The Truth Hurts – Sanningen om Sverige och svenska myndigheter

VIDEON nedan visar oss riksdagsledamoten Julia Kronlid (SD) i en lobbysituation med Yonathan Avner Ben Yisrael om Sveriges förhållande till Israel.

Sanningen om Sverige och dess myndigheter är att landet är politiskt korrumperat.

* Biståndsmyndigheten SIDA är korrumperad i dess ensidiga stöd till Palestina. Biståndet måste stoppas helt “Inga mer svenska skattepengar till Palestina” som herr Yisrael uttrycker sig.
* Sveriges ambassad i Israel i Tel Aviv ska förläggas till Jerusalem.
* Palestinas ambassad i Sverige måste stängas eftersom Palestina inte är egen stat.
* Svenska kyrkan är en korrupt organisation med sitt politiska stöd till palestina, palestinier och palestinska organisationer.
* Pro-palestinsk utbildnings- och informationsmaterial av den “svenska vänstern” måste stoppas.
* Stödet till BDS-rörelsen att bojkotta Israel måste upphöra.
* Palestinier ska inte längre kunna åberopa flyktingstatus.

The Truth Hurts – Sanningen om Sverige och dess myndighetsutövning gentemot Israel och palestinaaraberna

H/T: PortSalut. Se: Blueshift, Blueshift: Breaking News

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , ,
::

Dela detta!

Hemlösheten i Sverige – Supervalåret 2014

Mikael Wiehes “Bara en hemlös” i hans tolkning av Bob Dylans “Only a Hobo”:

– Jag tog mej en runda på stan där jag bor
Då såg jag en hemlös som låg i en port
med ansiktet nersmort av lera och grus
Där måste han ha legat sen kvällen förut

Bara en hemlös och nu är han död
Ingen kan längre höra hans bön
Ingen som minns hur han svalt eller frös
Bara en hemlös och nu är han död

En tidning som täcke mot kyla och regn
En gatsten som kudde, trottoaren som säng
Ansiktet märkt av hur livet gått fram
Några hoptiggda slantar låg kvar i hans hand

Bara en hemlös och nu är han död…

Jag undrar hur det känns när ens liv går på grund
Att kisa mot världen från en bottenlös brunn
Att bli som ett ök som knappt kan asa sej fram
Att leva på gatan och dö utan namn

Bara en hemlös och nu är han död… Mikael Wiehe, Bara en hemlös

MIKAEL WIEHE uppfattas givetvis som den vänsteraktivist han är. Det må så vara. En blogg som denna – MXp – med klar vänster-och socialistkritik kan dock inte annat än bejaka Wiehes skildring av svensk hemlöshet.

ETT konkret exempel på svensk hemlöshet skildras i bloggen Nils Gunvér skriven av Nils Gunvér. Skildringen är ett skrämmande exempel på svensk omänsklighet i kommuner och landsting.

Jag tänker be för Sverige är Simon Ådahls bön för landet:

Den svenska hemlösheten är alls inte bara Rumäniens tiggande romer… utan tusentals hemlösa sovande under broar… men också alla kommunernas och landstingens hemlösa likt fallet Nils Gunvér…

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

Pat Condell: “Sweden Goes Insane” – Video (04:20)

Pat Condell levererar skarp kritik mot den svenska politiska klassen

“Sweden Goes Insane” säger han. – Man bedriver ett krig mot det fria ordet och yttrandefriheten. – Politiker döms till böter för kritik mot islam. – Ny svensk lag kommer att kriminalisera människor för att kritisera massinvandring. – Döden för yttrandefriheten i Sverige.

I Sverige innebär demokrati att tysta människor som du inte håller med. – Våldsamma vänsterligister verkar med godkännande av den svenska regeringen och media. – Somalisk journalist säger att politiskt korrekta media gör Sverige “farligare än Mogadishu”. – Sverige toppar den europeiska våldtäktsligan. – Sverige, Ett ​​våldtaget land. – Svensk mångkulturalism går snett.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , ,
::

Dela detta!

