistfighters i Syrien, Irak, Somalia och andra ställen. Några av dem dör där. De som återvänder är dock ofta mer militanta än de var innan.

Även om inte alla av de återvändande jihadisterna blir inhemska terrorister i västvärlden, så är det mycket troligt att en del av dem kommer att bli det. Vissa militanta muslimer kommere tillbaka stridshärdade och med ökad kunskap om hur man dödar dem som de anser otrogna. Det är nästan oundvikligt att några av dem kommer att besluta sig för att utsätta oss med dödliga attacker. Denna process har redan inletts.

Men trots allt detta fortsätter denna storskaliga muslimska invandring till Västeuropa och Nordamerika som om ingenting har förändrats. Detta är helt oacceptabelt. Även outbildade lastbilsförare som jag talat med ser tydligt att vi inte kan fortsätta att importera många potentiella muslimska jihadister från utländska konfliktområden.

Man måste räkna med att förment intelligenta och välinformerade personer i maktpositioner också ska kunna se detta. Är de anmärkningsvärt dumma eller har de förblindats av den fanatiska anslutningen till en ideologi av öppna gränser, massinvandring och upplösningen av nationalstater? Oavsett anledning är resultatet oacceptabelt.

Det utgör ett massivt svek mot västerländska medborgare att fortsätta denna misslyckade invandringspolitik. I själva verket skulle tuffare termer än “svek” kunna användas.

Ja, stor skada har redan skett på grund av årtionden av idiotisk politik, men det är ingen ursäkt för att inte göra någonting. När brandkåren kommer till ett hus som brinner, drar de inte slutsatsen att de inte kommer att göra något och bara låta tt göra något och bara låta hela staden fatta eld. De försöker att begränsa skadan så mycket som möjligt.

Om skadebegränsning är det enda vi kan göra nu, så låt oss åtminstone göra det. Varje steg vi tar i dag för att minska fortsatt inflöde av islam-relaterade problem innebär färre eller mindre problem för våra efterkommande att hantera i framtiden. Vi är skyldiga dem att göra vad vi kan.

Vi kan inte basera framtiden för vår frihet, säkerhet och välstånd på önsketänkande. Jag håller fast vid att jag inte tror att islam kan reformeras, åtminstone inte om man med “reformerat” menar något som är fredligt, baserat på sekulära lagar, respekterar yttrandefrihet och samexisterar på samma villkor som andra religioner. Jag skulle vara mycket glad över att ha fel i detta avseende. Tyvärr finns det inte mycket som för tillfället tyder på något sådant.

Trots talet om ett “Euro-Islam” finns det få tecken på europeisering av islam, men massor av tecken på en gradvis islamisering av Europa. Det finns heller inga övertygande tecken på en allmän liberalisering av den islamiska världen. Tvärtom är repressiva och aggressiva versioner av islam på uppgång från Malaysia till Turkiet. Icke-muslimer sätts under allt större tryck i många länder med muslimsk majoritet. I ett antal fall har de i stort sett utplånats av våld. Samtidigt har oron för våld i delar av den islamiska världen spridit sig till andra regioner.

Det är djupt oansvarigt av västerländska politiska ledare i en sådan situation att fortsätta storskalig invandring från instabila muslimska samhällen. Våra städer bör inte förvandlas till slagfält för Mellanösternkonflikter.

Allvarliga åtgärder måste omedelbart vidtas för att stoppa den fortsatta tillströmningen av radikala muslimer och potentiella jihadistfighters. Om västerländska regeringar och politiska ledare misslyckas med detta, då misslyckas man med att skydda sina länder och upprätthålla sina grundläggande arbetsuppgifter för sina medborgare. De bör ställas till svars för detta misslyckande.

Texten ovan påminner bland annat om att majoriteten av parlamentsledamöterna i EU och Sverige totalt bortser från islamiseringens negativa effekter som följer på massinvandringen.

Denna utveckling illustrerar sannerligen hur nationers demokrati ersatts av politikernas autokrati.

H/T: Gates Of Vienna

Översättning till svenska av MXp/Dag Selander

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,
::

Dela detta!