Kyrkan om halal och islamisering

Kyrkoherden Eric Woods i Sherbone talar ut om halalifikation och islamisering genom att fördöma “invasionen av halalkött” och reagerar mot “den smygande islamiseringen av vårt land”.

Skulle kyrka och frikyrkor i Sverige kunna tala om halalifikation och islamisering?

Givetvis inte. Den officiella kyrkan och frikyrkosamfunden delar samhällets världsbild. I Sverige skulle Sherbornekyrkoherden Eric Woods bli avsatt av domkapitel och biskop.

H/T: Bare Naked Islam

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

BILL WHITTLE om Ingrid Bergmans Gasljus och Obama’s Gaslighting

FILMEN Gasljus (på engelska Gaslight) med INGRID BERGMAN från 1944 ses här i en trailer (01:50) som en introduktion inför Bill Whittles video om Gaslighting nedan…

BILL WHITTLE om Gaslighting:

Om Obamas Gaslighting gäller USA:s halva befolkning torde också samma Gaslighting gälla för svenska folket som saknar den politiskt korrekta världsbilden om Sverige

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,
::

Dela detta!

ISLAM Hur man korrekt slår sin fru

“MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen.” (Sura 4, vers 34)

Mannens plikt att “disciplinera” sin hustru genom att slå henne

VARFÖR och NÄR gäller det “handgripliga” agerandet?

Det sägs att först måste man tillrättavisa. Om det inte fungerar måste kvinnan bestraffas att vara ensam i sängen. Hjälper inte det slår han.

Intervjun ska klart tjäna syftet att lugna alla som ser kritiskt på mannens rätt att slå sin fru i islam. Särskilt människor i väst.

 
Man nämner ett antal saker som man inte får göra när man slår sin fru. Han får inte bryta hennes ben eller skada henne, eller skada hennes tänder eller hennes ögon. Och inte fler än tio slag.

 
De flesta människor i Väst tänker att om det verkligen är nödvändigt att betona hur att slå måste något vara absurt fel.

 
VARFÖR och NÄR? SVAR: när kvinnan vägrar att ligga med mannen och ge honom sina sexuella tjänster…

Intervjun ger en inblick i en värld som många i Väst inte vet om.

H/T: Den korte Avis

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , ,
::

Dela detta!

Man säger att hederskultur inte finns… Hederskulturen förnekas av riksdag och riksdagsledamöter…

Foto Muslimska friskolanHEDERSKULTUR är ämnet för artikeln nedan. Till landets invandringspolitik hör att hederskultur är inte något som hör till kultur och religion utan något som enbart hör till individuella undantagsfall.

Bild t.h. Foto IC-center, Malmö, i bloggen Muslimska friskolan

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Men inte för alla barn. Tusentals flickor i Sverige och andra länder i Väst ser fram emot sommarlovet med skräck, ångest och ont i magen. När vårterminen närmar sig sitt slut börjar flickor försvinna. Plötsligt står deras skolbänkar tomma. Invandrarflickor tas av föräldrarna med till sitt gamla hemland och gifts bort, oftast med en kusin. Sommarlovet efter åttonde klass är extra kritiskt – då har flickan i allmänhet hunnit bli könsmogen och ses inom hederskulturen som en vandrande högriskzon som snabbt måste tvingas in i ett äktenskap medan hon fortfarande är oskuld.

På en av Rosengårds skolor i Malmö gör man under ett läsår bedömningen att fjorton högstadieflickor är på väg att bli bortgifta. De yngsta går i sjunde klass och är alltså 12-13 år gamla. Till hösten dyker de upp med sina män men blir i många fall snabbt gravida och slutar skolan.

Läs om svensk politik och hederskultur: SVEKET av Julia Caesar på Snaphanen

Sveket mot kvinnor, sveket mot kvinnors människovärde, sveket mot demokratins grundläggande fri- och rättigheter, detta svek är majoriteten av svenska riksdagsledamöter skuld till.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , ,
::

Dela detta!

Jihad har blivit “lika kanadensisk som lönnsirap”… och lika svensk som köttbullar?

EN KANADENSISK UTLÄNDSK JIHADIST i Syrien hånade i onsdags den “onda , despotiska och sionistiska Harper-regeringen” och hävdade att den höll på att förlora kampen mot extremism och att jihadkampen höll på att bli “lika kanadensisk som lönnsirap” (jämför “amerikansk som äppelpaj” eller “brittisk som afternoon tea”).

“Vi vet mycket väl att för varje enstaka förlust som Tarek Fatah eller Mubin Shaikh vinner vi hundratals modiga Damian Clairmont och Andre Poulin som är villiga att offra allt för Allahs skull” skriver Abu Dujana al – Muhajir i en bloggpost.

Har Jihad och extremismen blivit lika vanlig som svenska köttbullar?

I Kanada påstår jihadister – ute på heligt krig i Syrien – att jihad är lika vanligt i Kanada som kanadensisk lönnsirap. Man dödshotar Kanadas premiärminister Stephen Harper och hans regering. dödshoten riktas också mot en islamkritiker som Tarek Fatah och CSIS kontraterroristen Mubin Shaikh.

Och Sverige? Har jihadextremismen blivit lika vanlig som svenska köttbullar. Svenska jihadister vare sig de är aktiva i Syrien, Sudan eller verksamma i Sverige i kulturell jihad har blivit så svenska som bara svenska köttbullar är. Tänka bara på veckans tingsrättsdom för hets mot folkgrupp:


Kommentar videoklipp (13 min):
Richard Jomshof om domen mot Michael Hess

Det kulturella Jihad-kriget i Sverige är således lika svenskt som svenska köttbullar. Följden av tingsrättsdomen kan ju komma att inverka på yttrandefriheten i Sverige.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om:
, , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

The Story of Mohammed av Harry Richardson – Hela boken gratis på nätet

VARFÖR SKULLE EN ICKE-MUSLIM vilja läsa historien om Muhammed? frågar HARRY RICHARDSON författaren till boken The Story of Mohammed.

För många västerlänningar är Muhammed en självutnämnd profet som dog för mer än 1300 år sedan i en avlägsen del av världen. Under sitt liv skapade han en religiös och politisk rörelse som kallas islam , som en fjärdedel av världens befolkning tillhör och som i särklass är världens snabbast växande religion.

HARRY RICHARDSON skriver i bokens inledning: “Efter att ha studerat islamisk doktrin och historia insåg jag snart att nästan allt av vad som förmedlas till oss angående islam , dess mål och dess inverkan på de handlingar och övertygelser av muslimer är helt fel. Denna brist på förståelse har varit den grundläggande orsaken till fasansfulla politiska misslyckanden inom områden som “kriget mot terrorismen”, Mellanösternpolitiken , den arabisk – israeliska konflikten etc. som tenderar att dominera vår dagliga nyhetscykel.

Det är också tydligt att orsaken till dessa misslyckanden är en nästan total brist på kunskap om läran om islam finns bland alla delar av det västerländska samhället, från politiker, akademiker, journalister, lärare, enda ner till mannen på gatan. Med tanke på de snabbt stigande hoten från muslimska “extremister” och det växande antalet konflikter med muslimer skulle detta verka vara ett misslyckande av episka proportioner. – Det är just av denna anledning som jag har skrivit den här boken.”

– Idag exploderar muslimska befolkningar över hela världen medan västerländska födelsetal sjunker. Mer än nittio procent av alla krig och väpnade konflikter i dag involverar muslimer och nästan alla terrorattacker (mer än tjugo tusen under de nio åren sedan 9/11) utförs av muslimska jihadister. Det största och mest inflytelserika blocket i FN är de femtiosju medlemmar i Organisation of Islamic Cooperation som också kontrollerar lejonparten av planetens sinande oljereserver.

– Tony Blair, George Bush och de flesta andra världsledare, akademiker, journalister och opinionsbildare i västvärlden hävdar att islam är en religion med fred.
– Ayatollah Khomeini ägnade hela sitt liv åt att studera islamisk doktrin. Han blev den andliga och religiösa ledare för den Islamiska republiken Iran liksom den främsta religiösa myndigheten för hela shiitiska världen. Här är vad han hade att säga om islam och krigföring:

“De som studerar Islams heliga krig kommer att förstå varför islam vill erövra hela världen. De som inte vet någonting om islam låtsas att islam ger råd mot krig. De (som säger detta) är enfaldiga.”

Läs The Story of Mohammed själv och se om du kan lista ut vem som har rätt, skriver Harry Richardson.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Chapter One, Early Life
Chapter Two, Islam is Founded
Chapter Three, Islam Grows
Chapter Four, Emigration to Medina
Chapter Five, Sharia Law and The Koran of Medina
Chapter Six, The Jews Fall from Grace
Chapter Seven, Jihad Begins
Chapter Eight, The Battle of Badr
Chapter Nine, Abrogation of the Koran
Chapter Ten, War is Deceit
Chapter Eleven, The First Tribe of Jews
Chapter Twelve, The Battle of Uhud
Chapter Thirteen, The Second Tribe of Jews
Chapter Fourteen, The Battle of theTrench
Chapter Fifteen, An Attempted Assassination
Chapter Sixteen, Jihad Continues
Chapter Seventeen, Khaybar, the First Dhimmis
Chapter Eighteen, More About Dhimmitude
Chapter Nineteen, Dhimmitude Today
Chapter Twenty, War Treasure
Chapter Twenty One, The Death of a Poetess
Chapter Twenty Two, Free Speech Today
Chapter Twenty Three, The End of the World
Chapter Twenty Four, Media influence
Chapter Twenty Five, Women in Islam
Chapter Twenty Six Female Genital Mutilation
Chapter Twenty Seven, More Suicidal Jihad
Chapter Twenty Eight, A Muslims Story
Chapter Twenty Nine, From Mohammed to the Modern Day
Chapter Thirty, The Muslim Brotherhood
Chapter Thirty One, The Project
Chapter Thirty Two, Mohammed; the Final Installment
Chapter Thirty Three, How to Explain Islam to People
Glossary of Islamic Terms
More Information
Appendix, Why I Wrote This Book

Gå till bokens gratis-länk: THE STORY OF MOHAMMED och sprid materialet vidare…

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,
::

Dela detta!

VILL MAN VETA NÅGOT OM EXPO ska man Fråga dess värsta Fiende

Expo har sin bas på Gustavlundsvägen 151 F i Alvik

Studera en text som innehåller ett flertal sanningar om Expo av Expos värste Fiende

BLOGGKOMMENTARER
TILL OVANSTÅENDE TEXT:

Denna blogg, MXp, och dess bloggare Dag Selander omnämns i en Expo-rapport som främlingsfientlig och rasistisk. Bloggen får också äran att bli den blogg som oftast citeras. Rapportens länkar till MXp hittas numera inte längre på grund av att MXp av skilda skäl skrotats och ersatts av en “ny” MXp.

Varför benämns MXp rasistisk, främlingsfientlig och till och med extremistisk?” SVAR: Alla som är islamkritiska stämplar Expo som främlingsfientliga, rasistiska och extremister.

Om yttrandefrihet och demokrati fortfarande betyder något för makthavarna i Riksdag och Media, så är MXp:s utgivare stolt över att ha fått Expo-epiteten.

AKTUELLT:
Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,
::

Dela detta!